Christmas carols and prose

Het project Christmas carols and prose is afgerond; het stimuleren van zingen en schrijven van verhalen over de kersttijd/wintertijd is ondanks alle beperkingen geslaagd te noemen.

60 zangworkshops op verschillende locaties

een verhalen schrijfwedstrijd  

door 100 jongeren met voornamelijk een migratieachtergrond

uit Rotterdam Delfshaven en Vlaardingen-Oost

Noodgedwongen hebben  we moeten kiezen voor  lessen en uitvoeringen in kleinere groepen om aan de anderhalve meter norm te kunnen voldoen. De optredens waren anders dan normaal: plexiglas schermen om de bezoekers te vrijwaren van eventuele spatten van te enthousiaste zangeressen, aan en afvoer van de artiesten en het publiek laten wisselen zodat er optimaal genoten kon worden en aan alle voorschriften kon worden voldaan.

In het totaal hebben er 98 jongeren meegedaan. 61 hebben er gekozen voor zang waar we solo, duo-, en trio lessen voor hebben verzorgd, daarnaast kozen er 37 jongeren voor het schrijven van een winter-of kerstverhaal,  onder begeleiding van een taaldocent. De bedoeling was om competenties te ontwikkelen met betrekking tot zangkwaliteit en het verbeteren van de Nederlandse taalmd.m.v. schrijfvaardigheidsoefeningen.

Geluk bij een ongeluk: we hebben net voor de lockdown nog een aantal zanguitvoeringen kunnen organiseren zij het in een setting voor een klein en wisselend publiek. Het publiekelijk voorlezen van de mooie verhalen is er helaas niet doorgegaan want net toen de uitvoering in het Leespaleis zou plaatsvinden ging alles weer op slot. Inmiddels zijn wel alle geschreven verhalen aan een schrijfster gegeven die in de kerstvakantie gaat beoordelen wie het meest originele, het meest spannende en het meest grappige verhaal geschreven heeft.   Er zijn dus drie prijzen te winnen! We hopen eind januari alsnog een echte prijsuitreiking te kunnen organiseren maar zo niet krijgen de winnaars via hun begeleiders de prijzen uitgereikt.

De  leerlingen die op verschillende locaties  de schrijfinstructies volgden, hebben volgens hun  begeleiders veel plezier gehad in het schrijven. De instructie, begeleidings- en uitwerkingsvellen waren door een docent Nederlands gemaakt en na de nodige praktische tips uitgedeeld aan de begeleiders/docenten van de leerlingen. Om de spanningsboog niet te groot te maken hadden we er een 8-delige reeks van gemaakt waarin iedere keer een opdracht stond die de leerlingen konden uitwerken. De docent begeleidde dat en er was regelmatig extra tijd om te kijken naar de verhaallijn, de juiste vocabulaire en de grammatica.

De zangers en zangeressen hebben het ook goed gedaan. Er is gedifferentieerd op niveau en leeftijd lesgegeven, uiteraard in samenspraak met de deelnemers, zodat er het maximale uit de leerlingen gehaald kon worden en zij het meest tot hun recht zouden konden komen door bijvoorbeeld op de meest effectieve manier de zangtechnieken konden aanleren. De revolutionaire CVT methode die hiervoor gebruikt werd door de gediplomeerde zangdocenten, staat hier altijd weer borg voor!

Al met al was het een vreemd jaar maar wat fijn dat de jongeren toch hebben kunnen deelnemen aan de zangsessies, optredens en de schrijfwedstrijd. Hopelijk is er volgend jaar wel gelegenheid voor grote, spetterende optredens met zalen vol publiek!

De kandidaten die zangles hebben gehad, hebben aangegeven graag verder te willen met zingen.  Inmiddels is de stichting druk bezig dit te realiseren m.b.v. aanmeldingen bij het Jeugdfonds Cultuur. De begeleiders van de schrijfwedstrijd zouden ook graag verder gaan met dit project en volgend jaar met nieuwe groepen aan de slag gaan met wel een gezellige verhalenmiddag!