An easy Sunday

Op zondag 29 maart is het weer zo ver Tijdens het programma van "an easy Sunday"in Grounds zullen een aantal van onze leerlingen weer een spetterend optreden verzorgen. U komt toch ook? aanvang : 13.00 uur

  • World Music and Dance Centre
  • Pieter de Hoochweg 125
  • Coolhaveneiland, Rotterdam

Rotterdamse senioren kunnen zingen!

Terugblik op project ‘Rotterdamse senioren kunnen zingen!’

Het project ‘Rotterdamse senioren kunnen zingen’ had als doel om een groep van circa honderd ouderen bij elkaar te brengen in 3 wijken van Rotterdam. Het stond in het teken om hen te helpen ontwikkelen, te bemoedigen maar vooral een ieder op zijn/haar eigen wijze te laten groeien in zang.

Na een wat moeizame start om iedereen bij elkaar te krijgen zijn we er in het tweede kwartaal van 2019 in geslaagd de ouderen bij elkaar te krijgen in de voormalige deelgemeenten Delfshaven, Hillegersberg-Schiebroek en Noord. Omdat het culturele aanbod in Delfshaven groter is dan in de andere gebieden hadden we verwacht dat het project daar iets minder aan zou slaan, maar het tegenovergestelde bleek waar.

Doelgroepgericht werken

Tijdens de evaluaties na afloop van het project kwam naar voren dat er een grotere sociale cohesie bestaat in Delfshaven dan in de gebieden Noord en Schiebroek/Hillegersberg. De mensen worden meer voorgelicht door verschillende welzijns- en vrijwilligersorganisaties en zijn meer gewend aan een gedifferentieerd cultureel aanbod en appreciëren dat ook. De anderen wijken bestaan uit een minder homogene groep senioren en die groep kijkt veel meer de spreekwoordelijke kat uit de boom. Wat wel duidelijk werd is dat in alle wijken het geven van lessen op verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen er voor heeft gezorgd dat het volgen van de zanglessen laagdrempelig was en voor iedereen passend.

De in totaal ruim negentig actieve deelnemers waren te onderscheiden in twee categorieën ouderen. Een groep die wat meer hulp en begeleiding nodig hadden om te zingen, daar werd dan vooral mee geoefend in koorverband uitgevoerd in samenzang. Als ook een actievere groep, veelal beter mobiele, ouderen die zich meer richtten op individuele groei in het ontwikkelen van zang. Dit laatste resulteerde dan weer in de kleinere uitvoeringen. Omdat de groepen zo gedifferentieerd waren in omvang, niveau en mobiliteit hebben we gekozen voor meer uitvoeringen dan gepland, weliswaar op kleinere schaal. Dit idee kwam uit de ouderen zelf. Dit bracht hun eigen achterban meer in contact met zingen dan de grootschalige optredens, was men van mening. Voordeel was een directer contact met iedereen en een vertrouwd gevoel. Alles bij elkaar hebben we in de drie voormalige deelgemeentes 224 repetities en 11 uitvoeringen gehad. Na afsluiting van het project hebben we met alle afzonderlijke groepen geëvalueerd.

Succes mede dankzij samenwerkingspartners

Voor de werving en uitvoeringen hebben we veel steun gehad aan de medewerkers van WMO Radar en de contacten in de verschillende wijken. Op die manier hebben we echt de doelgroep kunnen bereiken en bedienen die we voor ogen hadden.

De docenten hebben met hun CVT-methode ingezet op ontwikkeling van zangkwaliteit op een plezierige manier. Doordat de methode toegankelijk is voor iedereen kon het door de didactisch en pedagogische vaardigheden van de docenten op een verantwoorde manier gebracht worden en werd de motivatie voor zang enorm gestimuleerd.

Aanzet tot vervolgproject ‘Gospel’

Eén van de pedagogische middelen was een groep dames, en later ook heren, gospelnummers te laten zingen. Uit gesprekken bleek namelijk dat ze in allerlei kerken kwamen en een gemeenschappelijke interesse hadden in het aanleren van dit soort nummers. Om deze groep bij elkaar te houden hebben we er uitgebreid met hen over gesproken. Uiteindelijk hebben we aangeboden de wens voor gospelzang te faciliteren mits iedereen welkom zou zijn, gospel als culturele uiting was ons uitgangspunt.

Iedereen stemde in met deze opzet. Hiermee hebben we passend bij onze missie ouderen bij elkaar gebracht die graag door willen blijven gaan met zingen. We bieden hen een gezellige en ongedwongen tijd waarin volop gelegenheid is zich verder te ontwikkelen in zang. Bij de laatste evaluatie is besloten een Gospelgroep Delfshaven te formeren waar we verder mee gaan i.s.m. de gemeente Rotterdam, WMO Radar, de Pupillen en het wijktrefpunt Coolhaven. Het plan voor komend jaar is deze groep samen met leerlingen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en SAM& een optreden te laten verzorgen tijdens het jaarlijks terugkerende festival Werelds Delfshaven. Inmiddels hebben we reeds 39 aanmeldingen ontvangen van senioren die hieraan willen deelnemen.

Terugblik Kerst

Het project ‘Zing of schrijf je kerstverhaal’ had als doel om competenties bij jongeren te ontwikkelen met betrekking tot zang en het verbeteren van de Nederlandse taal d.m.v. schrijfvaardigheidsoefeningen.  Kortom : zang – en taalvaardigheidskwaliteit aanbrengen en daarbij  de directe omgeving laten meedelen in de ontwikkelde kennis. Buiten dat het in het teken stond de jongeren te ontwikkelen was het ook te doen om hen te bemoedigen en een ieder op zijn/haar eigen wijze te laten groeien in de verschillende disciplines. Na het stimuleren van zingen en schrijven van verhalen over de kersttijd,  in 30 zangworkshops en een schrijfwedstrijd, zouden deze jongeren vier optredens verzorgen op verschillende locaties in Rotterdam-Delfshaven.

Zoals gepland vonden de lessen plaats in oktober, november en december 2019.  Alles verliep volgens schema.. De deelnemers kregen zanglessen, tekstanalyse en uitspraak in gedifferentieerde groepjes, van gediplomeerde docenten, in ’t leespaleis, het wijktrefpunt Coolhaven en  wijkcentrum de Pupillen. Het doel: de jeugd, die geen zanglessen kan betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komt, een kennismaking en/of ontwikkeling van/met zang te geven of jongeren die niet willen (leren) zingen maar zich wel op een andere manier willen uitdrukken ondersteuningslessen te geven op het gebied van schrijfvaardigheid en grammatica, is voor een groot deel gehaald. De jongeren hebben zich aangemeld via de wijkwerkers en de scholen en verder deed de ‘van mond tot mond’ reclame zijn werk.

De zangbijeenkomsten waren dusdanig georganiseerd dat er, in groepjes van dezelfde leeftijd of hetzelfde niveau, kon worden gerepeteerd. Dit omdat er dan een meer gerichtere onderlinge samenwerking kon plaatsvinden en dat de lessen niet resulteerden in demotivatie en het daarbij samenhangende gedrag. Differentiatie op leeftijd, niveau of in groepsgrootte heeft hierbij geholpen.

De leerlingen  vonden het gezellig en er werd om het half uur pauze gehouden om iets te drinken of te eten zodat de spanningsboog niet te groot was. De betrokken vrijwilligers spraken dan met de leerlingen wat ze prettig vonden en wat er anders zou moeten. We waren daardoor continu op de hoogte van de stand van zaken door middel van deze korte evaluaties.

Voor de zanglessen werd toegewerkt naar 4 optredens in Delfshaven, De lessen werden als ontspannen en leerzaam ervaren. Het toewerken naar de optredens vonden de jongeren spannend maar leuk. Er werd, vanuit de docenten, de nadruk gelegd op “in je kracht staan door te doen waar je goed in bent” Er werd gedifferentieerd les gegeven op niveau , leeftijd en voorkeur om op die manier ieder op z’n gemak te stellen en het plezier in zang optimaal te krijgen.

Velen kozen voor solozang en een zestal voor duet. Ook werd er een koor geformeerd voor jongeren die niet in een solo of kleine groep durfden te zingen voor een groter publiek dan alleen de medeleerlingen en toehoorders tijdens de repetities. Bij elkaar hebben 88 jongeren meegedaan tijdens het 3 maanden durende project en zijn er optredens geweest in het WMDC, op de Nieuwe Binnenweg,  in het Wijktrefpunt en in de Pupillen. Voor de groep jongeren die zichzelf niet goed genoeg vonden of die zich niet voor een vreemd publiek wilde laten horen hebben we mini optredens georganiseerd op een aantal middagen in het Wijktrefpunt. Op deze wijze maakten zij een kleine stap naar het zichzelf leren presenteren en laten horen wat ze geleerd hadden. De meesten maakten later kenbaar dat ze wellicht volgend jaar klaar zijn voor een groter optreden.

De samenwerking met alle partners is bijzonder goed verlopen. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en dat overgebracht naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en altijd beschikbaar zodat de jongeren uit Delfshaven  erin geslaagd zijn om een  mooi en warm zangfestijn neer te zetten, dit zowel tijdens de lessen als in de vier uitvoeringen.

Alle bekende Kerst-klassiekers kwamen voorbij en ook werden er een aantal nieuwe nummers van deze tijd ten gehore gebracht. De groei van de leerlingen die al wat meer ervaring hebben, hebben de andere leerlingen geënthousiasmeerd en dat was duidelijk hoorbaar. De presentatie en de zangkunsten zijn in drie maanden goed vooruit gegaan en dat werd door het publiek opgemerkt. We merkten dat inzet leidt tot  vooruitgang en die vooruitgang- tot het overbrengen van liefde voor zang op anderen.  Al met al was het een  geslaagd project waarin met name de kerstperiode een bijzonder moment in het jaar is om zang te introduceren en promoten bij jongeren die normaliter niet zo snel actief participeren in een culturele activiteit.

Aanzet tot vervolg: Na de optredens hebben 28 jongeren zich aangemeld bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur om bij onze organisatie verder te gaan met het ontwikkelen in zang. Voor hen zijn er verschillende vormen van zanglessen ontwikkeld en wordt er een podium geboden in het voorprogramma van ‘An easy Sunday’ van Podium Grounds.

 

Rotterdamse senioren kunnen echt zingen!

De Rotterdamse senioren hebben deze maand verschillende uitvoeringen gehad. Gezellig veel senioren uit Delfshaven, Noord en Hillegersberg hebben op zondag 8 december op het mooie podium van Grounds de nummers laten horen waar ze de afgelopen maanden zo hard aan hebben gewerkt. Het publiek is in grote getale op komen dagen. De reacties waren ontzettend lovend. De senioren kijken terug op een geslaagde, maar vooral warme en gezellige middag.

Bij deze nodigen we u van harte uit om…

... zondag 8 december aanwezig te zijn bij een muzikale zangmiddag met kerst- én popnummers. De uitvoering wordt verzorgd door leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus, die zelf het initiatief heben genomen om op te gaan treden. Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom. Nodig vooral zoveel mogelijk mensen uit zodat men kan zien dat zingen voor iedereen bereikbaar is!


Tijden:


12. 15 - Soundcheck voor de zangers


13.00 - Deuren open voor publiek


13.30 - Begin concert


16.30 - Einde


17.00 - Gebouw sluit


Locatie:


GROUNDS - World Music and Dance Centre


 

Pieter de Hoochweg 125


 

Coolhaveneiland, Rotterdam


 

info@grounds.nu


 

010 2444 515


Tot zondag!

 

Zing of schrijf je kerstverhaal!


Donderdag 12 december is er in het Leespaleis een uitvoering van "Zing of schrijf je kerstverhaal"! Iedereen is van harte welkom vanaf 16.00 uur om hiernaar te komen luisteren onder het genot van een hapje en een drankje.


Locatie: Het Leespaleis

 


 

Heemraadstraat 60


3023 VJ Rotterdam


 

Zaal open vanaf 15.30 uur

Tot dan!


 


 

Onze methode

 

De methode die wij gebruiken om leerlingen kennis te laten maken met muziek is flexibel, eenvoudig, divers, vak-geïntegreerd en bovendien opgebouwd volgens de SLO-leerlijn.


 

Afwisselend Aan elk thema passen we ons aan en daardoor laten we kinderen op een aantrekkelijke manier kennismaken met verschillende tradities, zoals: Kerstmis, Sinterklaas, Halloween, de Kinderboekenweek… Niets is ons te gek en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerlingen een zo compleet mogelijk beeld van het behandelde thema meekrijgen.


 

Bewustwording Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfverzekerd in hun schoenen staan en er is geen betere manier om dit te bereiken dan gezamenlijk muziek maken! Leerlingen durven zich te laten horen en ze krijgen een juiste houding aangeleerd waarmee ze actief bezig zijn in de les, maar die ze ook op alle andere gebieden van het leven met zich meenemen en kunnen toepassen. Ook een gezond en duidelijk stemgebruik wordt ze aangeleerd in onze lessen. Kinderen leren luisteren en samenwerken. Tevens leren ze vaste vormen te herkennen en van elkaar te onderscheiden, zoals vorm vs klank, contrast en tegenstellingen.


 

Cultuur Muziek verbindt. We bieden de leerlingen daarom graag een breed muziekpakket aan. Men maakt op een toegankelijke manier kennis met allerlei muziekstijlen, van hedendaags tot klassiek. Ook hebben we een verzameling kinderliedjes uit diverse landen en culturen. Hierdoor leren kinderen elkaar en elkaars achtergrond ook beter begrijpen en wordt hun inlevingsvermogen vergroot.


 

Vak-geïntegreerd Muziek is verweven met alle aspecten van het leven. Daarom bieden we liedjes die bij uitstek geschikt zijn voor tijdens andere lessen. Ook geven we regelmatig aan op welke wijze een lied aansluit bij bijvoorbeeld een taal- of biologieles. Hier spelen we zelf ook op in door de vak-geïntegreerde aspecten te belichten, te behandelen en te herhalen.


 

Volgens SLO-leerlijn In elke les houden wij ons aan van tevoren vastgelegde leerdoelen die in overeenstemming zijn opgebouwd volgens de SLO-leerlijn. In veel lessen gebruiken we extra ondersteunend materiaal zoals dans- of bewegingslessen, spel-ideeën en attributen die de onderwerpen uit de liedjes fysiek maken. Alle leerdoelen voor basisschoolleerlingen zijn vastgelegd in de kerndoelen van Thule en de landelijke SLO-leerlijn. Om deze doelen te bereiken met de klas hebben we het volgende gedaan:


 

· De SLO einddoelen zijn vertaald naar praktische leerdoelen per leerjaar.


 

 

· Elk leerdoel is gekoppeld aan een domein (zingen, horen, weten, spelen, maken). Per liedje komen maximaal twee domeinen aan bod.


 

· Alle domeinen zijn vertegenwoordigd in de selectie van liedjes die wij per leerjaar hebben gemaakt en klaargezet in de website.

Happy new (school)year!

 

De blaadjes vallen van de bomen en daarmee is het begin van het nieuwe schooljaar ingeluid. De lessen op basisschool de Avonturijn zijn ook weer van start gegaan! Dit jaar wordt voor het eerst gewerkt met een nieuwe schoolbreed lesmethode, waarbij we gebruikmaken van beeldend materiaal en digitale middelen. Taal en muziek worden op een innovatieve manier met elkaar verbonden en door middel van liedjes, attributen en herhaling bij de leerlingen gelegd. De eerste reacties zijn erg enthousiast. De lessen worden op een toegankelijke en sprankelende manier verzorgd, waardoor spelenderwijs leren centraal wordt gesteld. De activerende didactiek en de variatie die daarmee wordt aangebracht in de lessen werkt erg doeltreffend. De spanningsboog wordt zo verlengd en de kinderen blijven actief betrokken bij de les.

Iedereen kan Zingen!

Het project ‘Iedereen kan Zingen!’ heeft zijn doel de jeugd, voor wie cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is en hen te helpen hun sociale, creatieve en/of artistieke talenten te ontwikkelen, waargemaakt. Van oktober 2018 t/m juni 2019 hebben er ruim 70 leerlingen van verschillende basisscholen meegedaan aan dit project.

De docenten hebben met hun CVT-methode ingezet op ontwikkeling van zangkwaliteit op een plezierige manier. Doordat de methode toegankelijk is voor iedereen kon het door de didactische en pedagogische vaardigheden van de docenten op een verantwoorde manier gebracht worden en werd de motivatie voor zang enorm gestimuleerd. 

De optredens werden verzorgd door kinderen die daar zelf voor kozen. Niet iedereen hoefde op te treden als hij/zij niet wilde of durfde. De bezoekers waren de wijkbewoners en familieleden van de deelnemers die veelal voor de eerste keer in het centrum waar opgetreden werd kwamen. De zalen waren goed gevuld met vooral ook veel kinderen. 

Opvallend was dat sommige ouders ook enthousiast waren geraakt en er over denken te gaan starten met zang. Een groepje opperde al om een Gospelkoor te willen formeren. CIVI is bezig hier een pilot voor op te zetten met behulp van de Gemeente Rotterdam.en de Cultuursout Delfshaven.

Al met al een goede samenwerking met alle betrokken partijen en een vervolg in zang. Iedereen kan tenslotte (leren) zingen!

Gospelzang!

De Stichting Cultuur is voor Iedereen gaat in samenwerking met WMO Radar
en het wijktrefpunt Coolhaven Gospelzanglessen organiseren voor 50-plussers.


De workshops worden op dinsdagavond gegeven in het wijktrefpunt
Coolhaven en indien bezet het seniorencomplex in de buurt. De lessen zijn van 18.45 tot 20.45 uur. Ze zijn wekelijks, duren twee uur en worden 14 maal gegeven in
de maanden september t/m december. De zanglessen worden gegeven door een professionele zangdocent die ervaring heeft met zowel gospel en het begeleiden van koren, als lesgeven aan alle leeftijdsgroepen. De docent is geschoold op het Complete Vocal Institute, die met zijn techniek inzet op een merkbare, snelle vordering op zang die voor iedereen toegankelijk is.


Het project dient ervoor ouderen bij elkaar te brengen en een vorm van
cultuurparticipatie te stimuleren. Verder om hen te laten ontwikkelen,
te bemoedigen en vooral eenieder op zijn/haar eigen wijze te laten
groeien in zang. We werken toe naar een optreden in de wijk op een door de participanten
aangegeven tijdstip.


Inschrijvingskosten: € 7,50 per persoon


Duur: eerste week september tot en met de tweede week van december


 

Voor opgeven, bel naar: 06-15107116. Indien er geen gehoor komt, graag wat inspreken!


Mailen kunt u doen naar: naylan_heiland@hotmail.com

Schiebroek Singers

Schiebroek Singers

De senioren in het o zo mooie Schiebroek gingen lekker! Een gezellig clubje senioren kwam er wekelijks bij elkaar om de stembanden te laten klinken en gezamenlijk nummers te oefenen, waarbij ze ook nog wat zangtechnieken toegereikt kregen om nog mooier te kunnen zingen. Dit is zo'n succes gebleken dat er een nieuw project aankomt: Rotterdamse Senioren Kunnen Zingen. Dit project zal in februari van start gaat, wat dus betekent dat u zich kunt opgeven als het u leuk lijkt met een vast clubje bij elkaar te komen en liederen te oefenen. Het zingen zal plaatsvinden in Rotterdam  Noord, Delfshaven en natuurlijk zullen de bijeenkomsten ook in Schiebroek voortgezet worden. Opgeven kan bij Dimitri de Baan: 0641391429. We hopen u te zien!

CIVI in Griekenland

CIVI in Griekenland

Eerder is al vermeld dat CIVI internationaal gaat. Er zijn namelijk wat projecten opgezet in Griekenland. Nu is er voor de 3e keer een heus zangproject georganiseerd en afgerond in Griekenland, waarbij er zanglessen zijn gegeven aan Griekse kinderen. Dit is extra bijzonder, omdat sommige kinderen daar niet zo snel in aanraking komen met zanglessen door het heersende geldgebrek, maar ze wel graag willen (leren) zingen. Dit is waar CIVI komt kijken en deze jonge mensen graag een handje helpt door op een leuke en laagdrempelige manier zanglessen aan te bieden. Dat het project al voor een 3e keer is aangevraagd zegt al wel dat het succesvol is en dat de participerende kinderen het erg naar hun zin hebben gehad tijdens het zangproject. Op naar de volgende keer!

Pupillen die willen

Wat doen ze het toch goed: de jonge leerlingen die oefenen in buurthuis De Pupillen aan de Heemraadstraat te Rotterdam en de talentjes die oefenen in het Wijktrefpunt in de 1e Ijzerstraat in Coolhaven. De leerlingen zijn erg enthousiast en boeken veel vooruitgang. Wat vaak gehoord wordt van de jongelingen is dat ze de nummers die ze graag willen zingen, nu ze even bezig zijn geweest met zanglessen, veel beter kunnen zingen. Ze kunnen meer, waardoor ze ook meer en andere liederen kunnen zingen en zo kunnen ook de nummers van hun favoriete artiesten gezongen worden. Op de woensdag en op de donderdag vinden de zanglessen plaats.

OPROEP: Denk jij dat je kunt zingen?

Jazeker, Do You Think You Can Sing? gaat weer van start! . Hou je heel veel van zingen en is dit iets wat je graag zou willen ontwikkelen? Ben je bereid om de uitdaging aan te gaan en uiteindelijk zelfs voor een echt publiek op te treden? Als je op deze vragen 'ja' hebt geantwoord, dan is Do You Think écht iets voor jou!


Er wordt één keer per week, twee uur lang, lesgegeven door de professionele zangdocent Naylan. Hij gebruikt Complete Vocal Technique om de participanten zo snel mogelijk het beoogde resultaat te laten behalen. Uit eerdere ervaringen in gebleken dat deze techniek snelle en goede resultaten behaalt.


Kandidaten mogen zelf een nummer uitzoeken om met een instrumentale (karaoke)versie mee te  zingen. De zangdocent zal indien nodig adviseren wat voor de kandidaat haalbaar is en welk nummer bij zijn/haar stembereik past. Er worden waardevolle tips meegegeven, waar thuis verder mee gewerkt kan worden, na de nodige aandacht die wordt besteed aan de vooruitgang in de les.


De lessen zullen op de woensdag en donderdag plaatsvinden in het Wijktrefpunt te Delfshaven. Op de woensdag van 17.00 - 19.00 uur en op de donderdag van 18.00 - 20.00 uur.

 

 


Voor verdere vragen, informatie of om je op te geven, kun je contact opnemen met Naylan.


Tel.: 06-15107116


Mail: naylan_heiland@hotmail.com

 

kandidaat

Het project zingen met senioren gaat weer van start! De vorige edities zijn een succes gebleken en daarom kon een vervolg niet uitgesloten worden. Het is eindelijk weer zover: Plaza Arcadia zal opnieuw gevuld gaan worden met de mooiste klanken. Ook zullen weer de bekende smartlappen en liederen van Hollandse bodem ten gehore worden gebracht, afgewisseld met bekende en swingende nummers. Naar ieder wat wils!


Interesse gekregen? U bent van harte welkom!


Er zal op de donderdagmiddag gezongen worden vanaf 13.30 uur!