Dag zomer, hallo CIVI!

Dag zomer, hallo CIVI!

Het einde van een heerlijke zomer is nu toch echt een beetje in zicht. Dit betekent dat Cultuur is voor Iedereen! weer een aantal prachtige projecten op de planning heeft staan, die binnenkort uitgevoerd zullen gaan worden. Oude vertrouwde keren terug, maar ook een aantal pilots zullen van start gaan.


 

CIVI vindt het erg belangrijk dat de eenzaamheid onder ouderen zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. Daarom zal er in de nabije toekomst een ouderengroep (50+) starten. Zij zullen op de donderdagavond bijeenkomen en gezamenlijk hun stembanden laten klinken. Er is al een aantal mensen dat zich heeft aangemeld. Dit project vindt plaats in het kader van het programma “Lang leve kunst!”, wat is ontwikkeld om met name ouderen in contact te laten komen met een kunstzinnige of culturele uiting en zich daarin verder te ontwikkelen.

Rotterdam Zingt!: hoe is het gegaan?

In december vorig jaar is er gestart met het bij elkaar zoeken van groepen senioren die willen zingen. Dit op initiatief van een aantal buurtbewoners die zich zorgen maakten over het toenemend gevoel van eenzaamheid en isolement onder ouderen. Eind april van dit jaar is dit project met succes afgerond. Dat verdient een evaluatie op dit bijzondere en nieuwe project.

Hoofddoel was (potentiële) eenzaamheid tegen te gaan d.m.v. een laagdrempelige activiteit en daardoor mensen met elkaar te verbinden.  Als activiteit is er voor zingen gekozen omdat men het spreekwoordelijke “eten en zingen verbindt mensen” als uitgangspunt het best geschikt vond.


Zingen is uiteraard voor je plezier dus  is er gekozen om de mensen te laten kiezen uit een makkelijke en moeilijkere variant. Het ene was zingen met zangtechnieken om de zangkwaliteiten te verbeteren en/of te ontwikkelen en de ander was meezingen met zelf uitgekozen liederen en gezellig een middag samen zijn. Op deze manier kwamen beide groepen met zang in aanraking op een wijze die zij het prettigst vonden.


De zangworkshops vonden op woensdag– en vrijdagmiddag plaats in Plaza Arcadia en in Borgsate. Bij het eerste was het zingen gericht op zangontwikkeling  en bij het tweede op meezingen.
De zangworkshops in Plaza Arcadia waren een kennismaking voor velen, zowel wat betreft zang als  voor het gerevitaliseerde Huis van de wijk  ’Plaza Arcadia’ waar allerlei activiteiten in ontwikkeling zijn voor verschillenden mensen uit de wijken.


Er zijn in totaal 25 personen die kennis gemaakt hebben met zang op deze manier. Zestien hiervan hebben inmiddels te kennen gegeven graag verder te willen met zingen en meer te gaan optreden. De Diners Chantant, georganiseerd door dhr Pierweijer, hebben hier mede een aanvullende en positieve werking op gehad. Wel zijn er wensen wat tijd en duur van de workshops betreft waar de zangdocenten rekening mee kunnen houden bij een volgend traject. Deze hebben te kennen gegeven dat dit wat hen betreft geen enkel probleem is.


In Borgsate heeft een vaste groep van 35 senioren liedjes gezongen die men zelf uit kon zoeken. Dit resulteerde in dansen, zingen en een hoop plezier. Deze middag werd georganiseerd in een zaal die ook toegankelijk was voor bewoners van de wijk. Er werd gekaart en gezongen en er was een goede interactie van de bewoners van buiten en binnen Borgsate. Ook kwamen er mensen van buiten die spontaan solonummers ten gehore brachten die enthousiast (en meegezongen) werden verwelkomt door de deelnemers en het publiek.  De groep mensen van buiten groeide gestaag en er was behalve enthousiasme ook behoorlijk animo om te zingen. Op den duur telden we rond de 55 personen die aan het zingen, kaarten en spelletjes aan het spelen waren.


Na deze nieuwe zangervaring  hebben ook de deelnemers van deze middagen  gevraagd om met elkaar te blijven zingen omdat ze merkten dat zingen verbindt en ze weer eens iets gezelligs onder elkaar hebben.


Alle lessen en workshops zijn gegeven door ervaren, gecertificeerde zangdocenten die d.m.v. de toegankelijke CVT zangtechniek de mensen sneller hebben kunnen laten groeien op zanggebied. Met name de deelnemers van de groep in Plaza Arcadia hebben dit gemerkt en zijn enthousiast over deze snel werkende methode. De docenten houden hun vakkennis bij op het Complete Vocal Institute in Kopenhagen en leren omgaan met verschillende groepen, wensen en niveaus  met een daarbij aansluitende vakdidactiek en de juiste pedagogische middelen.


De zangnummers werden door de deelnemers samen met de zangdocent uitgekozen. Dit gebeurde iedere voorafgaande week in de vorm van verzoeknummers die de week erop gezamenlijk werden gezongen.


Het doel “ouderen contact met elkaar laten maken om (potentieel) isolement  terug te dringen” is bijna bereikt… al zijn we er nog niet. Mensen bij elkaar houden vergt een behoorlijke inzet van verschillende kanten maar door het enthousiasme en de input van de vrijwilligers van Arcadia, CIVI en Borgsate is hier een behoorlijke bijdrage toe geleverd die gecontinueerd kan worden. De deelnemers zijn, door dat ze weten wat ze kunnen verwachten, behoorlijk enthousiast geraakt en willen graag verder. De wens is kenbaar gemaakt dat men wederom op wil treden tijdens bijvoorbeeld de Diners Chantant of in verzorgingshuizen waar steeds minder geld is voor allerlei activiteiten.


De missie “door gerichte werving ouderen bij elkaar krijgen. Iedereen moet een gezellige ongedwongen tijd hebben. Er zal een zekere interactie ontstaan door de bijeenkomsten die bevorderen dat ouderen iets met elkaar ondernemen waar zij plezier aan beleven”  is ook geslaagd te noemen. Vele deelnemers hebben de middagen als inspirerend ervaren en men onderneemt nu bijvoorbeeld actie om met elkaar te gaan eten in de gelegenheid die Plaza Arcadia daar dagelijks biedt. Ook heeft men te kennen gegeven met meer mensen door te willen gaan en er het liefst ook andere groepen, bijvoorbeeld jongeren, in te laten deelnemen.


De vrijwilligers die hun medewerking aan dit project hebben verleend hebben met veel plezier hun bijdrage geleverd en zijn wederom bereid om met een volgend project mee te doen.