Terugblik CKV-week april 2015

Het doel dat Cultuur voor Iedereen! voor ogen had was dat de CKV-week de workshops en de uitvoering van die week  Cultuur en Maatschappelijke problemen met elkaar verbond,  dat over beide zaken nagedacht werd door de leerlingen en dat dit omgezet werd in een cultuuruiting waar iedereen actief in mee participeerde.


Op de eerste dag van de CKV-week hebben zijn de derde klassen in twee groepen gesplitst en hebben ze de voorstelling Pesten bijgewoond. Dit om het onderwerp te bekijken dat behandeld zou worden in de betreffende week en om te kijken hoe een theaterstuk met een maatschappelijk item in elkaar gezet is.


De leerlingen hebben, met hun CKC docent Mw Vilaseca, van tevoren een keuze kunnen maken uit drie diciplines waarin ze een week lang actief  zullen participeren namelijk:theater, zang of dans Helaas heeft niet iedereen het vak van zijn keuze kunnen doen maar dat bleek uiteindelijk geen probleem.


De leerlingen kregen dagelijks 3 lesuren in één van de keuzevakken. Dit door vakdocenten van Cultuur is voor Iedereen! en het RCTh. Mw Vilaseca heeft zich gedurende de gehele week meer dan 100% ingezet om alles in goede banen te leiden. Zij was continu aanwezig om alles te begeleiden en te helpen, samen met een aantal andere collega’s om alles glad te laten verlopen tijdens de vaklessen.


De leerlingen kregen ook wat literaire opdrachten mee als huiswerk.  Er moesten bestaande gedichten uitgezocht worden die met het maatschappelijke probleem “pesten” te maken hadden en zelf moesten de leerlingen er ook aan om hun dichterlijke aspiraties uit de pen te laten vloeien. De negen, door de leerlingen uitgekozen, beste gedichten zijn voorgedragen tijdens de eindpresentatie. Deze werd in de vorm van een uitvoering gegeven  in het Rotterdams Centrum voor Theater.


Op donderdagmiddag zijn alle groepen bij elkaar gekomen om in een doorloop de ingestudeerde dans, theaterstukken en prachtige liederen aan elkaar te lassen als één theaterstuk. Dit afgewisseld met gedichten die door de leerlingen zelf werden voorgedragen. Toen dit door de regisseur van het RCTh in orde bevonden was , was men klaar voor de volgende dag: De uitvoering.


De grote zaal van het RCTH was bomvol. De schooldirecteur had een bus gehuurd om alle eerste en tweede jaars van de horecavakschool kennis te laten maken van hetgeen de derde jaars in slechts éen week  tijd hadden ingestudeerd. Ook waren er een behoorlijk aantal docenten aanwezig. De leerlingen hebben een mooi stuk neergezet dat door het publiek met enthuisiasme ontvangen werd. Na afloop gaf een aantal leerlingen aan verder te willen met zang. Cultuur voor Iedereen! heeft hen beloofd één maal per week een zangles te komen geven tot de grote vakantie. Na de vakantie zullen we een gezamenlijk kerstproject op gaan zetten en volgend jaar zal er een soortgelijke CKV week worden gerealiseerd op school.