Prins Bernhard Cultuurfonds

https://www.cultuurfonds.nl/?utm_source=Google&utm_medium=mijnbedrijf&utm_campaign=websitelink

Sinds het begin van de oprichting van de Stichting Cultuur is voor Iedereen! steunt het Prins Bernahard Cultuurfonds regelmatig onze projecten. Onlangs hebben we wederom een substantiële toekenning gekregen voor het realiseren van het project “Een wereld van verschil” waarin de jeugd gaat discussiëren, lezen, onderzoeken, zingen en schrijven over onderwerpen die te maken hebben met de verschillen van mensen onderling die echter nooit mogen resulteren in uitsluiting of labelen in ‘meer of minder waard zijn’ van de groep of het individu. In de bovenstaande link vind je meerdere goede werken van het Cultuurfonds die helpt aan ‘het begin van alle moois’!

De Stichting Cultuur is voor Iedereen werkt al jaren goed samen met (de voorlopers van) Cultuur Concreet. Advies, een evaluatie, sparren over ideeën subsidies…. overal waar je maar aan kunt denken op gebied van cultuuruitingen in de wijken van Rotterdam, de cultuurregisseurs van Cultuur Concreet helpen je graag. Onlangs is er een positief advies geweest over een bijdrage voor het project “Talenten we gaan verder”; zangtalenten uit de wijken die de weg terug moeten vinden naar de lessen vanwege de Corona-lockdowns.

Culturele uitwisseling Griekenland

We zijn inmiddels alweer een jaar of drie bezig om iets op te zetten in Griekenland. Het land is al jaren in crisis en culturele participatie is niet vanzelfsprekend. Wij zijn door middel van een aantal workshops in de afgelopen jaren bezig om te inventariseren waar behoefte aan is om met een meer structureel programma te komen waarin buitenlanders en Grieken aan elkaar gekoppeld worden om te leren van elkaars culturele verschillen en te genieten van de verschillen die elk land heeft door actieve participatie met elkaar. Deze zomer en herfst gaan we wederom praten met verschillende groepen en kijken wat er mogelijk is.

Binnenkort meer hierover!

ZANGSTUDIO

Binnenkort gaan we een mooie kleine zangstudio creëren waarin jongeren die normaliter geen privézangles kunnen bekostigen  in een professionele omgeving kunnen groeien in zang en waar lesgegeven wordt door een goed gekwalificeerde vakdocent met de zeer toegankelijke CVT methode.

De studio komt in een van de oudste en meest culturele straatjes van Vlaardingen!

Christmas carols and prose

Het project Christmas carols and prose is afgerond; het stimuleren van zingen en schrijven van verhalen over de kersttijd/wintertijd is ondanks alle beperkingen geslaagd te noemen.

60 zangworkshops op verschillende locaties

een verhalen schrijfwedstrijd  

door 100 jongeren met voornamelijk een migratieachtergrond

uit Rotterdam Delfshaven en Vlaardingen-Oost

Noodgedwongen hebben  we moeten kiezen voor  lessen en uitvoeringen in kleinere groepen om aan de anderhalve meter norm te kunnen voldoen. De optredens waren anders dan normaal: plexiglas schermen om de bezoekers te vrijwaren van eventuele spatten van te enthousiaste zangeressen, aan en afvoer van de artiesten en het publiek laten wisselen zodat er optimaal genoten kon worden en aan alle voorschriften kon worden voldaan.

In het totaal hebben er 98 jongeren meegedaan. 61 hebben er gekozen voor zang waar we solo, duo-, en trio lessen voor hebben verzorgd, daarnaast kozen er 37 jongeren voor het schrijven van een winter-of kerstverhaal,  onder begeleiding van een taaldocent. De bedoeling was om competenties te ontwikkelen met betrekking tot zangkwaliteit en het verbeteren van de Nederlandse taalmd.m.v. schrijfvaardigheidsoefeningen.

Geluk bij een ongeluk: we hebben net voor de lockdown nog een aantal zanguitvoeringen kunnen organiseren zij het in een setting voor een klein en wisselend publiek. Het publiekelijk voorlezen van de mooie verhalen is er helaas niet doorgegaan want net toen de uitvoering in het Leespaleis zou plaatsvinden ging alles weer op slot. Inmiddels zijn wel alle geschreven verhalen aan een schrijfster gegeven die in de kerstvakantie gaat beoordelen wie het meest originele, het meest spannende en het meest grappige verhaal geschreven heeft.   Er zijn dus drie prijzen te winnen! We hopen eind januari alsnog een echte prijsuitreiking te kunnen organiseren maar zo niet krijgen de winnaars via hun begeleiders de prijzen uitgereikt.

De  leerlingen die op verschillende locaties  de schrijfinstructies volgden, hebben volgens hun  begeleiders veel plezier gehad in het schrijven. De instructie, begeleidings- en uitwerkingsvellen waren door een docent Nederlands gemaakt en na de nodige praktische tips uitgedeeld aan de begeleiders/docenten van de leerlingen. Om de spanningsboog niet te groot te maken hadden we er een 8-delige reeks van gemaakt waarin iedere keer een opdracht stond die de leerlingen konden uitwerken. De docent begeleidde dat en er was regelmatig extra tijd om te kijken naar de verhaallijn, de juiste vocabulaire en de grammatica.

De zangers en zangeressen hebben het ook goed gedaan. Er is gedifferentieerd op niveau en leeftijd lesgegeven, uiteraard in samenspraak met de deelnemers, zodat er het maximale uit de leerlingen gehaald kon worden en zij het meest tot hun recht zouden konden komen door bijvoorbeeld op de meest effectieve manier de zangtechnieken konden aanleren. De revolutionaire CVT methode die hiervoor gebruikt werd door de gediplomeerde zangdocenten, staat hier altijd weer borg voor!

Al met al was het een vreemd jaar maar wat fijn dat de jongeren toch hebben kunnen deelnemen aan de zangsessies, optredens en de schrijfwedstrijd. Hopelijk is er volgend jaar wel gelegenheid voor grote, spetterende optredens met zalen vol publiek!

De kandidaten die zangles hebben gehad, hebben aangegeven graag verder te willen met zingen.  Inmiddels is de stichting druk bezig dit te realiseren m.b.v. aanmeldingen bij het Jeugdfonds Cultuur. De begeleiders van de schrijfwedstrijd zouden ook graag verder gaan met dit project en volgend jaar met nieuwe groepen aan de slag gaan met wel een gezellige verhalenmiddag!

kerstuitvoeringen

Er wordt nog druk gerepeteerd maar binnenkort is het zover! Dinsdag 8 december en zondag 13 december heeft het jong talent van Delfshaven en Vlaardingen in Wijktrefpunt Coolhaven en in het World Music & Dance Center een aantal uitvoeringen voor Christmas Carols. Helaas dit jaar met een klein publiek maar daar hebben we iets op gevonden! We doen gewoon meerdere kleine uitvoeringen over een aantal dagdelen verspreid. De week erna zijn er ook uitvoeringen in het Leespaleis en op de Nieuwe Binnenweg.

Zangles via Jeugdfonds Cultuur of Kinderhulp

Wat is het?

Gratis zangles voor jongeren uit gezinnen met onvoldoende financiële middelen. Een serie van zangworkshops in een tijdsbestek van 12 maanden (één jaar). Leerlingen hebben in samenspraak met de docent een aantal lessen afgesproken in privé-of groepsverband.

Doelstelling

Competenties ontwikkelen, zangkwaliteit aanbrengen en de omgeving hierin laten meedelen.

Projectduur

Voor de duur van 12 maanden op afspraak

Doelgroepen

Deelnemers: jongeren tussen 4 en 21 jaar

Inhoud van het project

De Stichting Cultuur is voor Iedereen, het Jeugdfonds Cultuur en de Stichting Nationale Kinderhulp werken samen om leerlingen die graag zingen of willen leren zingen de gelegenheid te geven dit te doen op een afgesproken tijdstip.

De deelnemers krijgen zanglessen in een lokaal bij hen in de buurt of op een nader aan te geven locatie.

De jongeren krijgen zangtechnieken aangeleerd door professionele zangdocenten die gaan kijken op welke manieren zij in die weken de verschillende competenties van de jongeren kunnen ontwikkelen. Bij de één kan dat solozang zijn en bij de ander samenzang. Er wordt gewerkt met de vernieuwende Complete Vocal Technique , een zangtechniek die tot snellere resultaten leidt.

De Stichting Cultuur is voor Iedereen! is al jaren succesvol en heeft vele jongeren geënthousiasmeerd om te zingen en de competenties, die zij op zanggebied hebben, meer inhoud te geven. Een aantal jongeren werd zo enthousiast dat zij zich hebben opgegeven voor professionele opleidingen of zijn de zangwereld in gegaan.

Doel van het project

Het doel is de jeugd, van wie de ouders een dusdanig inkomen hebben dat ze niet zo gemakkelijk de zanglessen kunnen bekostigen, een kennismaking en/of ontwikkeling in zang te geven. Er kan gewerkt worden naar een zangoptreden, maar alleen als de leerling dat zelf wil !

Werving deelnemers en financiering

De leerlingen kunnen zich aanmelden via een intermediair van hun school of via een andere leerling die al les heeft die de leerling in contact brengt met de stichting (te bereiken op telefoonnummer: 06-41391429). Daarna zal er een intakegesprek plaatsvinden.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer info of wil je je meteen aanmelden? Contact ons dan via de volgende gegevens:

Telefoonnummer 06-413914 | E-mail: ddebaan@telfort.nl

COVID-19

Onze stichting en de docenten volgen de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid.

We houden de groepen momenteel zo klein mogelijk houden en bieden één op één of duo lessen aan.

A Christmas carol and prose

Zing of schrijf je kerstverhaal

Wat is het

Het stimuleren van zingen en schrijven van verhalen over de kersttijd/wintertijd d.m.v. het verzorgen van een serie van 60 zangworkshops en een schrijfwedstrijd voor verhalen laten plaatsvinden voor in het totaal 100 jongeren met een migratieachtergrond uit Rotterdam Delfshaven en Vlaardingen-Oost, waarna deze jongeren gezamenlijk vier optredens verzorgen met hun zang- of schrijfkerstrepertoire op verschillende locaties in Delfshaven en Vlaardingen. We hebben gekozen voor meer workshops en kleinere groepen om, indien nodig, aan de anderhalve meter samenleving te kunnen voldoen

Doelstelling

Competenties ontwikkelen met betrekking tot zang en het verbeteren van de Nederlandse taal d.m.v. schrijfvaardigheidsoefeningen, zang – en taalvaardigheidskwaliteit aanbrengen bij jongeren en de wijk laten meedelen in de ontwikkelde kennis.

Projectduur

1 oktober 2020 tot eind december 2020

Hoe, waar en wanneer

De deelnemers krijgen zanglessen en lessen tekstanalyse en uitspraak in zanglokalen van de Pupillen, het wijktrefpunt Coolhaven en op basisschool Avonturijn op dinsdagmiddag van 15.15-17.30 uur, op woensdagmiddag tussen 15.30-18.00 uur en op woensdag -en donderdagavond tussen 18.00 tot 20.30 uur.

Op dinsdag- en donderdagmiddag van 15.45 -17.15 uur worden schrijfvaardigheidsoefeningen in het Leespaleis aan de Heemraadstraat gegeven i.s.m. de basisscholen in de buurten. Het doel is de jeugd, die geen zanglessen kan betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komt, een kennismaking en/of ontwikkeling met zang te geven. De leerlingen die niet willen zingen maar zich wel op een andere manier willen uitdrukken krijgen ondersteuningslessen op het gebied van schrijfvaardigheid en grammatica.

Er wordt toegewerkt naar 6 optredens tussen 15 en 25 december van de verschillende gevormde groepen of solisten. Dit gebeurt in Rotterdam-Delfshaven voor een publiek dat niet bewust naar een zang-concert of verhalenvoordracht gaat en verrast wordt door de verhalen die, door hun eigen jeugd, op verschillende manieren worden gepresenteerd.

Aan de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid zal een wedstrijd voor het meest originele verhaal worden gekoppeld om de leerlingen te stimuleren.

Opgeven: naylan@ zangh.nl

Zingen op school

AVONTURIJN

De herfst is weer begonnen en we zijn inmiddels alweer een paar weken geleden met zanglessen op basisschool Avonturijn van start gegaan! Op Avonturijn wordt schoolbreed les gegeven door middel van onder andere digitaal materiaal volgens de SLO methode en de technieken van de Complete Vocal Technique (CVT). Taal en muziek worden op een innovatieve manier met elkaar verbonden en door middel van liedjes, attributen en herhaling bij de leerlingen gelegd. We maken dus gebruik van een combinatie van beeldend materiaal en digitale middelen en maken onderscheid tussen leerlingen die auditief, kinesthetisch, innerlijk beeldend en visueel zijn ingesteld. De reacties van vorig schooljaar waren erg enthousiast. De lessen worden op een toegankelijke en sprankelende manier verzorgd, waardoor spelenderwijs leren centraal wordt gesteld. De activerende didactiek en de variatie die daarmee wordt aangebracht in de lessen werkt erg doeltreffend. De spanningsboog wordt zo verlengd en de kinderen blijven actief betrokken bij de les.

Er worden schoolbreed binnenschoolse lessen aangeboden volgens het schoolprogramma en buitenschools voor diegenen die zich graag willen ontwikkelen maar veelal onvoldoende financiële middelen hebben om reguliere lessen te kunnen betalen. Zij worden gesubsidieerd door onze stichting in samenwerking met het Jeugdfonds Cultuur en Avonturijn die de ruimte en middelen beschikbaar stelt.

ONZE METHODE

De Complete Zang Techniek (CVT) heeft als doel om zang dichter bij de zanger te brengen in begrijpelijke taal. Iedereen bezit alle stemkarakters en passen die onbewust toe. Bij CVT wordt men bewust gemaakt hoe en op welke manier men deze stemkarakters op een verantwoorde manier kan toepassen.

De methode die wij gebruiken om leerlingen kennis te laten maken met muziek is flexibel, eenvoudig, divers, vak-geïntegreerd en bovendien opgebouwd volgens de SLO-leerlijn.

Afwisselend

Aan elk thema passen we ons aan en daardoor laten we kinderen op een aantrekkelijke manier kennismaken met verschillende tradities, zoals: Kerstmis, Sinterklaas, Halloween, de Kinderboekenweek… Niets is ons te gek en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerlingen een zo compleet mogelijk beeld van het behandelde thema meekrijgen.

Bewustwording

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfverzekerd in hun schoenen staan en er is geen betere manier om dit te bereiken dan gezamenlijk muziek maken! Leerlingen durven zich te laten horen en ze krijgen een juiste houding aangeleerd waarmee ze actief bezig zijn in de les, maar die ze ook op alle andere gebieden van het leven met zich meenemen en kunnen toepassen. Ook een gezond en duidelijk stemgebruik wordt ze aangeleerd in onze lessen. Kinderen leren luisteren en samenwerken. Tevens leren ze vaste vormen te herkennen en van elkaar te onderscheiden, zoals vorm vs klank, contrast en tegenstellingen.

Cultuur

Muziek verbindt. We bieden de leerlingen daarom graag een breed muziekpakket aan. Men maakt op een toegankelijke manier kennis met allerlei muziekstijlen, van hedendaags tot klassiek. Ook hebben we een verzameling kinderliedjes uit diverse landen en culturen. Hierdoor leren kinderen elkaar en elkaars achtergrond ook beter begrijpen en wordt hun inlevingsvermogen vergroot.

Vak-geïntegreerd

Muziek is verweven met alle aspecten van het leven. Daarom bieden we liedjes die bij uitstek geschikt zijn voor tijdens andere lessen. Ook geven we regelmatig aan op welke wijze een lied aansluit bij bijvoorbeeld een taal- of biologieles. Hier spelen we zelf ook op in door de vak-geïntegreerde aspecten te belichten, te behandelen en te herhalen.

Volgens SLO-leerlijn

In elke les houden wij ons aan van tevoren vastgelegde leerdoelen die in overeenstemming zijn opgebouwd volgens de SLO-leerlijn. In veel lessen gebruiken we extra ondersteunend materiaal zoals dans- of bewegingslessen, spel-ideeën en attributen die de onderwerpen uit de liedjes fysiek maken. Alle leerdoelen voor basisschoolleerlingen zijn vastgelegd in de kerndoelen van Thule en de landelijke SLO-leerlijn. Om deze doelen te bereiken met de klas hebben we het volgende gedaan:

· De SLO einddoelen zijn vertaald naar praktische leerdoelen per leerjaar.

· Elk leerdoel is gekoppeld aan een domein (zingen, horen, weten, spelen, maken). Per liedje komen maximaal twee domeinen aan bod.

An easy Sunday

Op zondag 29 maart is het weer zo ver Tijdens het programma van “an easy Sunday”in Grounds zullen een aantal van onze leerlingen weer een spetterend optreden verzorgen. U komt toch ook? aanvang : 13.00 uur

  • World Music and Dance Centre
  • Pieter de Hoochweg 125
  • Coolhaveneiland, Rotterdam

Rotterdamse senioren kunnen echt zingen!

De Rotterdamse senioren hebben deze maand verschillende uitvoeringen gehad. Gezellig veel senioren uit Delfshaven, Noord en Hillegersberg hebben op zondag 8 december op het mooie podium van Grounds de nummers laten horen waar ze de afgelopen maanden zo hard aan hebben gewerkt. Het publiek is in grote getale op komen dagen. De reacties waren ontzettend lovend. De senioren kijken terug op een geslaagde, maar vooral warme en gezellige middag.

Bij deze nodigen we u van harte uit om…

… zondag 8 december aanwezig te zijn bij een muzikale zangmiddag met kerst- én popnummers. De uitvoering wordt verzorgd door leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus, die zelf het initiatief heben genomen om op te gaan treden. Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom. Nodig vooral zoveel mogelijk mensen uit zodat men kan zien dat zingen voor iedereen bereikbaar is!


Tijden:


12. 15 – Soundcheck voor de zangers


13.00 – Deuren open voor publiek


13.30 – Begin concert


16.30 – Einde


17.00 – Gebouw sluit


Locatie:


GROUNDS – World Music and Dance Centre


 

Pieter de Hoochweg 125


 

Coolhaveneiland, Rotterdam


 

info@grounds.nu


 

010 2444 515


Tot zondag!

 

Zing of schrijf je kerstverhaal!


Donderdag 12 december is er in het Leespaleis een uitvoering van “Zing of schrijf je kerstverhaal”! Iedereen is van harte welkom vanaf 16.00 uur om hiernaar te komen luisteren onder het genot van een hapje en een drankje.


Locatie: Het Leespaleis

 


 

Heemraadstraat 60


3023 VJ Rotterdam


 

Zaal open vanaf 15.30 uur

Tot dan!


 


 

Onze methode

 

De methode die wij gebruiken om leerlingen kennis te laten maken met muziek is flexibel, eenvoudig, divers, vak-geïntegreerd en bovendien opgebouwd volgens de SLO-leerlijn.


 

Afwisselend Aan elk thema passen we ons aan en daardoor laten we kinderen op een aantrekkelijke manier kennismaken met verschillende tradities, zoals: Kerstmis, Sinterklaas, Halloween, de Kinderboekenweek… Niets is ons te gek en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerlingen een zo compleet mogelijk beeld van het behandelde thema meekrijgen.


 

Bewustwording Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfverzekerd in hun schoenen staan en er is geen betere manier om dit te bereiken dan gezamenlijk muziek maken! Leerlingen durven zich te laten horen en ze krijgen een juiste houding aangeleerd waarmee ze actief bezig zijn in de les, maar die ze ook op alle andere gebieden van het leven met zich meenemen en kunnen toepassen. Ook een gezond en duidelijk stemgebruik wordt ze aangeleerd in onze lessen. Kinderen leren luisteren en samenwerken. Tevens leren ze vaste vormen te herkennen en van elkaar te onderscheiden, zoals vorm vs klank, contrast en tegenstellingen.


 

Cultuur Muziek verbindt. We bieden de leerlingen daarom graag een breed muziekpakket aan. Men maakt op een toegankelijke manier kennis met allerlei muziekstijlen, van hedendaags tot klassiek. Ook hebben we een verzameling kinderliedjes uit diverse landen en culturen. Hierdoor leren kinderen elkaar en elkaars achtergrond ook beter begrijpen en wordt hun inlevingsvermogen vergroot.


 

Vak-geïntegreerd Muziek is verweven met alle aspecten van het leven. Daarom bieden we liedjes die bij uitstek geschikt zijn voor tijdens andere lessen. Ook geven we regelmatig aan op welke wijze een lied aansluit bij bijvoorbeeld een taal- of biologieles. Hier spelen we zelf ook op in door de vak-geïntegreerde aspecten te belichten, te behandelen en te herhalen.


 

Volgens SLO-leerlijn In elke les houden wij ons aan van tevoren vastgelegde leerdoelen die in overeenstemming zijn opgebouwd volgens de SLO-leerlijn. In veel lessen gebruiken we extra ondersteunend materiaal zoals dans- of bewegingslessen, spel-ideeën en attributen die de onderwerpen uit de liedjes fysiek maken. Alle leerdoelen voor basisschoolleerlingen zijn vastgelegd in de kerndoelen van Thule en de landelijke SLO-leerlijn. Om deze doelen te bereiken met de klas hebben we het volgende gedaan:


 

· De SLO einddoelen zijn vertaald naar praktische leerdoelen per leerjaar.


 

 

· Elk leerdoel is gekoppeld aan een domein (zingen, horen, weten, spelen, maken). Per liedje komen maximaal twee domeinen aan bod.


 

· Alle domeinen zijn vertegenwoordigd in de selectie van liedjes die wij per leerjaar hebben gemaakt en klaargezet in de website.