Een wereld van verschil

In de hedendaagse maatschappij ondervindt de samenleving steeds meer spanningen die met onderlinge tegenstellingen te maken hebben, mede gebaseerd op vooroordelen. We willen met dit project jongeren leren hun mening te staven door te onderzoeken en na te denken. Door de focus te leggen op “rekening met elkaar  houden zonder drempels op te werpen voor de ander om mee te kunnen doen”  stimuleren we na te denken over  een inclusieve samenleving waarin men allen dezelfde rechten en kansen heeft om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven.

Wat is het? Lezen, onderzoeken, praten, schrijven en zingen over verschillende thema’s die te maken hebben met uitsluiting en tot doel hebben elkaar te accepteren. Dit gebeurt in een lessenserie van 9 maanden voor  jongeren (11-13 jaar) uit Rotterdam West en Vlaardingen van de participerende basisscholen en de huiswerkklassen  rondom het thema ‘inclusieve samenleving’.  Aan het einde van de cyclus worden de beste verhalen voorgedragen en nummers gezongen in een aantal optredens op de scholen en in de buurthuizen.  Door zelf over dit onderwerp  te lezen en te gaan schrijven wordt verwacht dat het thema  meer tot leven komt voor de leerlingen.  Deze cyclus wordt gevolgd door in totaal 300  jongeren uit school klassen in Rotterdam-West (60) en Vlaardingen (240)  waarna men bezig gaat met het schrijven van een verhaal, De focus ligt op bewustwording  creëren over het onderwerp.

Doelstelling/Missie Het doel van deze lessenserie is om leerlingendoor middel van didactische tools kennis te laten maken met het gegeven van een inclusieve samenleving en daarover een verhaal te schrijven. Jongeren leren zich een mening te  vormen door competenties te ontwikkelingen met betrekking tot onderzoekvaardigheid. Daarbij verbetert men het gebruik van de Nederlandse taal door te lezen (in combinatie met het raadplegen van hedendaagse gebruikte media), te discussiëren en te schrijven.

Inhoud Alle deelnemers krijgen een syllabus waarin de hele lessencyclus staat en de docenten een handleiding. Door in de lessen en thuis te onderzoeken, te lezen en stukken te  schrijven worden de jongeren zich meer bewust van het onderwerp waarbij er tevens verschillende aspecten ter bevordering van het gebruik van de Nederlandse taal consequent gebruikt worden. De lessen bestaan uit zowel oefeningen als opdrachten. De oefeningen zijn bedoeld om leerlingen eerst te laten brainstormen over een onderwerp en om bepaalde thema’s te gaan onderzoeken om vervolgens iets op papier te kunnen zetten; iets waar door de leerlingen zelf echt is over nagedacht! Dit gebeurt door het lezen van artikelen uit allerlei media (die o.a. aangegeven worden in de lessensyllabus) en discussies onder elkaar. Ook worden eigen ervaringen gedeeld en opgeschreven. De lessenserie bestaat uit 10 lessen van 90 minuten die door de docenten in te delen zijn om in één keer- of meerdere keren te geven in de groep.

Dit project is wederom voor een groot deel mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.