Talenten we gaan verder


Wij zijn nu op de helft van het verzorgen van, een cursusjaar lang, wekelijkse zanglessen voor bij elkaar 100 jongeren uit de verschillende gebieden van de voormalige deelgemeente Delfshaven. Zij waren voor de Coronacrisis bezig met zangontwikkeling maar na de lockdowns hebben zij de weg naar deze ontwikkeling en culturele participatie niet meer teruggevonden. Er is actief ingezet op het bereiken van de jongeren die al bezig waren met zangontwikkeling. Deze jongeren zijn benaderd en gestimuleerd door een aantal mensen en intermediairs van de volgendensamenwerkende partijen:

  • WMO Radar
  • Grounds
  • Fonds Kinderhulp
  • Jeugdfonds Sport en Cultuur
  • Vrijwilligers CIVI
  • Cultuurregisseur Delfshaven
  • Wijkcentrum de Pupillen
  • Wijktrefpunt Oostkousdijk
  •  Cultuur Concreet

Er wordt door de docenten een ontwikkeling op maat aangeboden waarbij een eigen inbreng gestimuleerd wordt.  Men bepaalt zelf  de tijdstippen, duur en frequentie van de lessen. Samen met de docent wordt er gekeken welk nummer het best past en/of haalbaar is. Ook kiest men in welke setting men zingen wil: solo, duet of groepszang.  Daarbij is er gelegenheid om op te treden op professionele podia voor een publiek uit hun omgeving of in een kleinere setting. Niets hoeft echter! Een aantal optredens hebben inmiddels plaatsgevonden in een kleine setting in de zanglokalen van de Pupillen en het Wijktrefpunt waar de familie of vrienden van de leerlingen kunnen kijken naar de voortgang. Een groep van 37 leerlingen heeft gekozen voor een groter optreden in het WMDC bij Grounds  in de tweede week van december. De zaal was druk bezet zowel boven als beneden met rond de 200 pers aan publiek. Een van de zangdocenten heeft alles begeleid en een bestuurslid van de stichting Cultuur is voor Iedereen! heeft iets verteld over het doel van de lessen, de missie van de stichting en iedereen genoemd die een financiële bijdrage geleverd heeft om alles te kunnen financieren.

Voor de zomervakantie is het volledige project afgerond.

GROUNDS