Zingen in de zomer van 2024

Een programma in de zomermaanden waar het stimuleren van talentontwikkeling van zang centraal staat met als doelgroep jongeren met een achterstand op het gebied van actieve culturele participatie; dit kan komen door te weinig financiële draagkracht in het gezin of onvoldoende of geen stimulering uit de sociaal culturele omgeving waar ze vandaan komen

In het totaal 70 zangworkshops voor 120 jongeren (6-21 jaar) uit Delfshaven en Rotterdam-Zuid afkomstig uit de minst draagkrachtige gezinnen waarin toegewerkt wordt naar zes optredens waar hun talenten worden getoond voor een publiek uit hun omgeving. Dit vindt plaats in Rotterdam op de locaties waar gerepeteerd wordt en gelegenheid is voor uitvoeringen.

De lacune in aanbod, tijdens de zomerperiode, inhoud geven door een invulling te creëren voor jongeren, waarin competenties worden ontwikkeld door actieve culturele participatie, waarbij de focus ligt op talentontwikkeling in zang met als subdoel het vergroten van het zelfvertrouwen van de doelgroep door presentaties. De sociale omgeving deelt mee in het proces door het bijwonen van lessen en optredens.