WEER BEGONNEN: Mini Do You Think

De Mini Do You Think is weer van start gegaan in Rotterdam en zal binnenkort starten in Vlaardingen. De basisschoolkinderen krijgen wekelijks twee uur lang les van meester Naylan, die werkt met de CVT-methode. Dit is een groot succes gebleken. De kinderen gaan enorm vooruit door de toepassing van deze methode. Eerdere edities van de Mini Do You Think hebben bewezen dat dit project erg populair is onder de kinderen en dat ze er met veel plezier aan deelnemen (zie foto’s onderaan).


Iedere les wordt er gezamenlijk gerepeteerd met opwarmingsoefeningen van lichaam en stem. Daarna worden de leerlingen één voor één naar voren gehaald om een stuk van hun ingestudeerde lied voor te dragen. De overige leerlingen kijken hiernaar en  mogen samen met de docent opbouwende kritiek hierop uiten.


Na tien weken lessen zullen de finales van dit leuke Idols-achtige project worden gehouden. De finale van de Mini Do You Think Rotterdam zal gehouden worden in het RCTh en die van Vlaardingen bij KADE40. Verdere informatie hierover volgt nog.


De kandidaten van de Mini Do You Think Vlaardingen.
De kandidaten van de afgelopen Mini Do You Think Vlaardingen.

De kandidaten va de Mini Do You Think Rotterdam.
De kandidaten van de afgelopen Mini Do You Think Rotterdam.