Cultuur in December – gedichten en zang

Wat is het?

Een serie van wekelijkse zangworkshops en een schrijfcyclus voor gedichten op diverse locaties in Rotterdam en Vlaardingen voor 100 jongeren (6-21 jaar) die  vier optredens verzorgen voor hun omgeving. De bedoeling is het gebruik van de Nederlandse taal te verbreden door gedichten te lezen en zelf  te maken en competenties te ontwikkelen op het gebied van presentatietechnieken en verantwoord stemgebruik. De beoogde sfeer sluit aan bij de beleving die men voelt bij  “de gezellige decembermaand”. Er is gekozen om te werken met meerdere lesmomenten per week  zodat er meer persoonlijke aandacht is om mee te bewegen in de beschikbare tijd- en persoonlijke wensen van de jongeren.

 Doelstelling

Competenties ontwikkelen met betrekking tot zang en het stimuleren en verrijken van het gebruik van de Nederlandse taal op een manier die men niet gewend is d.m.v. het lezen en zelf maken van gedichten waardoor er  zang – en taalvaardigheidskwaliteit aangebracht gaat worden bij jongeren.  Hun omgeving laten meedelen in de ontwikkelde kennis.