NIEUW: Do You Think You Can Sing? 65+

Het doel is ouderen op een laagdrempelige manier met cultuur in contact te brengen door hun zangtalent te ontwikkelen.  Dit moet resulteren in een positiever zelfbeeld waardoor de stap om verder te gaan met zingen kleiner wordt gemaakt. Ook wordt het zangtalent van ouderen die al ervaring hebben verder ontwikkeld en uitgebouwd. Dit gebeurt door specifieke zanglessen voor gevorderden. Door de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het project is het eenvoudiger de kandidaten naar een hoger niveau te brengen.


 

Het is een idols-achtig project (maar dan leuker!), dat start met een auditie/selectie en verder bestaat uit een kwart en halve finale en tot slot de grote finale. Alle kandidaten krijgen wekelijks op verschillende dagen en op verschillende locaties zangles van een ervaren zangdocent in de zgn. Complete Vocal Technique (CVT).


De ouderen die niet verder gaan naar de volgende ronde nemen automatisch deel aan een te vormen gelegenheidskoor dat wekelijks zanglessen krijgt, gecoacht wordt en een optreden krijgt tijdens de halve en hele finale. Zo blijft de groep bestaan, blijft iedereen zangles krijgen en wordt eenieder op deze manier gestimuleerd zich verder te ontwikkelen in de zangkunst.  Met deze groep wordt voornamelijk  ingezet op samenwerken in zang.


De kandidaten die door gaan krijgen wekelijks privézangles of in groepjes van een zangdocent die zelf ook veel optreedervaring heeft. Dit gebeurt voor het grootste gedeelte in het Rotterdams Centrum voor Theater, Zorgcentrum de Schans,  buurtcentrum Schiezicht en wijkwoonkamer het Nozepandje. Dit zijn locaties op verschillende plekken in Delfshaven die hiervoor goede oefenruimtes ter beschikking stellen. Ook krijgen de kandidaten een coach toegewezen die hen stimuleert en helpt daar waar nodig is. Met name diegenen die niet weten hoe ze zaken op zanggebied moeten aanpakken kunnen hierdoor worden gemotiveerd. De beginners wordt eerst de essentiële technieken aangeleerd.


 

Zoals hiervoor al geschreven is het zeker niet alléén voor beginners en gevorderden. Ook voor mensen die nog nooit gezongen hebben of mensen die zingen maar een zekere drempelvrees hebben en het eng vinden om in het bijzijn van anderen iets ten gehore te brengen, is deze serie van lessen een uitstekende methode om hun angst te overwinnen. Hen wordt alle basisprincipes van zang bijgebracht. Bij de gevorderden ligt de nadruk meer op podiumpresentatie en zangontwikkeling.


De auditie is à capella (zonder instrumentale begeleiding) en later wordt er met zelfgekozen tracks gezongen. Het is de bedoeling dat alle kandidaten  hun zelf (of samen met de docent) uitgezochte songs ten gehore brengen. Een ervaren docent Engels gaat met hen aan de gang die voor Engelstalig gekozen hebben. Inzet is uitspraak en tekstanalyse zodat de kandidaten weten waarover ze zingen. Maar ook een juiste mimiek, passende bewegingen, een goede intonatie en soms zelfs de keuze van de kleding kunnen de factoren zijn die laten zien waarover je zingt.


Tijdens alle rondes  presenteren de kandidaten zich aan de jury die hen hierna opbouwende kritieken meegeeft. De coach, de zangdocent en de docent Engels gaan vervolgens hiermee met de desbetreffende kandidaat aan de slag . Dit gebeurt tijdens de lessen op de gekozen avonden (dinsdag-woensdag-donderdag).

Voor de bewoners van de Deelgemeente Delfshaven is het een stukje cultuurparticipatie doordat ze kunnen komen kijken tijdens de workshops en de optredens op verschillende plaatsen. Er wordt als het ware getoond “wat de wijk in huis heeft “ aan talenten

 

De aanvang van het project is begin september 2015 en eindigt in januari 2016.

De hoofdprijs is een privé zangcursus van 10 lessen voor gevorderden in de Complete Vocal Technique (CVT) Dit om de winnaar verder te ontwikkelen en te motiveren door te gaan met zang.

Tijdens de finale zal er een videoclip worden gemaakt. Ook krijgen de nummers één, twee en drie een prijsbeker en alle finalisten een aandenken en bloemen.

 

Er wordt contact met alle deelnemende kandidaten gehouden voor vervolgtrajecten en voor hulp bij verdere ontwikkeling. Er wordt aan het eind van de looptijd van de workshops geïnventariseerd wie hierin geïnteresseerd is. Dit wordt gesteund door de vereniging A4J, de stichting CIVI. Het wordt tevens ondersteund door het RCTh. Dit theater stelt ruimte ter beschikking om met de ex-deelnemers van Do You Think te oefenen in kleine groepen.

In het project worden verschillende Delfshavense 60 plussers met elkaar verbonden door samenwerking met verschillende instanties, instellingen en instituten.

 

Opgeven voor DoYou Think You Can Sing: via de website van Cultuur is voor Iedereen!, het RCTh of het tel.nr. op de flyers.

Workshops en uitvoeringen:

 

Er zullen na de werving en selectie iedere week workshops gehouden worden in het Rotterdams Centrum voor Theater (RCTh) de Schans,  Buurtkamer het Nozepandje

 

 

De selectierondes zullen plaatsvinden in alle aangeboden locaties  in september 2015.

De kwart finale zal plaatsvinden in het RCTh in november 2015.

De halve finale vindt plaats in het RCTh in december 2015.

De finale vindt plaats in Pier 80 in eind januari 2016

De workshops en uitvoeringen zijn vrij toegankelijk voor het publiek

 

Aantal beoogde kandidaten: tussen 70 en 90

Tijdens de workshops kunnen ouders, buren en belangstellenden komen kijken.

 

In de workshops worden zanglessen op maat gegeven. De kandidaat komt één keer per week om zijn/haar ingestudeerde nummer met de docent te oefenen. De kandidaat zoekt zelf zijn/haar nummers uit maar kijkt met de docent of dat nummer bij zijn/haar stem en niveau past. De kandidaat behoudt zelf altijd het laatste woord hierin. De instrumentalen plus de complete ( instrumentale en vocale) track wordt door de organisatie geleverd. Dit i.v.m.  de wens continue kwaliteit te waarborgen.

De andere kandidaten van die avond zullen erbij zitten en kunnen leren van de  kritieken en verbeterpunten. Er zullen nooit meer dan 15 leerlingen per groep zijn.

De “koor” kandidaten komen ook één keer per week bij elkaar om hun nummer te repeteren. Er wordt ingezet op verschillende zangdisciplines, technieken, uitspraak, ademhalings-ondersteunings- oefeningen en stembandoefeningen. De kandidaten krijgen lesmateriaal mee naar huis om te kunnen oefenen. Dit zal bestaan uit cd’s met het koornummer, stem oefeningen en een een bundeling van zangtechnische tips en tools, waaronder de uitspraak. Er wordt van hen verwacht dat ze de teksten thuis instuderen en de aangeleerde technieken thuis zullen herhalen. Hierdoor kan de docent zich meer  richten op verbetering en doorgroei.

Terugblik CKV-week april 2015

Het doel dat Cultuur voor Iedereen! voor ogen had was dat de CKV-week de workshops en de uitvoering van die week  Cultuur en Maatschappelijke problemen met elkaar verbond,  dat over beide zaken nagedacht werd door de leerlingen en dat dit omgezet werd in een cultuuruiting waar iedereen actief in mee participeerde.


Op de eerste dag van de CKV-week hebben zijn de derde klassen in twee groepen gesplitst en hebben ze de voorstelling Pesten bijgewoond. Dit om het onderwerp te bekijken dat behandeld zou worden in de betreffende week en om te kijken hoe een theaterstuk met een maatschappelijk item in elkaar gezet is.


De leerlingen hebben, met hun CKC docent Mw Vilaseca, van tevoren een keuze kunnen maken uit drie diciplines waarin ze een week lang actief  zullen participeren namelijk:theater, zang of dans Helaas heeft niet iedereen het vak van zijn keuze kunnen doen maar dat bleek uiteindelijk geen probleem.


De leerlingen kregen dagelijks 3 lesuren in één van de keuzevakken. Dit door vakdocenten van Cultuur is voor Iedereen! en het RCTh. Mw Vilaseca heeft zich gedurende de gehele week meer dan 100% ingezet om alles in goede banen te leiden. Zij was continu aanwezig om alles te begeleiden en te helpen, samen met een aantal andere collega’s om alles glad te laten verlopen tijdens de vaklessen.


De leerlingen kregen ook wat literaire opdrachten mee als huiswerk.  Er moesten bestaande gedichten uitgezocht worden die met het maatschappelijke probleem “pesten” te maken hadden en zelf moesten de leerlingen er ook aan om hun dichterlijke aspiraties uit de pen te laten vloeien. De negen, door de leerlingen uitgekozen, beste gedichten zijn voorgedragen tijdens de eindpresentatie. Deze werd in de vorm van een uitvoering gegeven  in het Rotterdams Centrum voor Theater.


Op donderdagmiddag zijn alle groepen bij elkaar gekomen om in een doorloop de ingestudeerde dans, theaterstukken en prachtige liederen aan elkaar te lassen als één theaterstuk. Dit afgewisseld met gedichten die door de leerlingen zelf werden voorgedragen. Toen dit door de regisseur van het RCTh in orde bevonden was , was men klaar voor de volgende dag: De uitvoering.


De grote zaal van het RCTH was bomvol. De schooldirecteur had een bus gehuurd om alle eerste en tweede jaars van de horecavakschool kennis te laten maken van hetgeen de derde jaars in slechts éen week  tijd hadden ingestudeerd. Ook waren er een behoorlijk aantal docenten aanwezig. De leerlingen hebben een mooi stuk neergezet dat door het publiek met enthuisiasme ontvangen werd. Na afloop gaf een aantal leerlingen aan verder te willen met zang. Cultuur voor Iedereen! heeft hen beloofd één maal per week een zangles te komen geven tot de grote vakantie. Na de vakantie zullen we een gezamenlijk kerstproject op gaan zetten en volgend jaar zal er een soortgelijke CKV week worden gerealiseerd op school.

Mini Do You Think You Can Sing? VLAARDINGEN

Gisteren hebben we met succes de eerste repetitie van de nieuwe Mini Do You Think You Can Sing? Vlaardingen gehad. De toekomstige talenten hebben een grote inzet getoond, waardoor er een goede groepsdynamiek ontstond.


We stellen de kandidaten even voor:


 

Goed11


Dounya 


 

Demarney


Demarnay


 

Yara


Yara


 

Fevour


Fevour


Allereerst werden de stemfuncties geactiveerd door middel van oefeningen, zodat de kinderen hun uitgekozen liederen zo goed mogelijk ten gehore konden brengen. Ook maakten de kinderen spelenderwijs en op een interactieve manier kennis met de ademsteun en met verschillende basisprincipes van de zangkunst.


Opwarmen


Opwarmen


Na de activering van de stemfuncties werd er aandacht besteed aan de toonherkenning. Hierbij wordt het muzikale gehoor ontwikkeld, waardoor de kinderen tonen sneller herkennen en zuiverder leren zingen.


Toonherkenning


 

Eerst de dames


 

Toonherkenning


Vervolgens de jongens