Kerstoptredens in Wijktrefpunt Coolhaven

Dinsdag 8 december is er een gezellig samenzijn geweest in het wijktrefpunt met verschillende minioptredens van de kinderen van Christmas Carols.                                             Helaas moest het anders dit jaar maar door alle partijen, inclusief het publiek, is daar creatief mee omgegaan en konden de RIVM regels worden opgevolgd. Schermen, mondkapjes en wisseling van gasten en artiesten hebben ervoor gezorgd dat de deelnemers van Christmas Carols hun zangkunsten hebben kunnen laten horen aan de buurtbewoners en iedereen die binnen en buiten stond, heeft kunnen genieten van de goed getrainde kerst- en andere nummers onder het genot van warme chocolademelk met allerlei lekkernijen. Het wijktrefpunt was mooi gedecoreerd in kerstsfeer en iedereen ging met een goed gevoel naar huis.   Merry Christmas!!  

Rotterdamse senioren kunnen zingen!

Terugblik op project ‘Rotterdamse senioren kunnen zingen!’

Het project ‘Rotterdamse senioren kunnen zingen’ had als doel om een groep van circa honderd ouderen bij elkaar te brengen in 3 wijken van Rotterdam. Het stond in het teken om hen te helpen ontwikkelen, te bemoedigen maar vooral een ieder op zijn/haar eigen wijze te laten groeien in zang.

Na een wat moeizame start om iedereen bij elkaar te krijgen zijn we er in het tweede kwartaal van 2019 in geslaagd de ouderen bij elkaar te krijgen in de voormalige deelgemeenten Delfshaven, Hillegersberg-Schiebroek en Noord. Omdat het culturele aanbod in Delfshaven groter is dan in de andere gebieden hadden we verwacht dat het project daar iets minder aan zou slaan, maar het tegenovergestelde bleek waar.

Doelgroepgericht werken

Tijdens de evaluaties na afloop van het project kwam naar voren dat er een grotere sociale cohesie bestaat in Delfshaven dan in de gebieden Noord en Schiebroek/Hillegersberg. De mensen worden meer voorgelicht door verschillende welzijns- en vrijwilligersorganisaties en zijn meer gewend aan een gedifferentieerd cultureel aanbod en appreciëren dat ook. De anderen wijken bestaan uit een minder homogene groep senioren en die groep kijkt veel meer de spreekwoordelijke kat uit de boom. Wat wel duidelijk werd is dat in alle wijken het geven van lessen op verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen er voor heeft gezorgd dat het volgen van de zanglessen laagdrempelig was en voor iedereen passend.

De in totaal ruim negentig actieve deelnemers waren te onderscheiden in twee categorieën ouderen. Een groep die wat meer hulp en begeleiding nodig hadden om te zingen, daar werd dan vooral mee geoefend in koorverband uitgevoerd in samenzang. Als ook een actievere groep, veelal beter mobiele, ouderen die zich meer richtten op individuele groei in het ontwikkelen van zang. Dit laatste resulteerde dan weer in de kleinere uitvoeringen. Omdat de groepen zo gedifferentieerd waren in omvang, niveau en mobiliteit hebben we gekozen voor meer uitvoeringen dan gepland, weliswaar op kleinere schaal. Dit idee kwam uit de ouderen zelf. Dit bracht hun eigen achterban meer in contact met zingen dan de grootschalige optredens, was men van mening. Voordeel was een directer contact met iedereen en een vertrouwd gevoel. Alles bij elkaar hebben we in de drie voormalige deelgemeentes 224 repetities en 11 uitvoeringen gehad. Na afsluiting van het project hebben we met alle afzonderlijke groepen geëvalueerd.

Succes mede dankzij samenwerkingspartners

Voor de werving en uitvoeringen hebben we veel steun gehad aan de medewerkers van WMO Radar en de contacten in de verschillende wijken. Op die manier hebben we echt de doelgroep kunnen bereiken en bedienen die we voor ogen hadden.

De docenten hebben met hun CVT-methode ingezet op ontwikkeling van zangkwaliteit op een plezierige manier. Doordat de methode toegankelijk is voor iedereen kon het door de didactisch en pedagogische vaardigheden van de docenten op een verantwoorde manier gebracht worden en werd de motivatie voor zang enorm gestimuleerd.

Aanzet tot vervolgproject ‘Gospel’

Eén van de pedagogische middelen was een groep dames, en later ook heren, gospelnummers te laten zingen. Uit gesprekken bleek namelijk dat ze in allerlei kerken kwamen en een gemeenschappelijke interesse hadden in het aanleren van dit soort nummers. Om deze groep bij elkaar te houden hebben we er uitgebreid met hen over gesproken. Uiteindelijk hebben we aangeboden de wens voor gospelzang te faciliteren mits iedereen welkom zou zijn, gospel als culturele uiting was ons uitgangspunt.

Iedereen stemde in met deze opzet. Hiermee hebben we passend bij onze missie ouderen bij elkaar gebracht die graag door willen blijven gaan met zingen. We bieden hen een gezellige en ongedwongen tijd waarin volop gelegenheid is zich verder te ontwikkelen in zang. Bij de laatste evaluatie is besloten een Gospelgroep Delfshaven te formeren waar we verder mee gaan i.s.m. de gemeente Rotterdam, WMO Radar, de Pupillen en het wijktrefpunt Coolhaven. Het plan voor komend jaar is deze groep samen met leerlingen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en SAM& een optreden te laten verzorgen tijdens het jaarlijks terugkerende festival Werelds Delfshaven. Inmiddels hebben we reeds 39 aanmeldingen ontvangen van senioren die hieraan willen deelnemen.

Terugblik Kerst

Het project ‘Zing of schrijf je kerstverhaal’ had als doel om competenties bij jongeren te ontwikkelen met betrekking tot zang en het verbeteren van de Nederlandse taal d.m.v. schrijfvaardigheidsoefeningen.  Kortom : zang – en taalvaardigheidskwaliteit aanbrengen en daarbij  de directe omgeving laten meedelen in de ontwikkelde kennis. Buiten dat het in het teken stond de jongeren te ontwikkelen was het ook te doen om hen te bemoedigen en een ieder op zijn/haar eigen wijze te laten groeien in de verschillende disciplines. Na het stimuleren van zingen en schrijven van verhalen over de kersttijd,  in 30 zangworkshops en een schrijfwedstrijd, zouden deze jongeren vier optredens verzorgen op verschillende locaties in Rotterdam-Delfshaven.

Zoals gepland vonden de lessen plaats in oktober, november en december 2019.  Alles verliep volgens schema.. De deelnemers kregen zanglessen, tekstanalyse en uitspraak in gedifferentieerde groepjes, van gediplomeerde docenten, in ’t leespaleis, het wijktrefpunt Coolhaven en  wijkcentrum de Pupillen. Het doel: de jeugd, die geen zanglessen kan betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komt, een kennismaking en/of ontwikkeling van/met zang te geven of jongeren die niet willen (leren) zingen maar zich wel op een andere manier willen uitdrukken ondersteuningslessen te geven op het gebied van schrijfvaardigheid en grammatica, is voor een groot deel gehaald. De jongeren hebben zich aangemeld via de wijkwerkers en de scholen en verder deed de ‘van mond tot mond’ reclame zijn werk.

De zangbijeenkomsten waren dusdanig georganiseerd dat er, in groepjes van dezelfde leeftijd of hetzelfde niveau, kon worden gerepeteerd. Dit omdat er dan een meer gerichtere onderlinge samenwerking kon plaatsvinden en dat de lessen niet resulteerden in demotivatie en het daarbij samenhangende gedrag. Differentiatie op leeftijd, niveau of in groepsgrootte heeft hierbij geholpen.

De leerlingen  vonden het gezellig en er werd om het half uur pauze gehouden om iets te drinken of te eten zodat de spanningsboog niet te groot was. De betrokken vrijwilligers spraken dan met de leerlingen wat ze prettig vonden en wat er anders zou moeten. We waren daardoor continu op de hoogte van de stand van zaken door middel van deze korte evaluaties.

Voor de zanglessen werd toegewerkt naar 4 optredens in Delfshaven, De lessen werden als ontspannen en leerzaam ervaren. Het toewerken naar de optredens vonden de jongeren spannend maar leuk. Er werd, vanuit de docenten, de nadruk gelegd op “in je kracht staan door te doen waar je goed in bent” Er werd gedifferentieerd les gegeven op niveau , leeftijd en voorkeur om op die manier ieder op z’n gemak te stellen en het plezier in zang optimaal te krijgen.

Velen kozen voor solozang en een zestal voor duet. Ook werd er een koor geformeerd voor jongeren die niet in een solo of kleine groep durfden te zingen voor een groter publiek dan alleen de medeleerlingen en toehoorders tijdens de repetities. Bij elkaar hebben 88 jongeren meegedaan tijdens het 3 maanden durende project en zijn er optredens geweest in het WMDC, op de Nieuwe Binnenweg,  in het Wijktrefpunt en in de Pupillen. Voor de groep jongeren die zichzelf niet goed genoeg vonden of die zich niet voor een vreemd publiek wilde laten horen hebben we mini optredens georganiseerd op een aantal middagen in het Wijktrefpunt. Op deze wijze maakten zij een kleine stap naar het zichzelf leren presenteren en laten horen wat ze geleerd hadden. De meesten maakten later kenbaar dat ze wellicht volgend jaar klaar zijn voor een groter optreden.

De samenwerking met alle partners is bijzonder goed verlopen. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en dat overgebracht naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en altijd beschikbaar zodat de jongeren uit Delfshaven  erin geslaagd zijn om een  mooi en warm zangfestijn neer te zetten, dit zowel tijdens de lessen als in de vier uitvoeringen.

Alle bekende Kerst-klassiekers kwamen voorbij en ook werden er een aantal nieuwe nummers van deze tijd ten gehore gebracht. De groei van de leerlingen die al wat meer ervaring hebben, hebben de andere leerlingen geënthousiasmeerd en dat was duidelijk hoorbaar. De presentatie en de zangkunsten zijn in drie maanden goed vooruit gegaan en dat werd door het publiek opgemerkt. We merkten dat inzet leidt tot  vooruitgang en die vooruitgang- tot het overbrengen van liefde voor zang op anderen.  Al met al was het een  geslaagd project waarin met name de kerstperiode een bijzonder moment in het jaar is om zang te introduceren en promoten bij jongeren die normaliter niet zo snel actief participeren in een culturele activiteit.

Aanzet tot vervolg: Na de optredens hebben 28 jongeren zich aangemeld bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur om bij onze organisatie verder te gaan met het ontwikkelen in zang. Voor hen zijn er verschillende vormen van zanglessen ontwikkeld en wordt er een podium geboden in het voorprogramma van ‘An easy Sunday’ van Podium Grounds.

 

We zijn weer begonnen!

Het nieuwe seizoen is denderend van start gegaan met een aantal geslaagde lessen. Het project ‘Zingen in de Pupillen’, dat gehouden wordt in Wijkcentrum de Pupillen, is een nog groter succes gebleken dan voorheen gedacht werd. Een grote, maar gezellige opkomst en een heleboel interesse resulteerden in een middag waarin veel geleerd en beleefd werd. Bovendien zijn de jongeren, die onderverdeeld zijn in twee groepen, zich meer verbonden gaan voelen met elkaar, doordat er gezamenlijk allerlei leuke liederen werd gezongen die bij eenieder in de smaak viel.


 

‘Zingen in de Pupillen’ wordt gehouden op de donderdagmiddag in twee groepen: een groep jongeren van 15.45 – 16.45 en een groep die van 16.45 tot 17.45 aan de slag gaat. 


 

Ook de ouderen hoeven niet langer meer met smart uit te kijken naar het moment waarop zij hun stembanden weer kunnen laten klinken: het zingen in de Schans is weer begonnen, tevens op de donderdagmiddag. Wat een blijdschap en wat een vreugd ontstaat er hiermee onder de bewoners van de Schans. Van Neerlands bekendste smartlappen tot ‘You’ll never walk alone’, alles wat maar enigszins bekend klinkt in het oor van een oer-Hollander passeert wel de revue. Met de eenvoudige zangtechnieken die de toehoorders toegediend krijgen wordt het meezingen een heel stuk eenvoudiger, en daarmee veel leuker!

 

 

Daylani in Jong010

Daylani in Jong010

Ons eigen jonge talent in de dop, Daylani, staat met een heus interview over het Jeugdcultuurfonds en Cultuur is voor Iedereen! in kinderkrant Jong010. Het artikeltje en de foto komen in de Jong010 die op donderdag 6 oktober uitkomt. De krant wordt aan een groot aantal basisscholen uitgedeeld.


 

Daylani (12): ‘Ik zit al 4 jaar op zangles bij Cultuur is voor Iedereen!. Ik zong eerst alleen thuis voor de spiegel. Ik ben door de lessen beter geworden in zingen. Ik geef nu ook optredens. Als je ergens les in wilt gaan volgen, dan moet je vooral je hart volgen. Je kan dat doen door een aantal verschillende lessen te volgen. Je merkt dan vanzelf waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Daarna moet je niet meer twijfelen en gewoon kiezen.’


 

Daylani volgt dankzij het Jeugdcultuurfonds zangles bij Cultuur is voor Iedereen! in Delfshaven. Foto: Angelique van Tilburg.


 

Wil jij dansen, muziek maken, toneelspelen of zingen, maar is er thuis geen geld voor lessen? Kijk dan met je ouders, verzorgers of leerkracht op www.jeugdcultuurfonds.nl/rotterdam. Daar kan je je ook aanmelden om lessen te volgen bij Cultuur is voor Iedereen!.

Diner Chantant: feestelijk genieten

Diner Chantant: feestelijk genieten

1 juli jl. is wegens succes van de eerste editie, de tweede editie van het Diner Chantant met enorm veel succes uitgevoerd. En wat was het weer een feestelijk genot. Er was een gezellige drukte die varieerde van jong tot oud. Allen deden vrolijk mee met de klassiekers die werden gezongen door het koor. Er werd geklapt, gedanst en er werden zelfs heuse polonaises gehouden. Daarnaast werd er gesmikkeld van het heerlijk bereide driegangenmenu dat ieders maag tussen alle plezier door goed heeft gevuld. Na afloop van de spetterende avond is er meerdere malen gevraagd of er nog een avond kon worden georganiseerd waarbij zang en eten en jong en oud elkaar treffen en verbonden worden.


Zelfs de participanten en bezoekers werden verbonden op deze avond. Zij hebben allen namelijk een heerlijk avondvullend programma doorlopen waarbij de brede glimlachen op de gezichten voorlopig nog niet zullen verdwijnen.


Collage diner
Iedereen aan het genieten! Klik op de afbeelding om deze groter en scherper in beeld te krijgen.

 

Musical

Een project dat onder de cursussen valt en met succes is afgerond, is het muzikale theaterstuk ’70 jaar vrede’. Bij de laatste uitvoering van het stuk is er gefilmd en zijn er foto’s gemaakt. Ook was er naderhand een heerlijke maaltijd die goed in de smaak viel.


 

De musical ging over kinderen in een weeshuis en weeshuisdirecteur Leo. Het verhaal speelde zich af in de Tweede Wereldoorlog, tijdens het bombardement van Rotterdam. De kinderen zongen en speelden liederen van oorlog, vrede, hoop en liefde. De aangrijpende liederen kwamen op momenten hard aan bij het publiek en soms werd er zelfs een traantje gelaten. Enkele toeschouwers lieten zich uit over het niveau van de kinderen dat zo ontzettend hoog lag en de overtuiging waarmee de boodschap werd overgebracht.

Finale Mini Do You Think Vlaardingen SUCCES!

Vandaag is met succes de finale van de Mini Do You Think You Can Sing? Vlaardingen gehouden in KADE40. In de spetterende finale zijn de kandidaten van de Vlaardingse dagschool Erasmus onderverdeeld in vier groepjes en hebben zij in deze formatie een nummer ten gehore gebracht. Tevens zongen de leerlingen een gezamenlijk groepslied, dat me veel enthousiasme werd gebracht. Binnen de groepjes heerste een enorme groepsdynamiek en het plezier dat de kandidaten hadden spatte van het podium af.


 

De jury vond het lastig om te bepalen wie de eerste drie prijzen in ontvangst mochten nemen, maar hebben uiteindelijk de knoop door kunnen hakken. De derde prijs is gegaan naar Evy, de tweede plaats naar Aleyna en eerste is geworden… Mylo! Deze drie zullen doorgaan met zangles en uiteindelijk strijden tegen de winnaars van drie andere basisscholen in Vlaardingen.


Nummers 1, 2 en 3

 

Wij zijn Cultuurkaart-acceptant!

De cultuurkaart, ook wel bekend als de CJP-pas, is een platform voor cultuurliefhebbers. “We houden van cultuur in alle vormen en willen anderen inspireren om dat ook te doen. Daarom maken we een selectie uit het culturele aanbod en schrijven daarover in onze magazines, nieuwsbrieven en op de website. Ook organiseren we culturele events en werken we samen met culturele partners. Op die manier kunnen we korting geven op (film)festivals, concerten, theaters en musea. Inmiddels al meer dan 50 jaar. Zónder subsidie. Onze missie is om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen onder de 30 jaar, door flinke kortingen. (…) Zo ondersteun je de culturele sector.” (bron: https://www.cjp.nl/wat-is-cjp/)


cjp

 


 

Wist u dat wij ook cultuurkaart-acceptant zijn?

 


 

Veel jongeren komen via school voor het eerst in aanraking met kunst en cultuur. Aanbieders van culturele activiteiten die geschikt zijn voor 12- tot 18-jarigen, kunnen zich aanmelden als Cultuurkaart-acceptant en Cultuurkaart-geld innen. Maar wat is precies een Cultuurkaart-acceptant?


 

Alle scholen in het voortgezet onderwijs kunnen een CJP Cultuurkaart aanvragen voor hun leerlingen. Hiermee kunnen zij gebruik maken van CJP-korting. Daarnaast is er een cultureel budget aan de Cultuurkaart gekoppeld. Het ministerie van OC&W stelt hiervoor jaarlijks minimaal € 5,- per leerling beschikbaar. 89% van de scholen vult dit bedrag zelf aan met € 10,- per leerling. Scholen kunnen hun Cultuurkaart-tegoed uitgeven bij aangesloten cultuuraanbieders (dit zijn de zogenoemde Cultuurkaart-acceptanten). Cultuur is voor Iedereen! is nu ook een Cultuurkaart-acceptant, wat dus betekent dat middelbare scholen bij ons projecten kunnen inkopen ter stimulering van de culturele ontwikkeling van de leerlingen en dat een deel van het bedrag gesubsidieerd wordt door de overheid.

FINALE Mini Do You Think You Can Sing? Vlaardingen

Woensdag 8 juli 2015 is het eindelijk zover: de grote finale van de Mini Do You Think You Can Sing? Vlaardingen. De kandidaten van de Vlaardingse dagschool Erasmus zullen hun zangtalent ten gehore brengen tijdens deze spetterende show en de eerste drie zullen hierna gaan strijden tegen de winnaars van andere basisscholen in Vlaardingen. Het belooft een spannende maar vooral ook een enorm leuke finale te worden waarbij het niveau hoog ligt.


Waar: KADE40 (Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen)

Hoe laat: Om 10.30 zal de finale van start gaan

Prijs: Gratis toegang!


We hopen u woensdag te zien.

 

 

Reacties seniorenproject

De pilot van het senioren zangproject in het Nozepandje is met succes afgerond.

Een aantal senioren die hieraan hebben deelgenomen hebben een reactie achtergelaten op het project en hoe zij het hebben ervaren.


 

Senioren


 

Hilke de Mey:  

Bij deze workshop leer je technieken waardoor je bewuster, losser en ontspannen gaat zingen. Hierdoor krijg je een groter bereik én kracht. De workshop kan je meer (zang)zelfvertrouwen en plezier opleveren.

Je begint soms moe aan zo’n sessie, maar daarna heb je ineens weer energie! Het is zeker een aanrader!


Maura Regyna:

Ik vond de workshop superleuk. Nu snap ik beter hoe mijn vocaalsysteem werkt. Dankzij deze lessen zong ik hoger, harder en zuiverder.


Francisca Da Silva:

Ik ben blij dat ik iets nieuws heb geleerd. Hij (Naylan Heiland, red.) is de beste!


Maike Chin A Sen:

Door een workshop heb ik kennisgemaakt met deze methode. Je begint eraan, maar je weet eigenlijk niet waaraan je precies begint. Na iedere sessie voel je een verandering die ontspannen, goed en prettig aanvoelt. Aan het eind van een sessie is het ook alsof je er energie door krijgt.

NIEUW: Do You Think You Can Sing? 65+

Het doel is ouderen op een laagdrempelige manier met cultuur in contact te brengen door hun zangtalent te ontwikkelen.  Dit moet resulteren in een positiever zelfbeeld waardoor de stap om verder te gaan met zingen kleiner wordt gemaakt. Ook wordt het zangtalent van ouderen die al ervaring hebben verder ontwikkeld en uitgebouwd. Dit gebeurt door specifieke zanglessen voor gevorderden. Door de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het project is het eenvoudiger de kandidaten naar een hoger niveau te brengen.


 

Het is een idols-achtig project (maar dan leuker!), dat start met een auditie/selectie en verder bestaat uit een kwart en halve finale en tot slot de grote finale. Alle kandidaten krijgen wekelijks op verschillende dagen en op verschillende locaties zangles van een ervaren zangdocent in de zgn. Complete Vocal Technique (CVT).


De ouderen die niet verder gaan naar de volgende ronde nemen automatisch deel aan een te vormen gelegenheidskoor dat wekelijks zanglessen krijgt, gecoacht wordt en een optreden krijgt tijdens de halve en hele finale. Zo blijft de groep bestaan, blijft iedereen zangles krijgen en wordt eenieder op deze manier gestimuleerd zich verder te ontwikkelen in de zangkunst.  Met deze groep wordt voornamelijk  ingezet op samenwerken in zang.


De kandidaten die door gaan krijgen wekelijks privézangles of in groepjes van een zangdocent die zelf ook veel optreedervaring heeft. Dit gebeurt voor het grootste gedeelte in het Rotterdams Centrum voor Theater, Zorgcentrum de Schans,  buurtcentrum Schiezicht en wijkwoonkamer het Nozepandje. Dit zijn locaties op verschillende plekken in Delfshaven die hiervoor goede oefenruimtes ter beschikking stellen. Ook krijgen de kandidaten een coach toegewezen die hen stimuleert en helpt daar waar nodig is. Met name diegenen die niet weten hoe ze zaken op zanggebied moeten aanpakken kunnen hierdoor worden gemotiveerd. De beginners wordt eerst de essentiële technieken aangeleerd.


 

Zoals hiervoor al geschreven is het zeker niet alléén voor beginners en gevorderden. Ook voor mensen die nog nooit gezongen hebben of mensen die zingen maar een zekere drempelvrees hebben en het eng vinden om in het bijzijn van anderen iets ten gehore te brengen, is deze serie van lessen een uitstekende methode om hun angst te overwinnen. Hen wordt alle basisprincipes van zang bijgebracht. Bij de gevorderden ligt de nadruk meer op podiumpresentatie en zangontwikkeling.


De auditie is à capella (zonder instrumentale begeleiding) en later wordt er met zelfgekozen tracks gezongen. Het is de bedoeling dat alle kandidaten  hun zelf (of samen met de docent) uitgezochte songs ten gehore brengen. Een ervaren docent Engels gaat met hen aan de gang die voor Engelstalig gekozen hebben. Inzet is uitspraak en tekstanalyse zodat de kandidaten weten waarover ze zingen. Maar ook een juiste mimiek, passende bewegingen, een goede intonatie en soms zelfs de keuze van de kleding kunnen de factoren zijn die laten zien waarover je zingt.


Tijdens alle rondes  presenteren de kandidaten zich aan de jury die hen hierna opbouwende kritieken meegeeft. De coach, de zangdocent en de docent Engels gaan vervolgens hiermee met de desbetreffende kandidaat aan de slag . Dit gebeurt tijdens de lessen op de gekozen avonden (dinsdag-woensdag-donderdag).

Voor de bewoners van de Deelgemeente Delfshaven is het een stukje cultuurparticipatie doordat ze kunnen komen kijken tijdens de workshops en de optredens op verschillende plaatsen. Er wordt als het ware getoond “wat de wijk in huis heeft “ aan talenten

 

De aanvang van het project is begin september 2015 en eindigt in januari 2016.

De hoofdprijs is een privé zangcursus van 10 lessen voor gevorderden in de Complete Vocal Technique (CVT) Dit om de winnaar verder te ontwikkelen en te motiveren door te gaan met zang.

Tijdens de finale zal er een videoclip worden gemaakt. Ook krijgen de nummers één, twee en drie een prijsbeker en alle finalisten een aandenken en bloemen.

 

Er wordt contact met alle deelnemende kandidaten gehouden voor vervolgtrajecten en voor hulp bij verdere ontwikkeling. Er wordt aan het eind van de looptijd van de workshops geïnventariseerd wie hierin geïnteresseerd is. Dit wordt gesteund door de vereniging A4J, de stichting CIVI. Het wordt tevens ondersteund door het RCTh. Dit theater stelt ruimte ter beschikking om met de ex-deelnemers van Do You Think te oefenen in kleine groepen.

In het project worden verschillende Delfshavense 60 plussers met elkaar verbonden door samenwerking met verschillende instanties, instellingen en instituten.

 

Opgeven voor DoYou Think You Can Sing: via de website van Cultuur is voor Iedereen!, het RCTh of het tel.nr. op de flyers.

Workshops en uitvoeringen:

 

Er zullen na de werving en selectie iedere week workshops gehouden worden in het Rotterdams Centrum voor Theater (RCTh) de Schans,  Buurtkamer het Nozepandje

 

 

De selectierondes zullen plaatsvinden in alle aangeboden locaties  in september 2015.

De kwart finale zal plaatsvinden in het RCTh in november 2015.

De halve finale vindt plaats in het RCTh in december 2015.

De finale vindt plaats in Pier 80 in eind januari 2016

De workshops en uitvoeringen zijn vrij toegankelijk voor het publiek

 

Aantal beoogde kandidaten: tussen 70 en 90

Tijdens de workshops kunnen ouders, buren en belangstellenden komen kijken.

 

In de workshops worden zanglessen op maat gegeven. De kandidaat komt één keer per week om zijn/haar ingestudeerde nummer met de docent te oefenen. De kandidaat zoekt zelf zijn/haar nummers uit maar kijkt met de docent of dat nummer bij zijn/haar stem en niveau past. De kandidaat behoudt zelf altijd het laatste woord hierin. De instrumentalen plus de complete ( instrumentale en vocale) track wordt door de organisatie geleverd. Dit i.v.m.  de wens continue kwaliteit te waarborgen.

De andere kandidaten van die avond zullen erbij zitten en kunnen leren van de  kritieken en verbeterpunten. Er zullen nooit meer dan 15 leerlingen per groep zijn.

De “koor” kandidaten komen ook één keer per week bij elkaar om hun nummer te repeteren. Er wordt ingezet op verschillende zangdisciplines, technieken, uitspraak, ademhalings-ondersteunings- oefeningen en stembandoefeningen. De kandidaten krijgen lesmateriaal mee naar huis om te kunnen oefenen. Dit zal bestaan uit cd’s met het koornummer, stem oefeningen en een een bundeling van zangtechnische tips en tools, waaronder de uitspraak. Er wordt van hen verwacht dat ze de teksten thuis instuderen en de aangeleerde technieken thuis zullen herhalen. Hierdoor kan de docent zich meer  richten op verbetering en doorgroei.

Terugblik CKV-week april 2015

Het doel dat Cultuur voor Iedereen! voor ogen had was dat de CKV-week de workshops en de uitvoering van die week  Cultuur en Maatschappelijke problemen met elkaar verbond,  dat over beide zaken nagedacht werd door de leerlingen en dat dit omgezet werd in een cultuuruiting waar iedereen actief in mee participeerde.


Op de eerste dag van de CKV-week hebben zijn de derde klassen in twee groepen gesplitst en hebben ze de voorstelling Pesten bijgewoond. Dit om het onderwerp te bekijken dat behandeld zou worden in de betreffende week en om te kijken hoe een theaterstuk met een maatschappelijk item in elkaar gezet is.


De leerlingen hebben, met hun CKC docent Mw Vilaseca, van tevoren een keuze kunnen maken uit drie diciplines waarin ze een week lang actief  zullen participeren namelijk:theater, zang of dans Helaas heeft niet iedereen het vak van zijn keuze kunnen doen maar dat bleek uiteindelijk geen probleem.


De leerlingen kregen dagelijks 3 lesuren in één van de keuzevakken. Dit door vakdocenten van Cultuur is voor Iedereen! en het RCTh. Mw Vilaseca heeft zich gedurende de gehele week meer dan 100% ingezet om alles in goede banen te leiden. Zij was continu aanwezig om alles te begeleiden en te helpen, samen met een aantal andere collega’s om alles glad te laten verlopen tijdens de vaklessen.


De leerlingen kregen ook wat literaire opdrachten mee als huiswerk.  Er moesten bestaande gedichten uitgezocht worden die met het maatschappelijke probleem “pesten” te maken hadden en zelf moesten de leerlingen er ook aan om hun dichterlijke aspiraties uit de pen te laten vloeien. De negen, door de leerlingen uitgekozen, beste gedichten zijn voorgedragen tijdens de eindpresentatie. Deze werd in de vorm van een uitvoering gegeven  in het Rotterdams Centrum voor Theater.


Op donderdagmiddag zijn alle groepen bij elkaar gekomen om in een doorloop de ingestudeerde dans, theaterstukken en prachtige liederen aan elkaar te lassen als één theaterstuk. Dit afgewisseld met gedichten die door de leerlingen zelf werden voorgedragen. Toen dit door de regisseur van het RCTh in orde bevonden was , was men klaar voor de volgende dag: De uitvoering.


De grote zaal van het RCTH was bomvol. De schooldirecteur had een bus gehuurd om alle eerste en tweede jaars van de horecavakschool kennis te laten maken van hetgeen de derde jaars in slechts éen week  tijd hadden ingestudeerd. Ook waren er een behoorlijk aantal docenten aanwezig. De leerlingen hebben een mooi stuk neergezet dat door het publiek met enthuisiasme ontvangen werd. Na afloop gaf een aantal leerlingen aan verder te willen met zang. Cultuur voor Iedereen! heeft hen beloofd één maal per week een zangles te komen geven tot de grote vakantie. Na de vakantie zullen we een gezamenlijk kerstproject op gaan zetten en volgend jaar zal er een soortgelijke CKV week worden gerealiseerd op school.

Mini Do You Think You Can Sing? VLAARDINGEN

Gisteren hebben we met succes de eerste repetitie van de nieuwe Mini Do You Think You Can Sing? Vlaardingen gehad. De toekomstige talenten hebben een grote inzet getoond, waardoor er een goede groepsdynamiek ontstond.


We stellen de kandidaten even voor:


 

Goed11


Dounya 


 

Demarney


Demarnay


 

Yara


Yara


 

Fevour


Fevour


Allereerst werden de stemfuncties geactiveerd door middel van oefeningen, zodat de kinderen hun uitgekozen liederen zo goed mogelijk ten gehore konden brengen. Ook maakten de kinderen spelenderwijs en op een interactieve manier kennis met de ademsteun en met verschillende basisprincipes van de zangkunst.


Opwarmen


Opwarmen


Na de activering van de stemfuncties werd er aandacht besteed aan de toonherkenning. Hierbij wordt het muzikale gehoor ontwikkeld, waardoor de kinderen tonen sneller herkennen en zuiverder leren zingen.


Toonherkenning


 

Eerst de dames


 

Toonherkenning


Vervolgens de jongens