An easy Sunday

Op zondag 29 maart is het weer zo ver Tijdens het programma van “an easy Sunday”in Grounds zullen een aantal van onze leerlingen weer een spetterend optreden verzorgen. U komt toch ook? aanvang : 13.00 uur

  • World Music and Dance Centre
  • Pieter de Hoochweg 125
  • Coolhaveneiland, Rotterdam

Rotterdamse senioren kunnen zingen!

Terugblik op project ‘Rotterdamse senioren kunnen zingen!’

Het project ‘Rotterdamse senioren kunnen zingen’ had als doel om een groep van circa honderd ouderen bij elkaar te brengen in 3 wijken van Rotterdam. Het stond in het teken om hen te helpen ontwikkelen, te bemoedigen maar vooral een ieder op zijn/haar eigen wijze te laten groeien in zang.

Na een wat moeizame start om iedereen bij elkaar te krijgen zijn we er in het tweede kwartaal van 2019 in geslaagd de ouderen bij elkaar te krijgen in de voormalige deelgemeenten Delfshaven, Hillegersberg-Schiebroek en Noord. Omdat het culturele aanbod in Delfshaven groter is dan in de andere gebieden hadden we verwacht dat het project daar iets minder aan zou slaan, maar het tegenovergestelde bleek waar.

Doelgroepgericht werken

Tijdens de evaluaties na afloop van het project kwam naar voren dat er een grotere sociale cohesie bestaat in Delfshaven dan in de gebieden Noord en Schiebroek/Hillegersberg. De mensen worden meer voorgelicht door verschillende welzijns- en vrijwilligersorganisaties en zijn meer gewend aan een gedifferentieerd cultureel aanbod en appreciëren dat ook. De anderen wijken bestaan uit een minder homogene groep senioren en die groep kijkt veel meer de spreekwoordelijke kat uit de boom. Wat wel duidelijk werd is dat in alle wijken het geven van lessen op verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen er voor heeft gezorgd dat het volgen van de zanglessen laagdrempelig was en voor iedereen passend.

De in totaal ruim negentig actieve deelnemers waren te onderscheiden in twee categorieën ouderen. Een groep die wat meer hulp en begeleiding nodig hadden om te zingen, daar werd dan vooral mee geoefend in koorverband uitgevoerd in samenzang. Als ook een actievere groep, veelal beter mobiele, ouderen die zich meer richtten op individuele groei in het ontwikkelen van zang. Dit laatste resulteerde dan weer in de kleinere uitvoeringen. Omdat de groepen zo gedifferentieerd waren in omvang, niveau en mobiliteit hebben we gekozen voor meer uitvoeringen dan gepland, weliswaar op kleinere schaal. Dit idee kwam uit de ouderen zelf. Dit bracht hun eigen achterban meer in contact met zingen dan de grootschalige optredens, was men van mening. Voordeel was een directer contact met iedereen en een vertrouwd gevoel. Alles bij elkaar hebben we in de drie voormalige deelgemeentes 224 repetities en 11 uitvoeringen gehad. Na afsluiting van het project hebben we met alle afzonderlijke groepen geëvalueerd.

Succes mede dankzij samenwerkingspartners

Voor de werving en uitvoeringen hebben we veel steun gehad aan de medewerkers van WMO Radar en de contacten in de verschillende wijken. Op die manier hebben we echt de doelgroep kunnen bereiken en bedienen die we voor ogen hadden.

De docenten hebben met hun CVT-methode ingezet op ontwikkeling van zangkwaliteit op een plezierige manier. Doordat de methode toegankelijk is voor iedereen kon het door de didactisch en pedagogische vaardigheden van de docenten op een verantwoorde manier gebracht worden en werd de motivatie voor zang enorm gestimuleerd.

Aanzet tot vervolgproject ‘Gospel’

Eén van de pedagogische middelen was een groep dames, en later ook heren, gospelnummers te laten zingen. Uit gesprekken bleek namelijk dat ze in allerlei kerken kwamen en een gemeenschappelijke interesse hadden in het aanleren van dit soort nummers. Om deze groep bij elkaar te houden hebben we er uitgebreid met hen over gesproken. Uiteindelijk hebben we aangeboden de wens voor gospelzang te faciliteren mits iedereen welkom zou zijn, gospel als culturele uiting was ons uitgangspunt.

Iedereen stemde in met deze opzet. Hiermee hebben we passend bij onze missie ouderen bij elkaar gebracht die graag door willen blijven gaan met zingen. We bieden hen een gezellige en ongedwongen tijd waarin volop gelegenheid is zich verder te ontwikkelen in zang. Bij de laatste evaluatie is besloten een Gospelgroep Delfshaven te formeren waar we verder mee gaan i.s.m. de gemeente Rotterdam, WMO Radar, de Pupillen en het wijktrefpunt Coolhaven. Het plan voor komend jaar is deze groep samen met leerlingen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en SAM& een optreden te laten verzorgen tijdens het jaarlijks terugkerende festival Werelds Delfshaven. Inmiddels hebben we reeds 39 aanmeldingen ontvangen van senioren die hieraan willen deelnemen.