Prins Bernhard Cultuurfonds

https://www.cultuurfonds.nl/?utm_source=Google&utm_medium=mijnbedrijf&utm_campaign=websitelink

Sinds het begin van de oprichting van de Stichting Cultuur is voor Iedereen! steunt het Prins Bernahard Cultuurfonds regelmatig onze projecten. Onlangs hebben we wederom een substantiële toekenning gekregen voor het realiseren van het project “Een wereld van verschil” waarin de jeugd gaat discussiëren, lezen, onderzoeken, zingen en schrijven over onderwerpen die te maken hebben met de verschillen van mensen onderling die echter nooit mogen resulteren in uitsluiting of labelen in ‘meer of minder waard zijn’ van de groep of het individu. In de bovenstaande link vind je meerdere goede werken van het Cultuurfonds die helpt aan ‘het begin van alle moois’!

VLAARDINGEN 750 JAAR STADSRECHTEN

Binnenkort starten we met het ontwikkelen van een programma dat als thema “VLAARDINGEN 750 JAAR” zal hebben.

Vlaardingen bestaat 750 jaar in 2023 en daarin wil de stichting Cultuur is voor Iedereen een educatieve en culturele bijdrage aan leveren!

Binnenkort hopen we het programma op de site te kunnen plaatsen.

Een wereld van verschil

In de hedendaagse maatschappij ondervindt de samenleving steeds meer spanningen die met onderlinge tegenstellingen te maken hebben, mede gebaseerd op vooroordelen. We willen met dit project jongeren leren hun mening te staven door te onderzoeken en na te denken. Door de focus te leggen op “rekening met elkaar  houden zonder drempels op te werpen voor de ander om mee te kunnen doen”  stimuleren we na te denken over  een inclusieve samenleving waarin men allen dezelfde rechten en kansen heeft om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven.

Wat is het? Lezen, onderzoeken, praten, schrijven en zingen over verschillende thema’s die te maken hebben met uitsluiting en tot doel hebben elkaar te accepteren. Dit gebeurt in een lessenserie van 9 maanden voor  jongeren (11-13 jaar) uit Rotterdam West en Vlaardingen van de participerende basisscholen en de huiswerkklassen  rondom het thema ‘inclusieve samenleving’.  Aan het einde van de cyclus worden de beste verhalen voorgedragen en nummers gezongen in een aantal optredens op de scholen en in de buurthuizen.  Door zelf over dit onderwerp  te lezen en te gaan schrijven wordt verwacht dat het thema  meer tot leven komt voor de leerlingen.  Deze cyclus wordt gevolgd door in totaal 300  jongeren uit school klassen in Rotterdam-West (60) en Vlaardingen (240)  waarna men bezig gaat met het schrijven van een verhaal, De focus ligt op bewustwording  creëren over het onderwerp.

Doelstelling/Missie Het doel van deze lessenserie is om leerlingendoor middel van didactische tools kennis te laten maken met het gegeven van een inclusieve samenleving en daarover een verhaal te schrijven. Jongeren leren zich een mening te  vormen door competenties te ontwikkelingen met betrekking tot onderzoekvaardigheid. Daarbij verbetert men het gebruik van de Nederlandse taal door te lezen (in combinatie met het raadplegen van hedendaagse gebruikte media), te discussiëren en te schrijven.

Inhoud Alle deelnemers krijgen een syllabus waarin de hele lessencyclus staat en de docenten een handleiding. Door in de lessen en thuis te onderzoeken, te lezen en stukken te  schrijven worden de jongeren zich meer bewust van het onderwerp waarbij er tevens verschillende aspecten ter bevordering van het gebruik van de Nederlandse taal consequent gebruikt worden. De lessen bestaan uit zowel oefeningen als opdrachten. De oefeningen zijn bedoeld om leerlingen eerst te laten brainstormen over een onderwerp en om bepaalde thema’s te gaan onderzoeken om vervolgens iets op papier te kunnen zetten; iets waar door de leerlingen zelf echt is over nagedacht! Dit gebeurt door het lezen van artikelen uit allerlei media (die o.a. aangegeven worden in de lessensyllabus) en discussies onder elkaar. Ook worden eigen ervaringen gedeeld en opgeschreven. De lessenserie bestaat uit 10 lessen van 90 minuten die door de docenten in te delen zijn om in één keer- of meerdere keren te geven in de groep.

Dit project is wederom voor een groot deel mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Talenten, we gaan verder!!

Jongeren die voor de coronacrisis participeerden in zangontwikkeling maar daarna de weg niet meer uit zichzelf hebben teruggevonden komen weer bij elkaar om verder te gaan om hun talenten te ontwikkelen. Ook jongeren die al eerder hebben meegedaan in projecten of op scholen en na een tijdje, om welke reden dan, ook afgehaakt zijn, worden hierbij betrokken. Een aantal ouders  van vroegere leerlingen/kandidaten heeft de stichting CIVI tijdens de corona crisis benaderd om te vragen of hun kinderen weer naar zangles konden komen. We hebben geantwoord dat we een nieuw project gaan ontwikkelen zodra het weer kan en dat is nu!! Begin september starten we op onze verschillende locaties.

De deelnemers worden gestimuleerd zich op een manier te ontwikkelen die bij hun past waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de wensen- en competenties van de jongeren. Het doel is de jeugd, die geen zanglessen kan betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komt, een doorstart, kennismaking en/of ontwikkeling van zang te geven.

De jongeren krijgen een jaar lang zangtechnieken aangeleerd door professionele zangdocenten. Er wordt gewerkt met de vernieuwende Complete Vocal Technique , een zangtechniek die tot snellere resultaten leidt en de methode Universal Voice. De docent gaat eerst inventariseren op welke manieren de jongeren zich het best kunnen ontwikkelen. Bij de één kan dat solozang zijn en bij de ander samenzang. De één is meer auditief leerbaar, de ander meer cognitief of fysiologisch, Er wordt vooraf dus goed gekeken welk (e) (combinatie van) leertype (s) het best bij de leerling past. Bij de starters worden de basisprincipes van zang  bijgebracht, bij de gevorderden ligt de nadruk meer op podiumpresentatie en zangontwikkeling. De deelnemers krijgen zelf de keuze om te participeren in:- groepslessen, waar de focus ligt op leren van elkaar, -duo lessen of- privé lessen. De laatste twee opties zijn in overleg met de docent op samen afgesproken tijdstippen op de verschillende locaties of een ter  beschikking gestelde zangstudio in de regio. Indien de leerlingen na dit project verder willen gaan met zangontwikkeling en zij ervoor in aanmerking komen, wordt de intermediair van het Jeugdfonds Cultuur ingeschakeld voor het realiseren van de financiering voor vervolglessen. Voor leerlingen die hierbuiten vallen qua leeftijd wordt het Fonds Kinderhulp ingeschakeld.

Er wordt toegewerkt naar 4 optredens tussen 15 en 25 december 2022 en Werelds Delfshaven 2023. Dit gebeurt in Rotterdam-Delfshaven voor een publiek dat niet bewust naar een zang-concert gaat en verrast wordt door zang door hun eigen jeugd gepresenteerd. De zanglessen vinden plaats in de Pupillen, het wijktrefpunt aan de Oostkousdijk, de zangpraktijk van CIVI, en op afspraak op andere gewenste locaties

Samenwerkende partijen

  •  WMO Radar
  •  Grounds
  • WMDC
  • Stichting Kinderhulp
  • Jeugdfonds Sport en Cultuur
  • Vrijwilligers CIVI
  • Cultuurregisseur Delfshaven
  • Wijkcentrum de Pupillen
  • Wijktrefpunt Oostkousdijk
  • div. regionale en nationale fondsen