Een wereld van verschil!

Terugblik

We wilden met dit project jongeren leren hun mening te staven door te onderzoeken en na te denken. Door de focus te leggen op “rekening met elkaar  houden zonder drempels op te werpen voor anderen om mee te kunnen doen”  stimuleren we na te denken over  een inclusieve samenleving, waarin men allen dezelfde rechten en kansen heeft om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven. De aanleiding was dat in de hedendaagse maatschappij de samenleving steeds meer spanningen ondervindt die met onderlinge tegenstellingen te maken hebben, mede gebaseerd op vooroordelen. Als je bij jongeren begint deze weg te halen door begrip te kweken maken we kans op een verbetering om verschillen te begrijpen en meer acceptatie

In oktober 2022 zijn we gestart met de lessen van het project “Een Wereld Van Verschil”, waarin we thema’s als gelijkheid, uitsluiting , inclusiviteit en diversiteit behandelen in verschillende lescycli voor bij elkaar 293 basisschooljongeren in Vlaardingen (242) en Rotterdam (51).

Door regelmatig te evalueren en vinger aan de pols te houden over de stand van zaken hebben we een goed overzicht kunnen houden over de voortgang en bepaalde zaken waar tegenaan gelopen werd. Laatste was echter altijd snel op te lossen door verschillende onderwerpen aan te passen of te veranderen. Wel merkten we dat er bij de leerkrachten een enorme werkdruk ligt door uitval van anderen. Dit ondervingen we mede door een paar extra thuisopdrachten in te plannen waardoor de leerkrachten zich, op een voor hen geschikte tijd, konden bezig houden met het sturen en corrigeren van de opdrachten.

Er zijn ook een aantal zanglessen gegeven met als thema “een wereld van verschil”.  Dit is enorm goed ontvangen door de leerlingen zelf en de schoolleiding. “van zingen worden we vrolijk” zeiden ze. Het nummer sloot helemaal aan bij het thema en daarna werd er lustig gediscussieerd. Leuk was dat er weer vele verschillende verhalen naar boven kwamen uit eigen ervaring of observatie. De jongeren kregen zang(technieken) met de Universal Voice- en CVT zangmethode beide toegankelijke zangtechnieken die leiden tot snelle resultaten en inzichten in hoe je gemakkelijk kunt (leren) zingen.

De verschillenden uitvoeringen zijn op de scholen zelf gegeven en in het WMDC in Rotterdam. Iedere leerling had familie en vrienden meegenomen die op hun beurt de gelegenheid hadden om vragen te stellen over het project en over de zang.

Door te onderzoeken, te lezen te zingen veel te praten en stukken te schrijven zijn de jongeren zich bewust geworden van de verschillende onderwerpen die met het door ons bedachte thema te maken hebben en zijn er de meest uiteenlopende discussies ontstaan. Ook is er een variëteit aan verhalen uitgekomen met uiteenlopende onderwerpen. Er waren nogal wat leerlingen uit andere culturen dan de Nederlandse- die allemaal weer een andere kijk hebben op de verschillende onderwerpen wat voor ons als stichting buitengewoon interessant was. Hierdoor kunnen wij ook beter anticiperen op bepaalde behoeftes en ingrijpen in cultuurgerichte situaties. 

Wat ons opviel is dat er best wat heftige persoonlijke verhalen naar voren kwamen. Deze zijn doorgespeeld naar de professionals op school die hier actie op konden nemen of de leerling daardoor gerichter konden monitoren.

De samenwerking met alle partners en vrijwilligers is goed verlopen. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en dat overgebracht naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en beschikbaar volgens afspraak. Zingen verbindt: het werd dusdanig enthousiast ontvangen dat er een aantal leerlingen hiermee verder zou willen gaan. Inmiddels zijn er 15 aanmeldingen binnen en zijn er een stuk of 10 leerlingen die er over denken zich aan te melden. Voor de leerlingen uit minder draagkrachtige gezinnen wordt er het Jeugdfonds Sport en Cultuur ingeschakeld om de lessen te kunnen bekostigen.