NIEUW: Do You Think You Can Sing? 65+

Het doel is ouderen op een laagdrempelige manier met cultuur in contact te brengen door hun zangtalent te ontwikkelen.  Dit moet resulteren in een positiever zelfbeeld waardoor de stap om verder te gaan met zingen kleiner wordt gemaakt. Ook wordt het zangtalent van ouderen die al ervaring hebben verder ontwikkeld en uitgebouwd. Dit gebeurt door specifieke zanglessen voor gevorderden. Door de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het project is het eenvoudiger de kandidaten naar een hoger niveau te brengen.


 

Het is een idols-achtig project (maar dan leuker!), dat start met een auditie/selectie en verder bestaat uit een kwart en halve finale en tot slot de grote finale. Alle kandidaten krijgen wekelijks op verschillende dagen en op verschillende locaties zangles van een ervaren zangdocent in de zgn. Complete Vocal Technique (CVT).


De ouderen die niet verder gaan naar de volgende ronde nemen automatisch deel aan een te vormen gelegenheidskoor dat wekelijks zanglessen krijgt, gecoacht wordt en een optreden krijgt tijdens de halve en hele finale. Zo blijft de groep bestaan, blijft iedereen zangles krijgen en wordt eenieder op deze manier gestimuleerd zich verder te ontwikkelen in de zangkunst.  Met deze groep wordt voornamelijk  ingezet op samenwerken in zang.


De kandidaten die door gaan krijgen wekelijks privézangles of in groepjes van een zangdocent die zelf ook veel optreedervaring heeft. Dit gebeurt voor het grootste gedeelte in het Rotterdams Centrum voor Theater, Zorgcentrum de Schans,  buurtcentrum Schiezicht en wijkwoonkamer het Nozepandje. Dit zijn locaties op verschillende plekken in Delfshaven die hiervoor goede oefenruimtes ter beschikking stellen. Ook krijgen de kandidaten een coach toegewezen die hen stimuleert en helpt daar waar nodig is. Met name diegenen die niet weten hoe ze zaken op zanggebied moeten aanpakken kunnen hierdoor worden gemotiveerd. De beginners wordt eerst de essentiële technieken aangeleerd.


 

Zoals hiervoor al geschreven is het zeker niet alléén voor beginners en gevorderden. Ook voor mensen die nog nooit gezongen hebben of mensen die zingen maar een zekere drempelvrees hebben en het eng vinden om in het bijzijn van anderen iets ten gehore te brengen, is deze serie van lessen een uitstekende methode om hun angst te overwinnen. Hen wordt alle basisprincipes van zang bijgebracht. Bij de gevorderden ligt de nadruk meer op podiumpresentatie en zangontwikkeling.


De auditie is à capella (zonder instrumentale begeleiding) en later wordt er met zelfgekozen tracks gezongen. Het is de bedoeling dat alle kandidaten  hun zelf (of samen met de docent) uitgezochte songs ten gehore brengen. Een ervaren docent Engels gaat met hen aan de gang die voor Engelstalig gekozen hebben. Inzet is uitspraak en tekstanalyse zodat de kandidaten weten waarover ze zingen. Maar ook een juiste mimiek, passende bewegingen, een goede intonatie en soms zelfs de keuze van de kleding kunnen de factoren zijn die laten zien waarover je zingt.


Tijdens alle rondes  presenteren de kandidaten zich aan de jury die hen hierna opbouwende kritieken meegeeft. De coach, de zangdocent en de docent Engels gaan vervolgens hiermee met de desbetreffende kandidaat aan de slag . Dit gebeurt tijdens de lessen op de gekozen avonden (dinsdag-woensdag-donderdag).

Voor de bewoners van de Deelgemeente Delfshaven is het een stukje cultuurparticipatie doordat ze kunnen komen kijken tijdens de workshops en de optredens op verschillende plaatsen. Er wordt als het ware getoond “wat de wijk in huis heeft “ aan talenten

 

De aanvang van het project is begin september 2015 en eindigt in januari 2016.

De hoofdprijs is een privé zangcursus van 10 lessen voor gevorderden in de Complete Vocal Technique (CVT) Dit om de winnaar verder te ontwikkelen en te motiveren door te gaan met zang.

Tijdens de finale zal er een videoclip worden gemaakt. Ook krijgen de nummers één, twee en drie een prijsbeker en alle finalisten een aandenken en bloemen.

 

Er wordt contact met alle deelnemende kandidaten gehouden voor vervolgtrajecten en voor hulp bij verdere ontwikkeling. Er wordt aan het eind van de looptijd van de workshops geïnventariseerd wie hierin geïnteresseerd is. Dit wordt gesteund door de vereniging A4J, de stichting CIVI. Het wordt tevens ondersteund door het RCTh. Dit theater stelt ruimte ter beschikking om met de ex-deelnemers van Do You Think te oefenen in kleine groepen.

In het project worden verschillende Delfshavense 60 plussers met elkaar verbonden door samenwerking met verschillende instanties, instellingen en instituten.

 

Opgeven voor DoYou Think You Can Sing: via de website van Cultuur is voor Iedereen!, het RCTh of het tel.nr. op de flyers.

Workshops en uitvoeringen:

 

Er zullen na de werving en selectie iedere week workshops gehouden worden in het Rotterdams Centrum voor Theater (RCTh) de Schans,  Buurtkamer het Nozepandje

 

 

De selectierondes zullen plaatsvinden in alle aangeboden locaties  in september 2015.

De kwart finale zal plaatsvinden in het RCTh in november 2015.

De halve finale vindt plaats in het RCTh in december 2015.

De finale vindt plaats in Pier 80 in eind januari 2016

De workshops en uitvoeringen zijn vrij toegankelijk voor het publiek

 

Aantal beoogde kandidaten: tussen 70 en 90

Tijdens de workshops kunnen ouders, buren en belangstellenden komen kijken.

 

In de workshops worden zanglessen op maat gegeven. De kandidaat komt één keer per week om zijn/haar ingestudeerde nummer met de docent te oefenen. De kandidaat zoekt zelf zijn/haar nummers uit maar kijkt met de docent of dat nummer bij zijn/haar stem en niveau past. De kandidaat behoudt zelf altijd het laatste woord hierin. De instrumentalen plus de complete ( instrumentale en vocale) track wordt door de organisatie geleverd. Dit i.v.m.  de wens continue kwaliteit te waarborgen.

De andere kandidaten van die avond zullen erbij zitten en kunnen leren van de  kritieken en verbeterpunten. Er zullen nooit meer dan 15 leerlingen per groep zijn.

De “koor” kandidaten komen ook één keer per week bij elkaar om hun nummer te repeteren. Er wordt ingezet op verschillende zangdisciplines, technieken, uitspraak, ademhalings-ondersteunings- oefeningen en stembandoefeningen. De kandidaten krijgen lesmateriaal mee naar huis om te kunnen oefenen. Dit zal bestaan uit cd’s met het koornummer, stem oefeningen en een een bundeling van zangtechnische tips en tools, waaronder de uitspraak. Er wordt van hen verwacht dat ze de teksten thuis instuderen en de aangeleerde technieken thuis zullen herhalen. Hierdoor kan de docent zich meer  richten op verbetering en doorgroei.