Terugblik Kerst

Het project ‘Zing of schrijf je kerstverhaal’ had als doel om competenties bij jongeren te ontwikkelen met betrekking tot zang en het verbeteren van de Nederlandse taal d.m.v. schrijfvaardigheidsoefeningen.  Kortom : zang – en taalvaardigheidskwaliteit aanbrengen en daarbij  de directe omgeving laten meedelen in de ontwikkelde kennis. Buiten dat het in het teken stond de jongeren te ontwikkelen was het ook te doen om hen te bemoedigen en een ieder op zijn/haar eigen wijze te laten groeien in de verschillende disciplines. Na het stimuleren van zingen en schrijven van verhalen over de kersttijd,  in 30 zangworkshops en een schrijfwedstrijd, zouden deze jongeren vier optredens verzorgen op verschillende locaties in Rotterdam-Delfshaven.

Zoals gepland vonden de lessen plaats in oktober, november en december 2019.  Alles verliep volgens schema.. De deelnemers kregen zanglessen, tekstanalyse en uitspraak in gedifferentieerde groepjes, van gediplomeerde docenten, in ’t leespaleis, het wijktrefpunt Coolhaven en  wijkcentrum de Pupillen. Het doel: de jeugd, die geen zanglessen kan betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komt, een kennismaking en/of ontwikkeling van/met zang te geven of jongeren die niet willen (leren) zingen maar zich wel op een andere manier willen uitdrukken ondersteuningslessen te geven op het gebied van schrijfvaardigheid en grammatica, is voor een groot deel gehaald. De jongeren hebben zich aangemeld via de wijkwerkers en de scholen en verder deed de ‘van mond tot mond’ reclame zijn werk.

De zangbijeenkomsten waren dusdanig georganiseerd dat er, in groepjes van dezelfde leeftijd of hetzelfde niveau, kon worden gerepeteerd. Dit omdat er dan een meer gerichtere onderlinge samenwerking kon plaatsvinden en dat de lessen niet resulteerden in demotivatie en het daarbij samenhangende gedrag. Differentiatie op leeftijd, niveau of in groepsgrootte heeft hierbij geholpen.

De leerlingen  vonden het gezellig en er werd om het half uur pauze gehouden om iets te drinken of te eten zodat de spanningsboog niet te groot was. De betrokken vrijwilligers spraken dan met de leerlingen wat ze prettig vonden en wat er anders zou moeten. We waren daardoor continu op de hoogte van de stand van zaken door middel van deze korte evaluaties.

Voor de zanglessen werd toegewerkt naar 4 optredens in Delfshaven, De lessen werden als ontspannen en leerzaam ervaren. Het toewerken naar de optredens vonden de jongeren spannend maar leuk. Er werd, vanuit de docenten, de nadruk gelegd op “in je kracht staan door te doen waar je goed in bent” Er werd gedifferentieerd les gegeven op niveau , leeftijd en voorkeur om op die manier ieder op z’n gemak te stellen en het plezier in zang optimaal te krijgen.

Velen kozen voor solozang en een zestal voor duet. Ook werd er een koor geformeerd voor jongeren die niet in een solo of kleine groep durfden te zingen voor een groter publiek dan alleen de medeleerlingen en toehoorders tijdens de repetities. Bij elkaar hebben 88 jongeren meegedaan tijdens het 3 maanden durende project en zijn er optredens geweest in het WMDC, op de Nieuwe Binnenweg,  in het Wijktrefpunt en in de Pupillen. Voor de groep jongeren die zichzelf niet goed genoeg vonden of die zich niet voor een vreemd publiek wilde laten horen hebben we mini optredens georganiseerd op een aantal middagen in het Wijktrefpunt. Op deze wijze maakten zij een kleine stap naar het zichzelf leren presenteren en laten horen wat ze geleerd hadden. De meesten maakten later kenbaar dat ze wellicht volgend jaar klaar zijn voor een groter optreden.

De samenwerking met alle partners is bijzonder goed verlopen. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en dat overgebracht naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en altijd beschikbaar zodat de jongeren uit Delfshaven  erin geslaagd zijn om een  mooi en warm zangfestijn neer te zetten, dit zowel tijdens de lessen als in de vier uitvoeringen.

Alle bekende Kerst-klassiekers kwamen voorbij en ook werden er een aantal nieuwe nummers van deze tijd ten gehore gebracht. De groei van de leerlingen die al wat meer ervaring hebben, hebben de andere leerlingen geënthousiasmeerd en dat was duidelijk hoorbaar. De presentatie en de zangkunsten zijn in drie maanden goed vooruit gegaan en dat werd door het publiek opgemerkt. We merkten dat inzet leidt tot  vooruitgang en die vooruitgang- tot het overbrengen van liefde voor zang op anderen.  Al met al was het een  geslaagd project waarin met name de kerstperiode een bijzonder moment in het jaar is om zang te introduceren en promoten bij jongeren die normaliter niet zo snel actief participeren in een culturele activiteit.

Aanzet tot vervolg: Na de optredens hebben 28 jongeren zich aangemeld bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur om bij onze organisatie verder te gaan met het ontwikkelen in zang. Voor hen zijn er verschillende vormen van zanglessen ontwikkeld en wordt er een podium geboden in het voorprogramma van ‘An easy Sunday’ van Podium Grounds.