Zangstudio Landstraat Vlaardingen

Aanleiding van ons project

Doordat vele wijkcentra en scholen door COVID19 dicht waren voor boven/buitenschoolse activiteiten, kon onze doelgroep nergens terecht.

Normaliter kon men voor sololessen wel terecht bij de bestaande aanbieders maar deze zijn relatief te duur om privélessen te volgen voor de leerlingen die  gesubsidieerde lessen volgen. Dit is financieel alleen haalbaar voor het aanbieden van grotere groepslessen. De talenten die solo- of duo lessen nodig hebben om te ontwikkelen vielen hierdoor buiten de boot. Omdat de kosten om daarvoor een ruimte te huren relatief hoog  zijn  was het van belang dat de stichting een eigen studio ter beschikking zou hebben.

Projectduur:

In april 2021  zijn we gestart met alle voorbereidingen, de fysieke werkzaamheden van de verbouwing waren in de maanden mei juni juli waarna in de eerste week van augustus start de laatste hand gelegd werd aan de zgn “finishing touch” zoals het in orde maken van het toilet, de keuken en de hal

Realisatie:

De fietsenstalling die in de Landstraat gevestigd is, is in de eerste fase van het project naar de achterkant  van de benedenruimte verplaatst zodat er aan de voorkant een aantrekkelijkere ruimte vrij kwam voor de studio. Dit had veel voeten in de aarde omdat de fietsenstellingen op maat waren en naar een iets anders gevormde ruimte moesten. Het moest dus uit elkaar , aangepast en in elkaar worden gezet en in de tussentijd moest er op de fietsen worden gelet die buiten stonden overdag en na werktijd weer naar binnen werden gezet. Dit is gedaan door een enthousiaste groep van 4 vrijwilligers.

Nadat dat was gebeurd zijn de vaklieden die wij onder de vrijwilligers hebben,  in samenspraak met de aannemer die alles begeleidde, aan de gang gegaan en hebben eerst de muren in de voorruimte geplaatst waarna ze volgens plan de onzichtbare voorzieningen zoals leidingwerk geplaatst hebben waarna ze de geluidswerende isolatie hebben aangebracht. De aannemer had een planning gemaakt en van te voren in een vergadering alles in duidelijke stappen uitgelegd.

Daarna is alles met dikke brandwerende  gipsplaten dichtgemaakt, is alles gestuukt en vervolgens gesaust.

Het toilet is in een separate ruimte op de benedenverdieping gerealiseerd waar men rechtuit, vanuit de ingang, met een rolstoel in kan, indien nodig. Ernaast is een kleine keuken en een opslagruimte gerealiseerd.

De  studio heeft een oppervlakte van 3,00  x 4,00 meter,  de toiletruimte 1,25 x 2,50 meter en het keukentje is 1.10 x 2.25 meter. De studio en toilet zijn rolstoeltoegankelijk gemaakt

In de keukenruimte is er gelegenheid om apparatuur en lesmateriaal op te slaan. Er zijn verwarmingen aangeschaft die energiezuinig elektrisch werken.

De aannemer heeft samen met een gepensioneerde opzichter, van huis uit timmerman (vrijwilliger) gewerkt aan de  vooraf afgesproken uit te voeren werkzaamheden, continu in samenspraak met de voorzitter van de stichting. De 12 vrijwilligers hebben alle hand en spandiensten uitgevoerd onder hun (bege)leiding. Er waren een aantal mensen bij betrokken die in de bouw –of in het onderhoudswerk werkzaam zijn geweest.

In de periode van werkzaamheden zijn er vele enthousiaste buurtbewoners komen kijken.

Men vindt de nieuwe zangstudio een aanwinst die goed tot zijn  recht komt in de straat met de vele mooie etalages in plaats van het rommelige aanzicht van de fietsenstalling . De Landstraat is namelijk één van de oudste straatjes van Vlaardingen met monumentale panden en een kunstenaarscomplex van 30 atelierwoningen die naast de studio is gelegen.

Op dit moment hebben zich een aantal jongeren, uit gezinnen die het zich financieel niet kunnen veroorloven om privézanglessen te betalen en aangewezen zijn op subsidies, aangemeld voor lessen.

Omdat het niet gaat om louter vrijetijdsbesteding maar het kwalitatief aanbrengen van zangtechnieken om zich te ontwikkelen naar een hoger/gewenst niveau, kunnen deze jongeren via een intermediair van het jeugdfonds sport en cultuur zanglessen volgen in de studio. Samen met fondsen willen wij de mogelijkheid bieden het zangniveau te ontwikkelen.

We zijn zeer content dat we een mooie kleine zangstudio  hebben kunnen creëren waarin jongeren die normaliter geen privézangles kunnen bekostigen  in een professionele omgeving kunnen groeien in zang en waar lesgegeven wordt door een goed gekwalificeerde vakdocent.

De zanglessen vangen na de zomervakantie aan op tijdstippen die afgesproken worden met de jongeren. De studio is geopend van zondag t/m vrijdag.

Deelnemers

De werving vond en vindt plaats in samenwerking met onze partners namelijk het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Alle kinderen doen mee!, Nationaal Fonds Kinderhulp, scholen in Vlaardingen, Schiedam Spijkenisse en Rotterdam West, welzijnswerkers en intermediairs van het JCF. Ook worden leerlingen die in al les krijgen of gehad hebben, ingezet als ambassadeur voor het toegankelijk- en haalbaar maken van actieve participatie op gebied van zang.