Doelstellingen

Stichting Cultuur is voor iedereen!
wil kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 21 jaar structureel meer kansen geven om hun creatieve en/of artistieke talenten te ontwikkelen in zang, dans of theater. We doen dat door hen te betrekken bij verschillende projecten, waaronder een musicaluitvoering.


Onze doelstellingen zijn:


 

⇒ Jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot 21 jaar, woonachtig in Rotterdam en omgeving, die uit zichzelf niet zo snel met kunst en cultuur in aanraking komen te prikkelen d.m.v actieve en passieve participatie en hen hierdoor zelfbewuster maken (en tegelijkertijd hun eigenwaarde te vergroten) mede door  het aangeleerde te delen met anderen (het publiek en hun omgeving).


⇒ Zo effectief mogelijk de competenties van de individuen/groepen naar boven halen door in de pedagogische benadering rekening te houden met leeftijd, opleiding, culturele/sociale achtergrond en indien noodzakelijk geslacht.


⇒ Aan het eind van een project of activiteit weten de deelnemers op welk vlak hun competenties liggen, waardoor ze zelfbewuster zijn geworden. Ze hebben een ontwikkeling van hun culturele vorming doorgemaakt. Er worden kansen aangeboden hierin verder te gaan in andere projecten,


⇒ Het volgen van de jongeren na een afgerond project om hen te stimuleren verder te gaan met het ontwikkelen van hun talenten.