An easy Sunday

Op zondag 29 maart is het weer zo ver Tijdens het programma van "an easy Sunday"in Grounds zullen een aantal van onze leerlingen weer een spetterend optreden verzorgen. U komt toch ook? aanvang : 13.00 uur

  • World Music and Dance Centre
  • Pieter de Hoochweg 125
  • Coolhaveneiland, Rotterdam

Rotterdamse senioren kunnen echt zingen!

De Rotterdamse senioren hebben deze maand verschillende uitvoeringen gehad. Gezellig veel senioren uit Delfshaven, Noord en Hillegersberg hebben op zondag 8 december op het mooie podium van Grounds de nummers laten horen waar ze de afgelopen maanden zo hard aan hebben gewerkt. Het publiek is in grote getale op komen dagen. De reacties waren ontzettend lovend. De senioren kijken terug op een geslaagde, maar vooral warme en gezellige middag.

Bij deze nodigen we u van harte uit om…

... zondag 8 december aanwezig te zijn bij een muzikale zangmiddag met kerst- én popnummers. De uitvoering wordt verzorgd door leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus, die zelf het initiatief heben genomen om op te gaan treden. Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom. Nodig vooral zoveel mogelijk mensen uit zodat men kan zien dat zingen voor iedereen bereikbaar is!


Tijden:


12. 15 - Soundcheck voor de zangers


13.00 - Deuren open voor publiek


13.30 - Begin concert


16.30 - Einde


17.00 - Gebouw sluit


Locatie:


GROUNDS - World Music and Dance Centre


 

Pieter de Hoochweg 125


 

Coolhaveneiland, Rotterdam


 

info@grounds.nu


 

010 2444 515


Tot zondag!

 

Zing of schrijf je kerstverhaal!


Donderdag 12 december is er in het Leespaleis een uitvoering van "Zing of schrijf je kerstverhaal"! Iedereen is van harte welkom vanaf 16.00 uur om hiernaar te komen luisteren onder het genot van een hapje en een drankje.


Locatie: Het Leespaleis

 


 

Heemraadstraat 60


3023 VJ Rotterdam


 

Zaal open vanaf 15.30 uur

Tot dan!


 


 

Onze methode

 

De methode die wij gebruiken om leerlingen kennis te laten maken met muziek is flexibel, eenvoudig, divers, vak-geïntegreerd en bovendien opgebouwd volgens de SLO-leerlijn.


 

Afwisselend Aan elk thema passen we ons aan en daardoor laten we kinderen op een aantrekkelijke manier kennismaken met verschillende tradities, zoals: Kerstmis, Sinterklaas, Halloween, de Kinderboekenweek… Niets is ons te gek en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerlingen een zo compleet mogelijk beeld van het behandelde thema meekrijgen.


 

Bewustwording Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfverzekerd in hun schoenen staan en er is geen betere manier om dit te bereiken dan gezamenlijk muziek maken! Leerlingen durven zich te laten horen en ze krijgen een juiste houding aangeleerd waarmee ze actief bezig zijn in de les, maar die ze ook op alle andere gebieden van het leven met zich meenemen en kunnen toepassen. Ook een gezond en duidelijk stemgebruik wordt ze aangeleerd in onze lessen. Kinderen leren luisteren en samenwerken. Tevens leren ze vaste vormen te herkennen en van elkaar te onderscheiden, zoals vorm vs klank, contrast en tegenstellingen.


 

Cultuur Muziek verbindt. We bieden de leerlingen daarom graag een breed muziekpakket aan. Men maakt op een toegankelijke manier kennis met allerlei muziekstijlen, van hedendaags tot klassiek. Ook hebben we een verzameling kinderliedjes uit diverse landen en culturen. Hierdoor leren kinderen elkaar en elkaars achtergrond ook beter begrijpen en wordt hun inlevingsvermogen vergroot.


 

Vak-geïntegreerd Muziek is verweven met alle aspecten van het leven. Daarom bieden we liedjes die bij uitstek geschikt zijn voor tijdens andere lessen. Ook geven we regelmatig aan op welke wijze een lied aansluit bij bijvoorbeeld een taal- of biologieles. Hier spelen we zelf ook op in door de vak-geïntegreerde aspecten te belichten, te behandelen en te herhalen.


 

Volgens SLO-leerlijn In elke les houden wij ons aan van tevoren vastgelegde leerdoelen die in overeenstemming zijn opgebouwd volgens de SLO-leerlijn. In veel lessen gebruiken we extra ondersteunend materiaal zoals dans- of bewegingslessen, spel-ideeën en attributen die de onderwerpen uit de liedjes fysiek maken. Alle leerdoelen voor basisschoolleerlingen zijn vastgelegd in de kerndoelen van Thule en de landelijke SLO-leerlijn. Om deze doelen te bereiken met de klas hebben we het volgende gedaan:


 

· De SLO einddoelen zijn vertaald naar praktische leerdoelen per leerjaar.


 

 

· Elk leerdoel is gekoppeld aan een domein (zingen, horen, weten, spelen, maken). Per liedje komen maximaal twee domeinen aan bod.


 

· Alle domeinen zijn vertegenwoordigd in de selectie van liedjes die wij per leerjaar hebben gemaakt en klaargezet in de website.

Happy new (school)year!

 

De blaadjes vallen van de bomen en daarmee is het begin van het nieuwe schooljaar ingeluid. De lessen op basisschool de Avonturijn zijn ook weer van start gegaan! Dit jaar wordt voor het eerst gewerkt met een nieuwe schoolbreed lesmethode, waarbij we gebruikmaken van beeldend materiaal en digitale middelen. Taal en muziek worden op een innovatieve manier met elkaar verbonden en door middel van liedjes, attributen en herhaling bij de leerlingen gelegd. De eerste reacties zijn erg enthousiast. De lessen worden op een toegankelijke en sprankelende manier verzorgd, waardoor spelenderwijs leren centraal wordt gesteld. De activerende didactiek en de variatie die daarmee wordt aangebracht in de lessen werkt erg doeltreffend. De spanningsboog wordt zo verlengd en de kinderen blijven actief betrokken bij de les.

Iedereen kan Zingen!

Het project ‘Iedereen kan Zingen!’ heeft zijn doel de jeugd, voor wie cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is en hen te helpen hun sociale, creatieve en/of artistieke talenten te ontwikkelen, waargemaakt. Van oktober 2018 t/m juni 2019 hebben er ruim 70 leerlingen van verschillende basisscholen meegedaan aan dit project.

De docenten hebben met hun CVT-methode ingezet op ontwikkeling van zangkwaliteit op een plezierige manier. Doordat de methode toegankelijk is voor iedereen kon het door de didactische en pedagogische vaardigheden van de docenten op een verantwoorde manier gebracht worden en werd de motivatie voor zang enorm gestimuleerd. 

De optredens werden verzorgd door kinderen die daar zelf voor kozen. Niet iedereen hoefde op te treden als hij/zij niet wilde of durfde. De bezoekers waren de wijkbewoners en familieleden van de deelnemers die veelal voor de eerste keer in het centrum waar opgetreden werd kwamen. De zalen waren goed gevuld met vooral ook veel kinderen. 

Opvallend was dat sommige ouders ook enthousiast waren geraakt en er over denken te gaan starten met zang. Een groepje opperde al om een Gospelkoor te willen formeren. CIVI is bezig hier een pilot voor op te zetten met behulp van de Gemeente Rotterdam.en de Cultuursout Delfshaven.

Al met al een goede samenwerking met alle betrokken partijen en een vervolg in zang. Iedereen kan tenslotte (leren) zingen!

Gospelzang!

De Stichting Cultuur is voor Iedereen gaat in samenwerking met WMO Radar
en het wijktrefpunt Coolhaven Gospelzanglessen organiseren voor 50-plussers.


De workshops worden op dinsdagavond gegeven in het wijktrefpunt
Coolhaven en indien bezet het seniorencomplex in de buurt. De lessen zijn van 18.45 tot 20.45 uur. Ze zijn wekelijks, duren twee uur en worden 14 maal gegeven in
de maanden september t/m december. De zanglessen worden gegeven door een professionele zangdocent die ervaring heeft met zowel gospel en het begeleiden van koren, als lesgeven aan alle leeftijdsgroepen. De docent is geschoold op het Complete Vocal Institute, die met zijn techniek inzet op een merkbare, snelle vordering op zang die voor iedereen toegankelijk is.


Het project dient ervoor ouderen bij elkaar te brengen en een vorm van
cultuurparticipatie te stimuleren. Verder om hen te laten ontwikkelen,
te bemoedigen en vooral eenieder op zijn/haar eigen wijze te laten
groeien in zang. We werken toe naar een optreden in de wijk op een door de participanten
aangegeven tijdstip.


Inschrijvingskosten: € 7,50 per persoon


Duur: eerste week september tot en met de tweede week van december


 

Voor opgeven, bel naar: 06-15107116. Indien er geen gehoor komt, graag wat inspreken!


Mailen kunt u doen naar: naylan_heiland@hotmail.com

Rotterdamse Senioren kunnen zingen

Rotterdamse Senioren kunnen zingen

Dat kunnen ze zeer zeker wel en dat hebben de deelgenoten van dit project bewezen! 'Rotterdamse Senioren kunnen Zingen' is met veel animo en succes begonnen en nog steeds lopend op de Heulbrug, de Statenhove, Wijktrefpunt Coolhaven en De Kolk. In totaal zijn er 92 participanten geweest die hun vocale kunsten en interpretatievermogen hebben zien groeien. De lessen vinden plaats op de maandagmiddag en -avond, de dinsdagmiddag- en avond en op de woensdagmiddag.


 

Er wordt gedifferentieerd lesgegeven op niveau en gehoor gegeven aan de wensen: de één wil zich het liefst verdiepen in de wereld van de gospel, de ander brengt graag wereldmuziek naar voren, de ene groep wil zich vooral berusten op de verschillende zangtechnieken en de anderen willen gewoon graag zelf zoveel mogelijk zingen. De groepen zijn op deze manier ingedeeld, zodat er gericht kan worden ingegaan op de muzikale wensen van het individu.


 

De reacties zijn lovend te noemen. Sommigen zijn al hun hele leven bezig geweest met zingen en musiceren en hebben nu pas echt het gevoel gekregen les te krijgen en te zingen op een manier die hun aanstaat. Wat een compliment! Ze zien er naar uit door te groeien en wij zien er naar uit ze daar een veilige plek voor te blijven bieden.

Schiebroek Singers

Schiebroek Singers

De senioren in het o zo mooie Schiebroek gingen lekker! Een gezellig clubje senioren kwam er wekelijks bij elkaar om de stembanden te laten klinken en gezamenlijk nummers te oefenen, waarbij ze ook nog wat zangtechnieken toegereikt kregen om nog mooier te kunnen zingen. Dit is zo'n succes gebleken dat er een nieuw project aankomt: Rotterdamse Senioren Kunnen Zingen. Dit project zal in februari van start gaat, wat dus betekent dat u zich kunt opgeven als het u leuk lijkt met een vast clubje bij elkaar te komen en liederen te oefenen. Het zingen zal plaatsvinden in Rotterdam  Noord, Delfshaven en natuurlijk zullen de bijeenkomsten ook in Schiebroek voortgezet worden. Opgeven kan bij Dimitri de Baan: 0641391429. We hopen u te zien!

Santa Claus was coming to town!

Santa Claus was coming to town!

De Christmas Carols uitvoering 2018 is enorm geslaagd! Het seniorenkoor en kinderen van verscheidene basisscholen uit Delfshaven (die onderdeel uitmaakten van het project Iedereen Zingt!) hebben enorm hun best gedaan om een zo mooi en warm mogelijk zangfestijn neer te zetten. En dat is ze zeker gelukt. Alle bekende Kerstklassiekers kwamen voorbij en ook nieuwe nummers van deze tijd werden ten gehore gebracht. De groei van de leerlingen die al jaren meelopen bij CIVI was verbluffend en duidelijk hoorbaar. De presentatie en de zangkunsten zijn zeer vooruit gegaan en dat werd door het publiek ook opgemerkt. Er zijn veel momenten geweest waarbij het publiek joelde en uit haar dak ging van enthousiasme en dit verdienden de artiestjes zeker!  Al met al was het weer een zeer geslaagde uitvoering. Wat is kerst toch een bijzonder moment in het jaar, en wat is het toch weer een geslaagde uitvoering geweest!


Hierbij een impressie van de uitvoering


Kerstfoto's kerst 2


kerst 3 kerst 4 kerst 6


 

kerst 7 kerst 9 kerst 5


 

kerst 10 kerst 11 kerst 12

 

CIVI in Griekenland

CIVI in Griekenland

Eerder is al vermeld dat CIVI internationaal gaat. Er zijn namelijk wat projecten opgezet in Griekenland. Nu is er voor de 3e keer een heus zangproject georganiseerd en afgerond in Griekenland, waarbij er zanglessen zijn gegeven aan Griekse kinderen. Dit is extra bijzonder, omdat sommige kinderen daar niet zo snel in aanraking komen met zanglessen door het heersende geldgebrek, maar ze wel graag willen (leren) zingen. Dit is waar CIVI komt kijken en deze jonge mensen graag een handje helpt door op een leuke en laagdrempelige manier zanglessen aan te bieden. Dat het project al voor een 3e keer is aangevraagd zegt al wel dat het succesvol is en dat de participerende kinderen het erg naar hun zin hebben gehad tijdens het zangproject. Op naar de volgende keer!

Pupillen die willen

Wat doen ze het toch goed: de jonge leerlingen die oefenen in buurthuis De Pupillen aan de Heemraadstraat te Rotterdam en de talentjes die oefenen in het Wijktrefpunt in de 1e Ijzerstraat in Coolhaven. De leerlingen zijn erg enthousiast en boeken veel vooruitgang. Wat vaak gehoord wordt van de jongelingen is dat ze de nummers die ze graag willen zingen, nu ze even bezig zijn geweest met zanglessen, veel beter kunnen zingen. Ze kunnen meer, waardoor ze ook meer en andere liederen kunnen zingen en zo kunnen ook de nummers van hun favoriete artiesten gezongen worden. Op de woensdag en op de donderdag vinden de zanglessen plaats.

OPROEP: Denk jij dat je kunt zingen?

Jazeker, Do You Think You Can Sing? gaat weer van start! . Hou je heel veel van zingen en is dit iets wat je graag zou willen ontwikkelen? Ben je bereid om de uitdaging aan te gaan en uiteindelijk zelfs voor een echt publiek op te treden? Als je op deze vragen 'ja' hebt geantwoord, dan is Do You Think écht iets voor jou!


Er wordt één keer per week, twee uur lang, lesgegeven door de professionele zangdocent Naylan. Hij gebruikt Complete Vocal Technique om de participanten zo snel mogelijk het beoogde resultaat te laten behalen. Uit eerdere ervaringen in gebleken dat deze techniek snelle en goede resultaten behaalt.


Kandidaten mogen zelf een nummer uitzoeken om met een instrumentale (karaoke)versie mee te  zingen. De zangdocent zal indien nodig adviseren wat voor de kandidaat haalbaar is en welk nummer bij zijn/haar stembereik past. Er worden waardevolle tips meegegeven, waar thuis verder mee gewerkt kan worden, na de nodige aandacht die wordt besteed aan de vooruitgang in de les.


De lessen zullen op de woensdag en donderdag plaatsvinden in het Wijktrefpunt te Delfshaven. Op de woensdag van 17.00 - 19.00 uur en op de donderdag van 18.00 - 20.00 uur.

 

 


Voor verdere vragen, informatie of om je op te geven, kun je contact opnemen met Naylan.


Tel.: 06-15107116


Mail: naylan_heiland@hotmail.com

 

kandidaat

Het project zingen met senioren gaat weer van start! De vorige edities zijn een succes gebleken en daarom kon een vervolg niet uitgesloten worden. Het is eindelijk weer zover: Plaza Arcadia zal opnieuw gevuld gaan worden met de mooiste klanken. Ook zullen weer de bekende smartlappen en liederen van Hollandse bodem ten gehore worden gebracht, afgewisseld met bekende en swingende nummers. Naar ieder wat wils!


Interesse gekregen? U bent van harte welkom!


Er zal op de donderdagmiddag gezongen worden vanaf 13.30 uur!