Stichting Cultuur is voor Iedereen!

Wat kan cultuur toch leuk zijn. Heerlijk een boek lezen, een avondje theater, lekker zingen in een koor, met elkaar oefenen voor een toneeluitvoering of een prachtig muziekstuk beluisteren. Helaas is cultuur niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Sommige jongeren komen zelden bewust in aanraking met cultuur.


 

Stichting Cultuur is voor Iedereen! wil kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 21 jaar meer kansen bieden om hun creatieve en artistieke talenten te ontwikkelen in zang, dans of theater. Dit wordt gerealiseerd door hen te betrekken bij verschillende projecten, waaronder een musicaluitvoering.


 

Als jongeren hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen leidt dat tot meer zelfvertrouwen en een gezond gevoel van eigenwaarde. Door samen met andere jongeren en docenten te werken aan een productie ontwikkelen ze daarnaast een scala aan competenties: samenwerken, anderen de ruimte geven, eigen ruimte innemen, leiding geven, goed luisteren, eigen mening kunnen geven, etc.


 

Verder maken de jongeren kennis met verschillende culturen en achtergronden. Daarmee leren ze verder kijken dan hun eigen omgeving.


 

In de Rotterdamse achterstandswijken merken we steeds weer dat jongeren weinig in aanraking komen met cultuur. Ze vinden het niet interessant, het wordt niet van huis uit aangeboden of ze zijn er niet bekend mee. Op deze manier worden jongeren niet gestimuleerd om zelf creatief bezig te zijn.


 

Jongeren komen wel in contact met televisieprogramma’s zoals The Voice en So You Think You Can Dance en kunnen daardoor gestimuleerd worden om zelf te gaan zingen of dansen. In Rotterdam zijn verschillende scholen te vinden op het gebied van zang, dans en theater. Deze zijn echter voor onze doelgroep niet altijd bereikbaar. Veel opleidingen zijn voor onze doelgroep te duur. Vaak ook worden toelatingseisen gesteld of is de drempel te hoog omdat jongeren nog niet zeker zijn van hun eigen capaciteiten.


 

Stichting Cultuur is voor Iedereen! wil hier verandering in brengen door jongeren te begeleiden op hun reis langs creatieve ontdekkingen, muzikale bevindingen en individuele ontplooiing. Er is een aantal projecten opgericht, met als voornaamste doelen de jongeren te stimuleren en de inspirerende wereld van muziek en creativiteit dichterbij te brengen.


 Wil je je inschrijven voor een project van Cultuur is voor Iedereen? Klik dan hier!