Wintersferen

Wat is het?

Het stimuleren van zingen over- en gedichten lezen en zelf maken van “de tijd rondom de kerstperiode” d.m.v. het verzorgen van een serie van 60 zangworkshops en een schrijfcyclus van gedichten (wedstrijd) op scholen voor in het totaal 120 jongeren uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen  waarna deze jongeren gezamenlijk vijf optredens verzorgen met hun zang- of dichtrepertoire op verschillende locaties in Rotterdam en Vlaardingen. We hebben gekozen voor meer workshops om in kleinere groepen te werken om, indien nodig, aan de anderhalve meter samenleving te kunnen voldoen en veilig te kunnen werken i.v.m. Covid 19.De

Doelstelling

Competenties ontwikkelen met betrekking tot zang en het stimuleren en verrijken van de Nederlandse taal d.m.v. het lezen en zelf maken van gedichten waardoor er  zang – en taalvaardigheidskwaliteit aangebracht gaat worden bij jongeren en hun omgeving laten meedelen in de ontwikkelde kennis.

Projectduur

7 oktober 2021 t/m  31 december 2021

Doelgroepen

Deelnemers:   120 jongeren

Toehoorders: Afhankelijk van de anderhalve meter samenleving div. bewoners en bezoekers van de wijken waar de jongeren wonen en les krijgen in met name Rotterdam West, en de gemeentes Schiedam en Vlaardingen

Inhoud van het project

De deelnemers krijgen zanglessen en lessen tekstanalyse en uitspraak in zanglokalen van de Pupillen, het wijktrefpunt Coolhaven , ‘t huis van de wijk aan de Oostkousdijk  en op basisschool Avonturijn op  dinsdagmiddag tussen 15.00-18.00 uur, op woensdagmiddag  tussen 12.30-18.00  uur en op woensdag -en donderdagavond tussen 18.00 tot 20.30 uur.                                                                                                                 Op dinsdag-  en donderdagmiddag van 15.45 -18.00 uur worden er gedichten gelezen en dichtoefeningen gegeven in het Leespaleis aan de Heemraadstraat aan de kinderen die daar huiswerkbegeleiding hebben, dit zijn kinderen die in de buurt op school zitten en woonachtig zijn in Rotterdam en Schiedam.    De klasdocenten van de basisscholen Avonturijn en de Klinker in Vlaardingen zullen de instructies in hun dagelijkse lesprogramma geven waarna men het kan  implementeren in de buitenschoolse activiteiten die begeleid worden door professionals.   Het doel is bezig zijn met de culturele aspecten van dichten en zingen voor jongeren, die geen zanglessen kunnen betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komen hen een kennismaking en/of ontwikkeling m.b.t. deze culturele disciplines te laten hebben.

Er wordt toegewerkt naar een aantal optredens tussen 15 en 31  december van de verschillende gevormde groepen of solisten en een jurering van de 3 beste, spannendste, origineelste gedichten.

Dit gebeurt voor een publiek dat niet bewust naar een zangconcert of gedichtenvoordracht gaat en verrast wordt door de gedichten en zangnummers die worden voorgedragen.

De jongeren krijgen zangtechnieken aangeleerd door twee gediplomeerde zangdocenten  van het Complete Vocal Institute  en op een pedagogisch- en didactisch verantwoorde manier aan de gang om, in die 14 weken de verschillende competenties van de jongeren te laten ontwikkelen.

Beginners: basisprincipes van zang.

Gevorderden : verdieping en podiumpresentatie.

Er wordt gewerkt met de vernieuwende Complete Vocal Technique , een zangtechniek die toegankelijk is voor iedereen en tot directe resultaten leidt. De gedichten die de leerlingen gaan schrijven worden begeleid door de docenten huiswerkbegeleiding o.l.v. een docent Nederlands in het Leespaleis en door de klassendocenten en docenten buitenschoolse opvang bij de basisscholen.

Optredens

  • In de basisscholen Avonturijn en de Klinker
  • in het World Music and Dance Centre (WMDC) bij Podium Grounds
  • in het Leespaleis tijdens de kerstactiviteiten
  • op een kerstbijeenkomst van het huis van de wijk aan de Oostkousdijk Rotterdam

Dichten

Wat is het doel van deze lessenserie?

  • Leerlingen leren om een gedicht op te bouwen 
  • Leerlingen verbeteren hun schrijfvaardigheid 

Hoe is de serie opgebouwd?

De lessenserie bestaat uit 12 delen. Elk deel bestaat vervolgens weer uit een korte lesinstructie (door de docent) en een schrijfopdracht (voor de leerlingen). Soms is in de lesinstructie ruimte om een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen helpen de leerlingen om vorm te kunnen geven aan hun verhaal. In de eerste twee lessen wordt vooral ingegaan op het nadenken over het onderwerp waarover je vertellen wil en in de laatste drie lessen krijgen de leerlingen handvatten om dit ook daadwerkelijk op te schrijven. Ook zijn er uiteindelijk 3 prijzen te verdelen, namelijk voor het leukste verhaal, het meest inspirerende verhaal en het best geschreven verhaal.

Hoe lang moet ik hiervoor inplannen?

Bij iedere les staat een indicatie voor de tijd die het de leerlingen naar verwachting kost om de vragen te beantwoorden en de schrijfopdracht te maken. Hier zit ook 5 minuten introductietijd bij.

Beleving, sfeer, muziek en taal staan centraal tijdens de finale van dit evenement. Verschillende jongeren treden diverse keren in de middag op.

Aan het eind van  de optredens kunnen jongeren zich opgegeven voor leesvaardigheidsoefeningen, huiswerkbegeleiding of een volgend zangproject van Stichting Cultuur is voor Iedereen! die vanaf januari van het nieuwe jaar starten in het Leespaleis, Avonturijn of de diverse andere gebruikte locaties van de stichting.

Zingen

Wat is het doel van deze lessenserie?

– Een kennismaking met- of verdieping in zang

– Zelfvertrouwen vergroten.

Hoe is de serie opgebouwd?

De leerling zoekt samen met de docent een lied uit dat bij hem/haar past. Daarmee gaat men aan de gang. De instructies worden tijdens de met elkaar afgesproken tijdstippen op de leslocaties gegeven. Thuis gaat men aan de gang met oefenen en leren van verschillende zangtechnieken en de tekst.  De leerling krijgt zangoefeningen op maat mee en geluidsfragmenten. Ook krijgt iedereen een syllabus met tips en instructies. De keer dat de leerling weer komt wordt er geluisterd en gekeken hoe de leerling gevorderd is en wat er gedaan moet worden om het naar de wensen van de leerling te krijgen. Indien men ervoor kiest in een groep zangles te hebben zijn de medeleerlingen deelgenoot van het leerproces en mogen feedback geven. Het is de bedoeling dat de leerling wekelijks een les volgt.

Hoe lang moet ik hiervoor inplannen?

De leerling krijgt gerichte opdrachten van de docent waar thuis aan gewerkt moet worden. Iedere week wordt de leerling minimaal één keer verwacht om te kijken naar de voortgang en voor relevante feedback. Tussendoor kunnen er vragen gesteld worden op contactmomenten via de telefoon of kan de leerling mailen en/of geluidsfragmenten opsturen.

Aanmelden?

op de deelnemende locaties of 06-41391429