Iedereen kan Zingen!

Het project ‘Iedereen kan Zingen!’ heeft zijn doel de jeugd, voor wie cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is en hen te helpen hun sociale, creatieve en/of artistieke talenten te ontwikkelen, waargemaakt. Van oktober 2018 t/m juni 2019 hebben er ruim 70 leerlingen van verschillende basisscholen meegedaan aan dit project.

De docenten hebben met hun CVT-methode ingezet op ontwikkeling van zangkwaliteit op een plezierige manier. Doordat de methode toegankelijk is voor iedereen kon het door de didactische en pedagogische vaardigheden van de docenten op een verantwoorde manier gebracht worden en werd de motivatie voor zang enorm gestimuleerd. 

De optredens werden verzorgd door kinderen die daar zelf voor kozen. Niet iedereen hoefde op te treden als hij/zij niet wilde of durfde. De bezoekers waren de wijkbewoners en familieleden van de deelnemers die veelal voor de eerste keer in het centrum waar opgetreden werd kwamen. De zalen waren goed gevuld met vooral ook veel kinderen. 

Opvallend was dat sommige ouders ook enthousiast waren geraakt en er over denken te gaan starten met zang. Een groepje opperde al om een Gospelkoor te willen formeren. CIVI is bezig hier een pilot voor op te zetten met behulp van de Gemeente Rotterdam.en de Cultuursout Delfshaven.

Al met al een goede samenwerking met alle betrokken partijen en een vervolg in zang. Iedereen kan tenslotte (leren) zingen!