Mini Do You Think You Can Sing?

Zangproject voor de onder- en bovenbouw basisschool.


 

Werving:


 

Er wordt met flyers en inschrijfformulieren op basisscholen  rondgegaan om max. 30 leerlingen te stimuleren mee te doen aan dit talentenproject van 10 weken. Dit gebeurt door de docenten op de betreffende school maar indien gewenst kan iemand van de organisatie een korte presentatie houden om de leerlingen te enthousiasmeren maar vooral een goede voorstelling van zaken te geven. Het project wordt de kinderen voor een zeer lage eigen bijdrage aangeboden.


Tijd:


 

Er wordt 1x per week 2 uur, na schooltijd, les gegeven door een professionele zangdocent. Het project duurt 10 weken met aan het eind  een finale met publiek.


Hoe:


 

Kinderen mogen zelf een nummer uitzoeken om overheen te zingen of als ze al een beetje ervaring hebben een instrumentale (karaoke)track om in te zingen. De zangdocent zal indien nodig adviseren wat voor de leerling haalbaar is en welk nummer bij zijn/haar stembereik past. De kinderen krijgen de tekst aangeleverd om thuis in te studeren. Als de leerling per sé in het Engels wil zingen zal er een fonetische tekst worden gemaakt en gegeven en komt er een uitspraakdocent om dit te begeleiden.


 

Iedere les wordt er gezamenlijk gerepeteerd met opwarmingsoefeningen van lichaam en stem. Daarna worden de leerlingen één voor één naar voren gehaald om een couplet en refrein van hun ingestudeerde stuk voor te dragen De overige leerlingen kijken hiernaar en 2 ervan mogen samen met de docent opbouwende kritiek hierop uiten. Vooraf wordt de kinderen aangeleerd wat opbouwende(positieve) kritiek geven inhoudt. Zo hou je de leerlingen allert en steken ze iets van elkaar op op zangtechnisch gebied.


Er vindt aan het eind van de cursus een finale plaats. Dit wordt in een zaal met podium en publiek gehouden. Het is een avond/middagvullend programma met een gastoptreden waar de directe omgeving van het kind gevraagd wordt te komen kijken. Ook worden er mensen, die bekend zijn in de lokale omgeving, uitgenodigd. Dit kan resulteren in een ander optreden zodat de kinderen gemotiveerd worden door te gaan. Dit alles wordt door de organisatoren begeleid. De eerste, tweede en derde prijs is een beker en een deelnamegarantie voor een vervolgproject . Er wordt ook media-aandacht aan geschonken door middel van een verhaaltje plus foto in de plaatselijke krant.


Doel:


 

In dit project wordt er, buiten de talentontwikkeling en het kennismaken met een laagdrempelige culturele uiting,  ingezet op samenwerking, saamhorigheid, het luisteren naar elkaar en het kweken van wederzijds begrip door middel van het geven van positieve kritiek op je medekandidaten tijdens de workshops. In hoofdzaak wordt er ingezet op het stimuleren om te zingen en verbeteren van de zangkwaliteit van de kandidaten die daar behoefte aan hebben. Voor kandidaten die daar minder behoefte aan hebben of nog niet durven is het een kennismaking met actieve zang.