We zijn weer begonnen!

Het nieuwe seizoen is denderend van start gegaan met een aantal geslaagde lessen. Het project ‘Zingen in de Pupillen’, dat gehouden wordt in Wijkcentrum de Pupillen, is een nog groter succes gebleken dan voorheen gedacht werd. Een grote, maar gezellige opkomst en een heleboel interesse resulteerden in een middag waarin veel geleerd en beleefd werd. Bovendien zijn de jongeren, die onderverdeeld zijn in twee groepen, zich meer verbonden gaan voelen met elkaar, doordat er gezamenlijk allerlei leuke liederen werd gezongen die bij eenieder in de smaak viel.


 

‘Zingen in de Pupillen’ wordt gehouden op de donderdagmiddag in twee groepen: een groep jongeren van 15.45 – 16.45 en een groep die van 16.45 tot 17.45 aan de slag gaat. 


 

Ook de ouderen hoeven niet langer meer met smart uit te kijken naar het moment waarop zij hun stembanden weer kunnen laten klinken: het zingen in de Schans is weer begonnen, tevens op de donderdagmiddag. Wat een blijdschap en wat een vreugd ontstaat er hiermee onder de bewoners van de Schans. Van Neerlands bekendste smartlappen tot ‘You’ll never walk alone’, alles wat maar enigszins bekend klinkt in het oor van een oer-Hollander passeert wel de revue. Met de eenvoudige zangtechnieken die de toehoorders toegediend krijgen wordt het meezingen een heel stuk eenvoudiger, en daarmee veel leuker!

 

 

Daylani in Jong010

Daylani in Jong010

Ons eigen jonge talent in de dop, Daylani, staat met een heus interview over het Jeugdcultuurfonds en Cultuur is voor Iedereen! in kinderkrant Jong010. Het artikeltje en de foto komen in de Jong010 die op donderdag 6 oktober uitkomt. De krant wordt aan een groot aantal basisscholen uitgedeeld.


 

Daylani (12): ‘Ik zit al 4 jaar op zangles bij Cultuur is voor Iedereen!. Ik zong eerst alleen thuis voor de spiegel. Ik ben door de lessen beter geworden in zingen. Ik geef nu ook optredens. Als je ergens les in wilt gaan volgen, dan moet je vooral je hart volgen. Je kan dat doen door een aantal verschillende lessen te volgen. Je merkt dan vanzelf waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Daarna moet je niet meer twijfelen en gewoon kiezen.’


 

Daylani volgt dankzij het Jeugdcultuurfonds zangles bij Cultuur is voor Iedereen! in Delfshaven. Foto: Angelique van Tilburg.

 

Wil jij dansen, muziek maken, toneelspelen of zingen, maar is er thuis geen geld voor lessen? Kijk dan met je ouders, verzorgers of leerkracht op www.jeugdcultuurfonds.nl/rotterdam. Daar kan je je ook aanmelden om lessen te volgen bij Cultuur is voor Iedereen!.

Diner Chantant: feestelijk genieten

Diner Chantant: feestelijk genieten

1 juli jl. is wegens succes van de eerste editie, de tweede editie van het Diner Chantant met enorm veel succes uitgevoerd. En wat was het weer een feestelijk genot. Er was een gezellige drukte die varieerde van jong tot oud. Allen deden vrolijk mee met de klassiekers die werden gezongen door het koor. Er werd geklapt, gedanst en er werden zelfs heuse polonaises gehouden. Daarnaast werd er gesmikkeld van het heerlijk bereide driegangenmenu dat ieders maag tussen alle plezier door goed heeft gevuld. Na afloop van de spetterende avond is er meerdere malen gevraagd of er nog een avond kon worden georganiseerd waarbij zang en eten en jong en oud elkaar treffen en verbonden worden.


Zelfs de participanten en bezoekers werden verbonden op deze avond. Zij hebben allen namelijk een heerlijk avondvullend programma doorlopen waarbij de brede glimlachen op de gezichten voorlopig nog niet zullen verdwijnen.


Collage diner
Iedereen aan het genieten! Klik op de afbeelding om deze groter en scherper in beeld te krijgen.

 

Musical

Een project dat onder de cursussen valt en met succes is afgerond, is het muzikale theaterstuk ’70 jaar vrede’. Bij de laatste uitvoering van het stuk is er gefilmd en zijn er foto’s gemaakt. Ook was er naderhand een heerlijke maaltijd die goed in de smaak viel.


 

De musical ging over kinderen in een weeshuis en weeshuisdirecteur Leo. Het verhaal speelde zich af in de Tweede Wereldoorlog, tijdens het bombardement van Rotterdam. De kinderen zongen en speelden liederen van oorlog, vrede, hoop en liefde. De aangrijpende liederen kwamen op momenten hard aan bij het publiek en soms werd er zelfs een traantje gelaten. Enkele toeschouwers lieten zich uit over het niveau van de kinderen dat zo ontzettend hoog lag en de overtuiging waarmee de boodschap werd overgebracht.

Finale Mini Do You Think Vlaardingen SUCCES!

Vandaag is met succes de finale van de Mini Do You Think You Can Sing? Vlaardingen gehouden in KADE40. In de spetterende finale zijn de kandidaten van de Vlaardingse dagschool Erasmus onderverdeeld in vier groepjes en hebben zij in deze formatie een nummer ten gehore gebracht. Tevens zongen de leerlingen een gezamenlijk groepslied, dat me veel enthousiasme werd gebracht. Binnen de groepjes heerste een enorme groepsdynamiek en het plezier dat de kandidaten hadden spatte van het podium af.


 

De jury vond het lastig om te bepalen wie de eerste drie prijzen in ontvangst mochten nemen, maar hebben uiteindelijk de knoop door kunnen hakken. De derde prijs is gegaan naar Evy, de tweede plaats naar Aleyna en eerste is geworden… Mylo! Deze drie zullen doorgaan met zangles en uiteindelijk strijden tegen de winnaars van drie andere basisscholen in Vlaardingen.


Nummers 1, 2 en 3

 

Wij zijn Cultuurkaart-acceptant!

De cultuurkaart, ook wel bekend als de CJP-pas, is een platform voor cultuurliefhebbers. “We houden van cultuur in alle vormen en willen anderen inspireren om dat ook te doen. Daarom maken we een selectie uit het culturele aanbod en schrijven daarover in onze magazines, nieuwsbrieven en op de website. Ook organiseren we culturele events en werken we samen met culturele partners. Op die manier kunnen we korting geven op (film)festivals, concerten, theaters en musea. Inmiddels al meer dan 50 jaar. Zónder subsidie. Onze missie is om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen onder de 30 jaar, door flinke kortingen. (…) Zo ondersteun je de culturele sector.” (bron: https://www.cjp.nl/wat-is-cjp/)


cjp

 


 

Wist u dat wij ook cultuurkaart-acceptant zijn?

 


 

Veel jongeren komen via school voor het eerst in aanraking met kunst en cultuur. Aanbieders van culturele activiteiten die geschikt zijn voor 12- tot 18-jarigen, kunnen zich aanmelden als Cultuurkaart-acceptant en Cultuurkaart-geld innen. Maar wat is precies een Cultuurkaart-acceptant?


 

Alle scholen in het voortgezet onderwijs kunnen een CJP Cultuurkaart aanvragen voor hun leerlingen. Hiermee kunnen zij gebruik maken van CJP-korting. Daarnaast is er een cultureel budget aan de Cultuurkaart gekoppeld. Het ministerie van OC&W stelt hiervoor jaarlijks minimaal € 5,- per leerling beschikbaar. 89% van de scholen vult dit bedrag zelf aan met € 10,- per leerling. Scholen kunnen hun Cultuurkaart-tegoed uitgeven bij aangesloten cultuuraanbieders (dit zijn de zogenoemde Cultuurkaart-acceptanten). Cultuur is voor Iedereen! is nu ook een Cultuurkaart-acceptant, wat dus betekent dat middelbare scholen bij ons projecten kunnen inkopen ter stimulering van de culturele ontwikkeling van de leerlingen en dat een deel van het bedrag gesubsidieerd wordt door de overheid.

FINALE Mini Do You Think You Can Sing? Vlaardingen

Woensdag 8 juli 2015 is het eindelijk zover: de grote finale van de Mini Do You Think You Can Sing? Vlaardingen. De kandidaten van de Vlaardingse dagschool Erasmus zullen hun zangtalent ten gehore brengen tijdens deze spetterende show en de eerste drie zullen hierna gaan strijden tegen de winnaars van andere basisscholen in Vlaardingen. Het belooft een spannende maar vooral ook een enorm leuke finale te worden waarbij het niveau hoog ligt.


Waar: KADE40 (Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen)

Hoe laat: Om 10.30 zal de finale van start gaan

Prijs: Gratis toegang!


We hopen u woensdag te zien.

 

 

Reacties seniorenproject

De pilot van het senioren zangproject in het Nozepandje is met succes afgerond.

Een aantal senioren die hieraan hebben deelgenomen hebben een reactie achtergelaten op het project en hoe zij het hebben ervaren.


 

Senioren


 

Hilke de Mey:  

Bij deze workshop leer je technieken waardoor je bewuster, losser en ontspannen gaat zingen. Hierdoor krijg je een groter bereik én kracht. De workshop kan je meer (zang)zelfvertrouwen en plezier opleveren.

Je begint soms moe aan zo’n sessie, maar daarna heb je ineens weer energie! Het is zeker een aanrader!


Maura Regyna:

Ik vond de workshop superleuk. Nu snap ik beter hoe mijn vocaalsysteem werkt. Dankzij deze lessen zong ik hoger, harder en zuiverder.


Francisca Da Silva:

Ik ben blij dat ik iets nieuws heb geleerd. Hij (Naylan Heiland, red.) is de beste!


Maike Chin A Sen:

Door een workshop heb ik kennisgemaakt met deze methode. Je begint eraan, maar je weet eigenlijk niet waaraan je precies begint. Na iedere sessie voel je een verandering die ontspannen, goed en prettig aanvoelt. Aan het eind van een sessie is het ook alsof je er energie door krijgt.

NIEUW: Do You Think You Can Sing? 65+

Het doel is ouderen op een laagdrempelige manier met cultuur in contact te brengen door hun zangtalent te ontwikkelen.  Dit moet resulteren in een positiever zelfbeeld waardoor de stap om verder te gaan met zingen kleiner wordt gemaakt. Ook wordt het zangtalent van ouderen die al ervaring hebben verder ontwikkeld en uitgebouwd. Dit gebeurt door specifieke zanglessen voor gevorderden. Door de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het project is het eenvoudiger de kandidaten naar een hoger niveau te brengen.


 

Het is een idols-achtig project (maar dan leuker!), dat start met een auditie/selectie en verder bestaat uit een kwart en halve finale en tot slot de grote finale. Alle kandidaten krijgen wekelijks op verschillende dagen en op verschillende locaties zangles van een ervaren zangdocent in de zgn. Complete Vocal Technique (CVT).


De ouderen die niet verder gaan naar de volgende ronde nemen automatisch deel aan een te vormen gelegenheidskoor dat wekelijks zanglessen krijgt, gecoacht wordt en een optreden krijgt tijdens de halve en hele finale. Zo blijft de groep bestaan, blijft iedereen zangles krijgen en wordt eenieder op deze manier gestimuleerd zich verder te ontwikkelen in de zangkunst.  Met deze groep wordt voornamelijk  ingezet op samenwerken in zang.


De kandidaten die door gaan krijgen wekelijks privézangles of in groepjes van een zangdocent die zelf ook veel optreedervaring heeft. Dit gebeurt voor het grootste gedeelte in het Rotterdams Centrum voor Theater, Zorgcentrum de Schans,  buurtcentrum Schiezicht en wijkwoonkamer het Nozepandje. Dit zijn locaties op verschillende plekken in Delfshaven die hiervoor goede oefenruimtes ter beschikking stellen. Ook krijgen de kandidaten een coach toegewezen die hen stimuleert en helpt daar waar nodig is. Met name diegenen die niet weten hoe ze zaken op zanggebied moeten aanpakken kunnen hierdoor worden gemotiveerd. De beginners wordt eerst de essentiële technieken aangeleerd.


 

Zoals hiervoor al geschreven is het zeker niet alléén voor beginners en gevorderden. Ook voor mensen die nog nooit gezongen hebben of mensen die zingen maar een zekere drempelvrees hebben en het eng vinden om in het bijzijn van anderen iets ten gehore te brengen, is deze serie van lessen een uitstekende methode om hun angst te overwinnen. Hen wordt alle basisprincipes van zang bijgebracht. Bij de gevorderden ligt de nadruk meer op podiumpresentatie en zangontwikkeling.


De auditie is à capella (zonder instrumentale begeleiding) en later wordt er met zelfgekozen tracks gezongen. Het is de bedoeling dat alle kandidaten  hun zelf (of samen met de docent) uitgezochte songs ten gehore brengen. Een ervaren docent Engels gaat met hen aan de gang die voor Engelstalig gekozen hebben. Inzet is uitspraak en tekstanalyse zodat de kandidaten weten waarover ze zingen. Maar ook een juiste mimiek, passende bewegingen, een goede intonatie en soms zelfs de keuze van de kleding kunnen de factoren zijn die laten zien waarover je zingt.


Tijdens alle rondes  presenteren de kandidaten zich aan de jury die hen hierna opbouwende kritieken meegeeft. De coach, de zangdocent en de docent Engels gaan vervolgens hiermee met de desbetreffende kandidaat aan de slag . Dit gebeurt tijdens de lessen op de gekozen avonden (dinsdag-woensdag-donderdag).

Voor de bewoners van de Deelgemeente Delfshaven is het een stukje cultuurparticipatie doordat ze kunnen komen kijken tijdens de workshops en de optredens op verschillende plaatsen. Er wordt als het ware getoond “wat de wijk in huis heeft “ aan talenten

 

De aanvang van het project is begin september 2015 en eindigt in januari 2016.

De hoofdprijs is een privé zangcursus van 10 lessen voor gevorderden in de Complete Vocal Technique (CVT) Dit om de winnaar verder te ontwikkelen en te motiveren door te gaan met zang.

Tijdens de finale zal er een videoclip worden gemaakt. Ook krijgen de nummers één, twee en drie een prijsbeker en alle finalisten een aandenken en bloemen.

 

Er wordt contact met alle deelnemende kandidaten gehouden voor vervolgtrajecten en voor hulp bij verdere ontwikkeling. Er wordt aan het eind van de looptijd van de workshops geïnventariseerd wie hierin geïnteresseerd is. Dit wordt gesteund door de vereniging A4J, de stichting CIVI. Het wordt tevens ondersteund door het RCTh. Dit theater stelt ruimte ter beschikking om met de ex-deelnemers van Do You Think te oefenen in kleine groepen.

In het project worden verschillende Delfshavense 60 plussers met elkaar verbonden door samenwerking met verschillende instanties, instellingen en instituten.

 

Opgeven voor DoYou Think You Can Sing: via de website van Cultuur is voor Iedereen!, het RCTh of het tel.nr. op de flyers.

Workshops en uitvoeringen:

 

Er zullen na de werving en selectie iedere week workshops gehouden worden in het Rotterdams Centrum voor Theater (RCTh) de Schans,  Buurtkamer het Nozepandje

 

 

De selectierondes zullen plaatsvinden in alle aangeboden locaties  in september 2015.

De kwart finale zal plaatsvinden in het RCTh in november 2015.

De halve finale vindt plaats in het RCTh in december 2015.

De finale vindt plaats in Pier 80 in eind januari 2016

De workshops en uitvoeringen zijn vrij toegankelijk voor het publiek

 

Aantal beoogde kandidaten: tussen 70 en 90

Tijdens de workshops kunnen ouders, buren en belangstellenden komen kijken.

 

In de workshops worden zanglessen op maat gegeven. De kandidaat komt één keer per week om zijn/haar ingestudeerde nummer met de docent te oefenen. De kandidaat zoekt zelf zijn/haar nummers uit maar kijkt met de docent of dat nummer bij zijn/haar stem en niveau past. De kandidaat behoudt zelf altijd het laatste woord hierin. De instrumentalen plus de complete ( instrumentale en vocale) track wordt door de organisatie geleverd. Dit i.v.m.  de wens continue kwaliteit te waarborgen.

De andere kandidaten van die avond zullen erbij zitten en kunnen leren van de  kritieken en verbeterpunten. Er zullen nooit meer dan 15 leerlingen per groep zijn.

De “koor” kandidaten komen ook één keer per week bij elkaar om hun nummer te repeteren. Er wordt ingezet op verschillende zangdisciplines, technieken, uitspraak, ademhalings-ondersteunings- oefeningen en stembandoefeningen. De kandidaten krijgen lesmateriaal mee naar huis om te kunnen oefenen. Dit zal bestaan uit cd’s met het koornummer, stem oefeningen en een een bundeling van zangtechnische tips en tools, waaronder de uitspraak. Er wordt van hen verwacht dat ze de teksten thuis instuderen en de aangeleerde technieken thuis zullen herhalen. Hierdoor kan de docent zich meer  richten op verbetering en doorgroei.

Terugblik CKV-week april 2015

Het doel dat Cultuur voor Iedereen! voor ogen had was dat de CKV-week de workshops en de uitvoering van die week  Cultuur en Maatschappelijke problemen met elkaar verbond,  dat over beide zaken nagedacht werd door de leerlingen en dat dit omgezet werd in een cultuuruiting waar iedereen actief in mee participeerde.


Op de eerste dag van de CKV-week hebben zijn de derde klassen in twee groepen gesplitst en hebben ze de voorstelling Pesten bijgewoond. Dit om het onderwerp te bekijken dat behandeld zou worden in de betreffende week en om te kijken hoe een theaterstuk met een maatschappelijk item in elkaar gezet is.


De leerlingen hebben, met hun CKC docent Mw Vilaseca, van tevoren een keuze kunnen maken uit drie diciplines waarin ze een week lang actief  zullen participeren namelijk:theater, zang of dans Helaas heeft niet iedereen het vak van zijn keuze kunnen doen maar dat bleek uiteindelijk geen probleem.


De leerlingen kregen dagelijks 3 lesuren in één van de keuzevakken. Dit door vakdocenten van Cultuur is voor Iedereen! en het RCTh. Mw Vilaseca heeft zich gedurende de gehele week meer dan 100% ingezet om alles in goede banen te leiden. Zij was continu aanwezig om alles te begeleiden en te helpen, samen met een aantal andere collega’s om alles glad te laten verlopen tijdens de vaklessen.


De leerlingen kregen ook wat literaire opdrachten mee als huiswerk.  Er moesten bestaande gedichten uitgezocht worden die met het maatschappelijke probleem “pesten” te maken hadden en zelf moesten de leerlingen er ook aan om hun dichterlijke aspiraties uit de pen te laten vloeien. De negen, door de leerlingen uitgekozen, beste gedichten zijn voorgedragen tijdens de eindpresentatie. Deze werd in de vorm van een uitvoering gegeven  in het Rotterdams Centrum voor Theater.


Op donderdagmiddag zijn alle groepen bij elkaar gekomen om in een doorloop de ingestudeerde dans, theaterstukken en prachtige liederen aan elkaar te lassen als één theaterstuk. Dit afgewisseld met gedichten die door de leerlingen zelf werden voorgedragen. Toen dit door de regisseur van het RCTh in orde bevonden was , was men klaar voor de volgende dag: De uitvoering.


De grote zaal van het RCTH was bomvol. De schooldirecteur had een bus gehuurd om alle eerste en tweede jaars van de horecavakschool kennis te laten maken van hetgeen de derde jaars in slechts éen week  tijd hadden ingestudeerd. Ook waren er een behoorlijk aantal docenten aanwezig. De leerlingen hebben een mooi stuk neergezet dat door het publiek met enthuisiasme ontvangen werd. Na afloop gaf een aantal leerlingen aan verder te willen met zang. Cultuur voor Iedereen! heeft hen beloofd één maal per week een zangles te komen geven tot de grote vakantie. Na de vakantie zullen we een gezamenlijk kerstproject op gaan zetten en volgend jaar zal er een soortgelijke CKV week worden gerealiseerd op school.

Mini Do You Think You Can Sing? VLAARDINGEN

Gisteren hebben we met succes de eerste repetitie van de nieuwe Mini Do You Think You Can Sing? Vlaardingen gehad. De toekomstige talenten hebben een grote inzet getoond, waardoor er een goede groepsdynamiek ontstond.


We stellen de kandidaten even voor:


 

Goed11


Dounya 


 

Demarney


Demarnay


 

Yara


Yara


 

Fevour


Fevour


Allereerst werden de stemfuncties geactiveerd door middel van oefeningen, zodat de kinderen hun uitgekozen liederen zo goed mogelijk ten gehore konden brengen. Ook maakten de kinderen spelenderwijs en op een interactieve manier kennis met de ademsteun en met verschillende basisprincipes van de zangkunst.


Opwarmen


Opwarmen


Na de activering van de stemfuncties werd er aandacht besteed aan de toonherkenning. Hierbij wordt het muzikale gehoor ontwikkeld, waardoor de kinderen tonen sneller herkennen en zuiverder leren zingen.


Toonherkenning


 

Eerst de dames


 

Toonherkenning


Vervolgens de jongens

CKV-week Horeca Vakschool Rotterdam


 

Rotterdam, mei 2015


Samenwerking Horeca Vakschool Rotterdam en ‘Cultuur is voor iedereen’


 

De Horeca Vakschool Rotterdam heeft in april 2015 een CKV-week georganiseerd i.s.m. de  stichting ‘Cultuur is voor iedereen’.


 

De samenwerking met Dimitri de Baan, directeur van ‘Cultuur is voor iedereen’, is zeer goed bevallen. De heer  de Baan is enthousiast en zit vol goede ideeën.


 

Een onderdeel van deze week was zang. 18 leerlingen deden mee o.b.v. zangdocent Naylan Heiland. Naylan heeft vanaf het begin alle leerlingen kunnen motiveren. De leerlingen waren zeer enthousiast en hebben uitstekend meegewerkt.  De evaluatie van de workshops en de presentatie was erg positief.


 

Naylan beschikt over zeer goede kwaliteiten, zowel didactische als pedagogische. Een zangdocent ‘pur sang’.


 

Na dit project gaat de Horeca Vakschool Rotterdam verder met de stichting ‘Cultuur is voor iedereen’. Onze volgende activiteit: Kerstviering 2015.


 

Dolors Vilaseca


 

Docente Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)


 

Horeca Vakschool Rotterdam

Programma CKV-week 2015

Horeca Vak School Rotterdam


Culturele week voor de derde klassen 2015


 

60 leerlingen


Maandag wordt de groep in tweeën gedeeld. ’s Morgens krijgt de ene groep de voorstelling Pesten te zien in het RCTh Mathenesserdijk 293 te Rotterdam, aansluitend de eerste workshop. ’s Middags idem de tweede groep.


Van tevoren krijgen de leerlingen een keuze uit vier disciplines waarin ze de betreffende week actief  zullen participeren. Men vult in volgorde van keuze alle vier de disciplines in (dit om later een evenredige verdeling te maken).


Theater (toneelspel):                                                                                            15-20 leerlingen


Zang:                                                                                                                        15-20 leerlingen


Dans:                                                                                                                        15-20 leerlingen


Technische vaardigheden (foto’s, interviews, filmen en andere zaken):    5 leerlingen


De leerlingen krijgen dagelijks drie lesuren in de discipline van hun keuze (of tweede/derde keuze). Dit alles wordt bij in het keuzeformulier toegelicht.


Dagelijks wordt er ook één uur besteed aan het aan elkaar lassen van de verschillende disciplines. De leerlingen krijgen ook opdrachten mee om thuis te doen.


Aan het eind van de week wordt er een uitvoering gegeven  door de leerlingen en kunnen ze hun familie en bekenden of de school laten komen kijken. Dit vindt plaats in het Rotterdams Centrum voor Theater.


Het is de bedoeling dat de workshops en de uitvoering cultuur en maatschappelijke problemen met elkaar verbinden, dat over beide zaken nagedacht wordt door de leerlingen en dat dit omgezet wordt in een cultuuruiting waar iedereen actief in mee participeert.


CKV-week:   20 t/m 24 april 2015


Maandag 20 april  (in het Rotterdams Centrum voor Theater – RCTh)


Adres RCTh: Mathenesserdijk  293 te Rotterdam. Zelf  naar het theater  gaan. Trams 21, 23 en 24. Tramhalte Mathenesserbrug. Daarna een paar minuten lopen.


 

 • 45-12.15 uur: Voorstelling ‘Pesten’+ workshop: HV3KH + HV3KB + 8 leerlingen uit HV3TH (Paul, Donovan, Celine, Joey, Kayleigh, Marcus, Faes en Julian) (Leerlingen  krijgen een opdracht mee naar huis)
 • 45-15.15 uur: Voorstelling  ‘Pesten’+ workshop: HV3BH + 9 lln uit  HV3TH  (Joshua, Sam, Denise, Aileen, Sander, Annemijn,  Julia, Jeremy, Karim) (Leerlingen  krijgen een opdracht mee naar huis).

Dinsdag 21 april  (op de Horeca Vakschool Rotterdam)


 

 • 30-12.00 uur: Groepen 1 (theater), 2 (dans) en 3 (zang) Les over pesten
 • 30-15.00 uur: groep 1: theater in  lokaal 10
 • 30-15.00 uur: groep 2: dans in lokaal 13
 • 30-15.00 uur: groep 3: zang in lokaal 12

Woensdag 22 april  (op de Horeca Vakschool Rotterdam)


 

 • 09-45-12.00 uur: groep dans in lokaal 13
 • 45-12.00 uur: groep zang in lokaal 12
 • 00-15.15 uur: groep theater in lokaal 10

Donderdag 23 april (op de Horeca Vakschool Rotterdam)


 

 • 00-12.00 uur: Drie groepen zoals dinsdag. Gedichten die gevonden zijn op internet doornemen in de klas. Er zullen er 3 worden uitgekozen om in de voorstelling te worden toegevoegd.
 • 30-15.15 uur: workshops theater, dans en zang Vanaf 13.30 uur: in de kerk naast de school. Regisseur zet alles bij elkaar

Vrijdag 24 april: Presentatie in het Rotterdams Centrum voor Theater


 

 • 30 uur: aanwezig derdejaars. Zelf naar het theater gaan.
 • 30-12.30 uur: Presentatie voorstelling voor de eerste en tweede klas

 

Christmas Carols 2014: een korte terugblik

Wat is het?


 

Het verzorgen van een serie van 20 zangworkshops voor 45 jongeren uit Delfshaven (en directe omgeving), waarna deze jongeren gezamenlijk vier optredens verzorgen met kerstrepertoire op verschillende locaties in Delfshaven (Rotterdam).


Doelstelling


 

Competenties ontwikkelen, zangkwaliteit aanbrengen en de wijk hierin laten meedelen.


Projectduur


 

Van 1 oktober 2014 tot 24 december 2014


 

Doelgroepen


 

Deelnemers:   45 jongeren uit Delfshaven die deelnemen aan het hele traject; een nog onbekend aantal jeugdige passanten, die de eenmalige zangworkshop gaan volgen bij Xmas Town en ’s avonds meedoen met het zingen van Christmas Carols.


 

Toehoorders:   ca. 1500 bewoners en bezoekers van Delfshaven (winkelend publiek, bezoekers van Resto Van Harte en het Rotterdams Centrum voor Theater).


Resultaten


 

Christmas Carols is met een prachtig eindoptreden afgesloten in de sfeervolle ambiance van historisch Delfshaven. De Carols zijn in de laatste helft van december verschillende malen opgevoerd in verschillende bezettingen. De jongeren hebben de wekelijkse lessen in de workshops als prettig maar vooral – leerzaam ervaren en kijken nu al weer uit naar een volgend project. “De bomvolle zaal in het Rotterdams Centrum voor Theater getuigde van het succes van de jongeren. Later in december waren er wederom positieve geluiden van het publiek en de uitgenodigde sponsoren op het evenement X mas town op de Aelbrechtskolk waar historisch Delfshaven omgetoverd was in kerstsferen zoals je in Duitsland ziet.


Ook was er een Sing Along voor de passanten waarin met name de passerende jongeren, door de rondlopende kerstman werden gevraagd mee te doen met workshops en daarna een uitvoering met de zangers van Christmas Carols op verschillende podia. Op deze manier worden ook deze nietsvermoedende jongeren enthousiast gemaakt om te zingen en wordt er gekeken of er competenties in die richting zijn. Zij konden zich daarna in verbinding met de organisatie stellen om in een toekomstig project mee te doen. Vorig jaar was dit zeer succesvol. Er waren duizenden bezoekers op het evenement in Historisch Delfshaven en er zijn een aantal jongeren doorgestroomd naar een andere zangprojecten


De organisatie heeft gevraagd of we volgend jaar weer willen komen. Vele mensen konden meezingen en vroegen of er voor hun jongeren ook gelegenheid was om te leren zingen. Daarop konden we gelukkig positief antwoorden want er staat weer genoeg op het programma in 2015! De jongeren die hebben meegedaan kregen tijdens de ruim 10 weken dat zij lessen volgden verschillende zangtechnieken aangeleerd door een professioneel docent die keek op welke manier hij de verschillende competenties zo effectief mogelijk kon ontwikkelen. Bij de één resulteerde dat in solozang, bij de ander in een kleine formatie en bij velen in koorzang.


De workshops hadden ook tot doel zelfvertrouwen te vergroten dmv presentatietechnieken die dan weer op het podium toegepast konden worden. Natuurlijke spanning geeft niets bij een optreden maar het mag niet ten koste gaan van de door de kandidaat behaalde kwaliteit. Doordat de sfeer gemoedelijk was, er veel ouders en bekenden van de kandidaten bij de workshops kwamen kijken en de optredens goed bezocht en ontvangen zijn denken we dat dat de kracht is om op een laagdrempelige manier cultuur leven in te blazen en daardoor de talenten makkelijker te laten ontwikkelen. Cultuur is namelijk voor Iedereen.