Iedereen kan Zingen!

Het project ‘Iedereen kan Zingen!’ heeft haar doel de jeugd, voor wie cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is en hen te helpen hun sociale, creatieve en/of artistieke talenten te ontwikkelen, waargemaakt. Van oktober 2018 t/m juni 2019 hebben er ruim 70 leerlingen van verschillende basisscholen meegedaan aan dit project.