Schoolbreed Engels groot succes

Sinds kort wordt er op basisschool Avonturijn in Vlaardingen schoolbreed Engels gegeven. Deze lessen worden gegeven door een native speaker van Cultuur is voor Iedereen!, Frank Moore. Zang en muziek worden als basis gebruikt om kinderen de taal aan te leren. Dit gebeurt in samenwerking met Groove Me.


 

Het project verloopt zeer voorspoedig. De kinderen zijn enorm enthousiast en velen noemen schoolbreed Engels hun ‘nieuwe favoriete vak’, terwijl zij Engels voorheen bestempelden als minder favoriet vak. De leerlingen kijken er elke week weer naar uit om Engels te krijgen. Zij zijn zo enthousiast over de muziek en de manier waarop de lessen in elkaar zitten, dat ze ongemerkt meteen over de moeilijke drempel stappen om zelf Engels te durven zingen en praten.


 

Ook de native speaker van CIVI, Frank Moore, is over dit project te spreken. Hij kijkt er elke keer weer naar uit om de kinderen les te kunnen geven. Hij merkt een enorme inzet en dat is volgens hem te wijten aan het project en de manier waarop het is opgezet.


Schoolbreed Engels is al met al een zeer geslaagd project waar veel kinderen blij van worden en waar ze ook nog eens enorm veel van leren. Het enthousiasme van de kinderen is blijkbaar ook overgebracht op de ouders, want vele ouders zijn geïnteresseerd geraakt en willen nu ook deelnemen aan een soortgelijk project! Er wordt gewerkt aan een pilot voor ouderen die graag aan de hand van schoolbreed Engels de wereldtaal onder de knie willen krijgen.