Mini Do You Think You Can Sing? VLAARDINGEN

Projectplan


De Mini Do You Think You Can Sing? VLAARDINGEN is een zangproject voor de onder-en bovenbouw van de basisschool. De kinderen worden per groep apart ingedeeld.


 

Er wordt 1x per week 2 uur, na schooltijd, les gegeven door een professionele zangdocent en een docent tekstanalyse en uitspraak aan een groep van 30 leerlingen.
Er zijn 4 aparte groepen van 30 leerlingen uit 4 verschillende wijken van Vlaardingen
Van elke groep krijgen de beste drie een masterworkshop van 4 lessen aan het eind van het project.
De voorkeur gaat uit naar wijken/scholen die een populatie hebben waar actieve cultuurparticipatie van huis uit niet vanzelfsprekend is. Dit wordt door de organisatie in samenwerking met de docenten besproken. Het is de bedoeling dat de workshops in de wijken plaatsvinden vanwege de laagdrempeligheid. De grote finale vindt plaats in KADE40 om de grenzen te verleggen. Tijdens de cursussen zal er ook over de vervolg mogelijkheden gesproken worden. Dit kan in KADE40 waar allerlei projecten zijn maar ook bij andere culturele instellingen in de regio.


 

Following up:


 

In de tussentijd is er een following up groep van ongeveer 15 leerlingen die eerder zang les gehad hebben in andere programma’s. De lessen voor hen vinden plaats in KADE40 en bestaan uit 2 cursussen van 14 weken:
sept 2014 tm dec 2015 en feb 2015 tm medio mei 2015
Deze leerlingen hebben ervoor gekozen (nog) een seizoen mee te draaien met zingen om hun ontdekte competentie verder te ontwikkelen en om hun ervaring te delen met diegenen die net begonnen zijn. Zij zullen een gastoptreden verzorgen tijdens de 4 presentaties van de nieuwkomers en komen een keer in de les om vragen te beantwoorden en te vertellen hoe zij tegen problemen aanliepen en hoe die opgelost zijn. Ook voor de “following up” leerlingen zal er een presentatie zijn aan het eind van de cursus waarvan er één is na de zomervakantie 2014 tot net na de kerstvakantie en één eind januari tot medio mei. Op deze manier kunnen zij alle vier de groepen ondersteunen. Tijdens de lessen wordt er met de jongeren van de following up gesproken over hun doorstroommogelijkheden naar andere organisaties of naar een hoger niveau binnen de organisaties.


 

Werving


 

Er wordt met flyers en inschrijfformulieren op basisscholen rondgegaan om max.30 leerlingen te stimuleren mee te doen aan dit talentenproject van 9 weken. Dit gebeurt door de docenten op de betreffende school maar indien gewenst kan iemand van de organisatie een korte presentatie houden om de leerlingen te enthousiasmeren maar vooral een goede voorstelling van zaken te geven. Ook wordt er gebruikt gemaakt van de websites van Kade 40, Cultuur is voor Iedereen! en wordt radio Vlaardingen benaderd voor een interview.


Het project wordt de kinderen voor een zeer lage eigen bijdrage aangeboden. (€2,50)
Voor de following up zal een hogere eigen bijdrage gevraagd worden(€ 39,=) doch geen commercieel tarief om de jongeren de kansen tot ontwikkeling te blijven bieden. Als er aantoonbaar geen financiele middelen zijn om deze following up te volgen kan er een beroep gedaan worden op een budget van de Stichting Cultuur is voor Iedereen! dat hiervoor bedoeld is.


 

Hoe en waar?


 

De kinderen komen bijeen op een bij hen bekende plaats in de wijk waar ze wekenlijks een groepsworkshop van 2 uur door 2 docenten krijgen. Bij de workshops zijn ook vrijwilligers aanwezig voor de in en uitloop, voorzien van frisdrank tijdens de pauze en begeleiding naar het toilet.


Ze mogen zelf een nummer uitzoeken om overheen te zingen of als ze al een beetje ervaring hebben een instrumentale (karaoke)track om in te zingen. De zangdocent zal indien nodig adviseren wat voor de leerling haalbaar is en welk nummer bij zijn/haar stembereik past.


De kinderen krijgen de tekst aangeleverd om thuis in te studeren. Als de leerling per sé in het Engels wil zingen zal er een fonetische tekst worden gemaakt en gegeven en komt er een uitspraakdocent om dit te begeleiden. Ook krijgen de leerlingen een lesboekje mee waarin de zangtechnieken beschreven staan.


Iedere les wordt er gezamenlijk gerepeteerd met opwarmingsoefeningen van lichaam en stem. Daarna worden de leerlingen één voor één naar voren gehaald om een couplet en refrein van hun ingestudeerde stuk voor te dragen De overige leerlingen kijken hiernaar en 2 ervan mogen samen met de docent opbouwende kritiek hierop uiten. Vooraf wordt de kinderen aangeleerd wat opbouwende(positieve) kritiek geven inhoudt. Zo hou je de leerlingen allert en steken ze iets van elkaar op op zangtechnisch gebied. Streven is dat alle leerlingen leren zingen met een track begeleid door instrumentale muziek (dus zonder de stem van de originele artiest).


Er vindt aan het eind van de cursus een finale plaats. Dit wordt in een zaal met podium en publiek gehouden. Het is een avond/middagvullend programma met een gastoptreden waar de directe omgeving van het kind gevraagd wordt te komen kijken.Dit zal in hun wijk plaatsvinden. Er worden ook mensen, die bekend zijn in de lokale omgeving, uitgenodigd. Dit kan resulteren in een ander optreden zodat de kinderen gemotiveerd worden door te gaan. Dit alles wordt door de organisatoren begeleid.


De eerste, tweede en derde prijs is een beker en een deelnamegarantie voor de masterclass en grande finale in Kade40 . Er wordt ook media-aandacht aan geschonken door middel van een verhaaltje plus foto in de plaatselijke krant.


De following up workshops en presentaties vinden plaats in KADE40.


 

Waarom


 

Wij hebben dit project ontwikkeld omdat er, net zoals in Rotterdam waar wij dit project reeds 3 jaar draaien, behoefte is in Vlaardingen aan actieve cultuurparticipatie (in dit geval leren zingen) door basisschoolkinderen die, door hun achtergrond, niet zo snel met cultuur in aanraking komen en de weg niet weten voor het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen culturele competenties. In Vlaardingen zijn we daarachter gekomen door gesprekken met leerkrachten, de gemeente, KADE40 en andere cultuuraanbieders.


Wij willen de jongeren een voorportaal bieden d.m.v. het stimuleren en ontwikkelen van deze competenties die in een mate van zelfvertrouwen moet resulteren zodat zij verder kunnen gaan met deze ontwikkeling. Wij begeleiden de leerlingen in deze ontwikkeling, brengen hen naar een hoger niveau en bieden een vervolg aan om zich verder te ontwikkelen binnen en buiten de participerende organisaties.


De leerlingen krijgen in hun eigen omgeving (wijk) les om de instap zo laagdrempelig mogelijk te maken.Door bezuinigingen en saneringen op wijk- en buurtaccomodatie en op cultuuraanbieders in het algemeen is de laagdrempeligheid en de eventuele voorportaalfunctie voor onze doelgroep volledig weggevallen.


 

Wanneer en hoelang?


 

De duur van het gehele project behelst één schooljaar.
Van december 2014 tot december 2015 worden er 4 dezelfde workshops van 9 weken aangeboden aan verschillende groepen met aan het eind een presentatie/finale.De vijfde en laatste workshop(masterclass) is vier weken en met een finale voor de zomervakantie.


De nummers één, twee en drie van de afzonderlijke workshops battelen en presenteren zich tijdens de grand finale in de grote zaal van KADE40.


Twee workshops met presentatie vinden plaats van september tot de kerstvakantie de volgende twee vanaf medio januari tot de meivakantie. Bij uitloop van het project gaan we door na de zomervakantie tot de kerstvakantie 2015.


 

Workshop 1 westwijk 8 maal 2 uur les plus 2 uur finale
Workshop 2 babberspolder 8 maal 2 uur les plus 2 uur finale
workshop 3 centrum 8 maal 2 uur les plus 2 uur finale
workshop 4 vettenoordsepolder 8 maal 2 uur les plus 2 uur finale


 

masterclass Grande finale 4 maal 2 uur les plus 2 uur grande finale mei 2015
totaal 82 lesuren


 

Following up 1 13 maal 2 uur les plus finale sept-dec 2014
Following up 2 13 maal 2 uur les plus finale feb -mei 2014
totaal 58 lesuren
Alle workshops worden door 2 vakdocenten begeleid


 

Doel


 

In dit project wordt er, naast de talentontwikkeling en het kennismaken met een laagdrempelige culturele uiting, ingezet op samenwerking, saamhorigheid, het luisteren naar elkaar en het kweken van wederzijds begrip door middel van het geven van positieve kritiek op je medekandidaten tijdens de workshops.


In hoofdzaak wordt er ingezet op het stimuleren om te zingen en het verbeteren van de zangkwaliteit van de kandidaten. Voor kandidaten die daar minder behoefte aan hebben of nog niet durven is het een kennismaking met actieve zang. Verder gaat het erom dat de jongeren hun grenzen verleggen wat moet leiden tot een vervolg in zangontwikkeling of een andere culturele uiting.


 

Aantal te bereiken cultuurparticipanten:


 

Actieve deelnemers
leerlingen: 4 x 30
1 x 12
2 x 15 Totaal aantal actieve deelnemers 162


 

Passieve deelnemers
4 X 100 bezoekers ` 400
1 X 130 bezoekers 130
2 X 100 bezoekers 200
kijkers workshops 200 Totaal aantal bezoekers 930


 

Totaal aantal te bereiken cultuurparticipanten: 1092


VOORBEELDLES:
Waar moet je op letten om te ontwikkelen in zang?


 

Ademhalingsoefeningen
Om een goede buikademhaling toe te passen moet je weten hoe je vanuit je buik kunt ademhalen. Dit oefenen we door ontspannen op de rug te gaan liggen,( doe alsof je slaapt) en leg ietsop je buik. Probeer tot rust te komen en de natuurlijke ademhaling zijn werk te laten doen. Bij ontspannen inademing gaat de buik omhoog en bij het uitademen omlaag. Daarna wordt dezelfde oefening staand gedaan.


Ontspannen
Bij ontspanningsoefeningen worden nagenoeg alle delen van je lichaam los gemaakt. Je kunt dit doen met muziek en rytmische bewegingen! Muziek brengt een fijne sfeer en werkt zeer ontspannend.
Juiste zanghouding:
-Je staat recht op en niet gebogen.
-Met twee benen stevig op de grond.
-De knieën zijn los dus nooit op slot. -Je schouders staan laag en los. -Houd je rug recht. -Je armen hangen ontspannen langs je lichaam -Je hoofd staat recht, zodat de spieren van je hals ontspannen zijn. -De kruin moet het hoogste punt van het hoofd zijn. -Je onderkaak is ontspannen dus geen uitgestoken kaak. -Je tong ligt ontspannen onderin je mond. -Je lippen houden je tanden bedekt.


Stem activeren
Klinkers worden uitgesproken; bijvoorbeeld een A, O of E . Dit kan fluisterend, zacht, vragend, verbaasd Daarna doe je dat met woorden en zinnen Verschillende oefeningen bijvoorbeeld zinnen zingend uitspreken of een toonladder zingen (do re mi fa sol la si do).
Tekst
Zorg dat je de tekst uit je hoofd kent en weet waarover je zingt. Vertaal voor jezelf het nummer als dat in een andere taal gezongen wordt.


 

Expressie
Als je weet waarover je zingt kan je expressie inbrengen.
Expressie is het gevoel dat je uitbeeldt door middel van je gezichtsuitdrukking, je gebaren/bewegingen of door de manier hoe je zingt.


 

Stemfunctie
Er zijn 4 stemfuncties die je kunt gebruiken in de zang.
Er wordt uitgelegd welke dit zijn en waar dit voor gebruikt wordt.


 

Nummer
Je brengt het nummer ten gehore dat je hebt ingestudeerd. De docent zal onderbreken en begeleiden waar nodig. Na het nummer geven je medeleerlingen.

 VOORTGANG

Mini Do You Think You Can Sing? Vlaardingen


 

⇒Februari 2015


Op dit moment worden er lessen geven op basisschool Avonturijn.

De leerlingen hebben wekelijks les op donderdagmiddag.

Afgesproken is dat dit een deel onder lestijd mag. Dit om het nog laagdrempeliger te houden.

Er is echter ook een deel zangles aansluitend na lestijd.

De leerlingen zijn enthousiast en wat opvalt is dat ook de jongens volop meedoen.

Meestal is het zingen namelijk iets dat de meisjes leuker vinden dan de jongens maar daar is ditmaal niets van te merken.

De leerlingen van Kade 40 zijn ook bij dit project betrokken en binnenkort worden de leerlingen van Avonturijn  uitgenodigd om ook daar een kijkje te gaan nemen bij een presentatie. Dit om te zien hoe het eraan toe gaat en om te zien hoe ze het werkt op het podium met alles erop en eraan.

De lessen worden momenteel allemaal gegeven met de zangtechniek CVT wat de leerlingen snel vooruit brengt op zanggebied. Verder wordt er aandacht geschonken aan presentatie en het positief bekritiseren van de medeleerlingen.

Met schoolleidng wordt besproken op welke dag/avond de battle zal worden gehouden. Ouders, familie, vrienden en bekenden van de leerlingen zullen dan worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst. School heeft aangegeven dit  in de directe omgeving te laten plaatsvinden.

Het is fijn dat onze plannen zo goed aansluiten bij de behoeftes van de leerlingen en de school als organisatie.

 ⇒ Eerste finale Mini Do You Think You Can Sing Vlaardingen in KADE40


Basisschool Avonturijn heeft op maandagavond 30 maart een spetterende finale neergezet samen met leerlingen van de following up zangcursus in de bomvolle podiumzaal van KADE40.

Leerlingen hadden, bij navraag, te kennen gegeven dat ze het heel leuk en spannend vonden dit buiten hun eigen school te doen dus de eerste stap richting een culturele instelling is hiermee voor velen gemaakt!

 

De leerlingen van groep 3 hadden zelf uitnodigingen gemaakt en uitgedeeld aan familie en bekenden.

De aanvang was om 18.30 maar er moesten meer dan 20 stoelen worden bijgezet zodat we iets later startten.Het werd een behoorlijke maar ook kleurrijke bezetting van meer dan 100 belangstellenden, uit de verschillende culturele achtergronden, voor de leerlingen die basisschool Avonturijn rijk is,

De leerlingen hadden groepjes geformeerd van 2 tot 4 leerlingen en de jury was zeer te spreken over hetgeen ze in zo’n korte tijd hadden opgestoken tijdens de zanglessen van “meester Naylan”

De leerlingen hadden wekelijks les op donderdagmiddag. Dit was deels onder lestijd en deels na lestijd,dit om te motiveren maar ook om een stukje eigen inzet te bewerkstelligen.

De leerlingen waren enthousiast en duidelijk werd dat de CVT methode de leerlingen behoorlijk snel vooruitbracht op zanggebied.

Er was ook veel aandacht voor presentatie wat terugkwam in de finale en beloond werd door een regelmatig terugkerend oorverdovend applaus van de toeschouwers.

Ondanks dat iedereen in groepjes zong zijn de leerlingen toch individueel beoordeeld.

De nummers 1,2 en 3 zullen later dit jaar gaan battelen tegen de nummers 1,2 en 3 van nog 3 andere scholen.

Inmiddels is er contact gelegd met de Erasmus school voor de volgende ronde van lessen! Deze zijn begonnen en doordat directeur van de school vindt dat zang een “ondergeschoven kindje” is in het basisonderwijs heeft hij voorgesteld om de lessen onder schooltijd te laten geven.