De Stichting Cultuur is voor Iedereen werkt al jaren goed samen met (de voorlopers van) Cultuur Concreet. Advies, een evaluatie, sparren over ideeën subsidies…. overal waar je maar aan kunt denken op gebied van cultuuruitingen in de wijken van Rotterdam, de cultuurregisseurs van Cultuur Concreet helpen je graag. Onlangs is er een positief advies geweest over een bijdrage voor het project “Talenten we gaan verder”; zangtalenten uit de wijken die de weg terug moeten vinden naar de lessen vanwege de Corona-lockdowns.