Talenten, we gaan verder!!

Jongeren die voor de coronacrisis participeerden in zangontwikkeling maar daarna de weg niet meer uit zichzelf hebben teruggevonden komen weer bij elkaar om verder te gaan om hun talenten te ontwikkelen. Ook jongeren die al eerder hebben meegedaan in projecten of op scholen en na een tijdje, om welke reden dan, ook afgehaakt zijn, worden hierbij betrokken. Een aantal ouders  van vroegere leerlingen/kandidaten heeft de stichting CIVI tijdens de corona crisis benaderd om te vragen of hun kinderen weer naar zangles konden komen. We hebben geantwoord dat we een nieuw project gaan ontwikkelen zodra het weer kan en dat is nu!! Begin september starten we op onze verschillende locaties.

De deelnemers worden gestimuleerd zich op een manier te ontwikkelen die bij hun past waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de wensen- en competenties van de jongeren. Het doel is de jeugd, die geen zanglessen kan betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komt, een doorstart, kennismaking en/of ontwikkeling van zang te geven.

De jongeren krijgen een jaar lang zangtechnieken aangeleerd door professionele zangdocenten. Er wordt gewerkt met de vernieuwende Complete Vocal Technique , een zangtechniek die tot snellere resultaten leidt en de methode Universal Voice. De docent gaat eerst inventariseren op welke manieren de jongeren zich het best kunnen ontwikkelen. Bij de één kan dat solozang zijn en bij de ander samenzang. De één is meer auditief leerbaar, de ander meer cognitief of fysiologisch, Er wordt vooraf dus goed gekeken welk (e) (combinatie van) leertype (s) het best bij de leerling past. Bij de starters worden de basisprincipes van zang  bijgebracht, bij de gevorderden ligt de nadruk meer op podiumpresentatie en zangontwikkeling. De deelnemers krijgen zelf de keuze om te participeren in:- groepslessen, waar de focus ligt op leren van elkaar, -duo lessen of- privé lessen. De laatste twee opties zijn in overleg met de docent op samen afgesproken tijdstippen op de verschillende locaties of een ter  beschikking gestelde zangstudio in de regio. Indien de leerlingen na dit project verder willen gaan met zangontwikkeling en zij ervoor in aanmerking komen, wordt de intermediair van het Jeugdfonds Cultuur ingeschakeld voor het realiseren van de financiering voor vervolglessen. Voor leerlingen die hierbuiten vallen qua leeftijd wordt het Fonds Kinderhulp ingeschakeld.

Er wordt toegewerkt naar 4 optredens tussen 15 en 25 december 2022 en Werelds Delfshaven 2023. Dit gebeurt in Rotterdam-Delfshaven voor een publiek dat niet bewust naar een zang-concert gaat en verrast wordt door zang door hun eigen jeugd gepresenteerd. De zanglessen vinden plaats in de Pupillen, het wijktrefpunt aan de Oostkousdijk, de zangpraktijk van CIVI, en op afspraak op andere gewenste locaties

Samenwerkende partijen

  •  WMO Radar
  •  Grounds
  • WMDC
  • Stichting Kinderhulp
  • Jeugdfonds Sport en Cultuur
  • Vrijwilligers CIVI
  • Cultuurregisseur Delfshaven
  • Wijkcentrum de Pupillen
  • Wijktrefpunt Oostkousdijk
  • div. regionale en nationale fondsen