CKV-week 2015

Horeca Vak School Rotterdam


 

Culturele week voor de derde klassen


 

2015


 

Uitgaande van 55/60 leerlingen


 

 

Maandag wordt de groep in tweeën gedeeld. ’s Morgens krijgt de ene groep de voorstelling Pesten te zien in het RCTh Mathenesserdijk 293 te Rotterdam, aansluitend de eerste workshop. ’s Middags idem de tweede groep.


 

Van tevoren krijgen de leerlingen een keuze uit vier disciplines waarin ze de betreffende week actief  zullen participeren. Men vult in volgorde van keuze alle vier de disciplines in (dit om later een evenredige verdeling te maken).


 

Theater (toneelspel):                                                                                            15-20 leerlingen


 

Zang:                                                                                                                        15-20 leerlingen


 

Dans:                                                                                                                        15-20 leerlingen


 

Technische vaardigheden (foto’s, interviews, filmen en andere zaken):    5 leerlingen


De leerlingen krijgen dagelijks drie lesuren in de discipline van hun keuze (of tweede/derde keuze). Dit alles wordt bij in het keuzeformulier toegelicht.


 

Dagelijks wordt er ook één uur besteed aan het aan elkaar lassen van de verschillende disciplines. De leerlingen krijgen ook opdrachten mee om thuis te doen.


 

Aan het eind van de week wordt er een uitvoering gegeven  door de leerlingen en kunnen ze hun familie en bekenden of de school laten komen kijken. Dit vindt plaats in het Rotterdams Centrum voor Theater.


Het is de bedoeling dat de workshops en de uitvoering cultuur en maatschappelijke problemen met elkaar verbinden, dat over beide zaken nagedacht wordt door de leerlingen en dat dit omgezet wordt in een cultuuruiting waar iedereen actief in mee participeert.


CKV-week:   20 t/m 24 april 2015


 

Maandag 20 april  (in het Rotterdams Centrum voor Theater – RCTh)


 

Adres RCTh: Mathenesserdijk  293 te Rotterdam. Zelf  naar het theater  gaan. Trams 21, 23 en 24. Tramhalte Mathenesserbrug. Daarna een paar minuten lopen.


 

 

 • 45-12.15 uur: Voorstelling ‘Pesten’+ workshop: HV3KH + HV3KB + 8 leerlingen uit HV3TH (Paul, Donovan, Celine, Joey, Kayleigh, Marcus, Faes en Julian) (Leerlingen  krijgen een opdracht mee naar huis)
 • 45-15.15 uur: Voorstelling  ‘Pesten’+ workshop: HV3BH + 9 lln uit  HV3TH  (Joshua, Sam, Denise, Aileen, Sander, Annemijn,  Julia, Jeremy, Karim) (Leerlingen  krijgen een opdracht mee naar huis).

 

Dinsdag 21 april  (op de Horeca Vakschool Rotterdam)


 

 • 30-12.00 uur: Groepen 1 (theater), 2 (dans) en 3 (zang) Les over pesten
 • 30-15.00 uur: groep 1: theater in  lokaal 10
 • 30-15.00 uur: groep 2: dans in lokaal 13
 • 30-15.00 uur: groep 3: zang in lokaal 12

 

Woensdag 22 april  (op de Horeca Vakschool Rotterdam)


 

 • 09-45-12.00 uur: groep dans in lokaal 13
 • 45-12.00 uur: groep zang in lokaal 12
 • 00-15.15 uur: groep theater in lokaal 10

 

Donderdag 23 april (op de Horeca Vakschool Rotterdam)


 

 • 00-12.00 uur: Drie groepen zoals dinsdag. Gedichten die gevonden zijn op internet doornemen in de klas. Er zullen er 3 worden uitgekozen om in de voorstelling te worden toegevoegd.
 • 30-15.15 uur: workshops theater, dans en zang
  Vanaf 13.30 uur: in de kerk naast de school. Regisseur zet alles bij elkaar

 

Vrijdag 24 april: Presentatie in het Rotterdams Centrum voor Theater


 

 

 • 30 uur: aanwezig derdejaars. Zelf naar het theater gaan.
 • 30-12.30 uur: Presentatie voorstelling voor de eerste en tweede klas

  

Horeca Vak School Rotterdam


 

Culturele week voor de derde klassen


april 2015


 

Terugblik


Het doel dat Cultuur voor Iedereen! voor ogen had was dat de CKV-week de workshops en de uitvoering van die week  Cultuur en Maatschappelijke problemen met elkaar verbond,  dat over beide zaken nagedacht werd door de leerlingen en dat dit omgezet werd in een cultuuruiting waar iedereen actief in mee participeerde.


Op de eerste dag van de CKV-week hebben zijn de derde klassen in twee groepen gesplitst en hebben ze de voorstelling Pesten bijgewoond. Dit om het onderwerp te bekijken dat behandeld zou worden in de betreffende week en om te kijken hoe een theaterstuk met een maatschappelijk item in elkaar gezet is.


De leerlingen hebben, met hun CKC docent Mw Vilaseca, van tevoren een keuze kunnen maken uit drie diciplines waarin ze een week lang actief  zullen participeren namelijk:theater, zang of dans Helaas heeft niet iedereen het vak van zijn keuze kunnen doen maar dat bleek uiteindelijk geen probleem.


De leerlingen kregen dagelijks 3 lesuren in één van de keuzevakken. Dit door vakdocenten van Cultuur is voor Iedereen! en het RCTh. Mw Vilaseca heeft zich gedurende de gehele week meer dan 100% ingezet om alles in goede banen te leiden. Zij was continu aanwezig om alles te begeleiden en te helpen, samen met een aantal andere collega’s om alles glad te laten verlopen tijdens de vaklessen.


 

De leerlingen kregen ook wat literaire opdrachten mee als huiswerk.  Er moesten bestaande gedichten uitgezocht worden die met het maatschappelijke probleem “pesten” te maken hadden en zelf moesten de leerlingen er ook aan om hun dichterlijke aspiraties uit de pen te laten vloeien. De negen, door de leerlingen uitgekozen, beste gedichten zijn voorgedragen tijdens de eindpresentatie. Deze werd in de vorm van een uitvoering gegeven  in het Rotterdams Centrum voor Theater.


 

Op donderdagmiddag zijn alle groepen bij elkaar gekomen om in een doorloop de ingestudeerde dans, theaterstukken en prachtige liederen aan elkaar te lassen als één theaterstuk. Dit afgewisseld met gedichten die door de leerlingen zelf werden voorgedragen. Toen dit door de regisseur van het RCTh in orde bevonden was , was men klaar voor de volgende dag: De uitvoering.


De grote zaal van het RCTH was bomvol. De schooldirecteur had een bus gehuurd om alle eerste en tweede jaars van de horecavakschool kennis te laten maken van hetgeen de derde jaars in slechts éen week  tijd hadden ingestudeerd. Ook waren er een behoorlijk aantal docenten aanwezig. De leerlingen hebben een mooi stuk neergezet dat door het publiek met enthuisiasme ontvangen werd. Na afloop gaf een aantal leerlingen aan verder te willen met zang. Cultuur voor Iedereen! heeft hen beloofd één maal per week een zangles te komen geven tot de grote vakantie. Na de vakantie zullen we een gezamenlijk kerstproject op gaan zetten en volgend jaar zal er een soortgelijke CKV week worden gerealiseerd op school.