Griekse jeugd zingt!

De laatste jaren zijn we verder gegaan met het bereiken van jongeren om te zingen. De meeste Grieken gaan al jaren gebukt onder een financiële crisis en de voorzieningen zijn helaas verre niet dezelfde als in Nederland. De Stichting Cultuur is voor Iedereen! zet zich in om, met vrijwilligers vanuit de stichting en vrijwilligers  in Griekenland, een groep te bereiken die zangtalent wil ontwikkelen maar het zich financieel niet kan veroorloven of er simpelweg geen mogelijkheden zijn in de buurt. Deze zomer trekken we er weer opuit om een aantal jongeren kansen te bieden om zich hierin (verder) te ontwikkelen!! De dorpen in, het vorig jaar door brand en wateroverlast getroffen, Pilion kunnen nog wel hulp gebruiken op dit gebied

Cultuur in December – gedichten en zang

Wat is het?

Een serie van wekelijkse zangworkshops en een schrijfcyclus voor gedichten op diverse locaties in Rotterdam en Vlaardingen voor 100 jongeren (6-21 jaar) die  vier optredens verzorgen voor hun omgeving. De bedoeling is het gebruik van de Nederlandse taal te verbreden door gedichten te lezen en zelf  te maken en competenties te ontwikkelen op het gebied van presentatietechnieken en verantwoord stemgebruik. De beoogde sfeer sluit aan bij de beleving die men voelt bij  “de gezellige decembermaand”. Er is gekozen om te werken met meerdere lesmomenten per week  zodat er meer persoonlijke aandacht is om mee te bewegen in de beschikbare tijd- en persoonlijke wensen van de jongeren.

 Doelstelling

Competenties ontwikkelen met betrekking tot zang en het stimuleren en verrijken van het gebruik van de Nederlandse taal op een manier die men niet gewend is d.m.v. het lezen en zelf maken van gedichten waardoor er  zang – en taalvaardigheidskwaliteit aangebracht gaat worden bij jongeren.  Hun omgeving laten meedelen in de ontwikkelde kennis.