Zingen op school

AVONTURIJN

De herfst is weer begonnen en we zijn inmiddels alweer een paar weken geleden met zanglessen op basisschool Avonturijn van start gegaan! Op Avonturijn wordt schoolbreed les gegeven door middel van onder andere digitaal materiaal volgens de SLO methode en de technieken van de Complete Vocal Technique (CVT). Taal en muziek worden op een innovatieve manier met elkaar verbonden en door middel van liedjes, attributen en herhaling bij de leerlingen gelegd. We maken dus gebruik van een combinatie van beeldend materiaal en digitale middelen en maken onderscheid tussen leerlingen die auditief, kinesthetisch, innerlijk beeldend en visueel zijn ingesteld. De reacties van vorig schooljaar waren erg enthousiast. De lessen worden op een toegankelijke en sprankelende manier verzorgd, waardoor spelenderwijs leren centraal wordt gesteld. De activerende didactiek en de variatie die daarmee wordt aangebracht in de lessen werkt erg doeltreffend. De spanningsboog wordt zo verlengd en de kinderen blijven actief betrokken bij de les.

Er worden schoolbreed binnenschoolse lessen aangeboden volgens het schoolprogramma en buitenschools voor diegenen die zich graag willen ontwikkelen maar veelal onvoldoende financiële middelen hebben om reguliere lessen te kunnen betalen. Zij worden gesubsidieerd door onze stichting in samenwerking met het Jeugdfonds Cultuur en Avonturijn die de ruimte en middelen beschikbaar stelt.

ONZE METHODE

De Complete Zang Techniek (CVT) heeft als doel om zang dichter bij de zanger te brengen in begrijpelijke taal. Iedereen bezit alle stemkarakters en passen die onbewust toe. Bij CVT wordt men bewust gemaakt hoe en op welke manier men deze stemkarakters op een verantwoorde manier kan toepassen.

De methode die wij gebruiken om leerlingen kennis te laten maken met muziek is flexibel, eenvoudig, divers, vak-geïntegreerd en bovendien opgebouwd volgens de SLO-leerlijn.

Afwisselend

Aan elk thema passen we ons aan en daardoor laten we kinderen op een aantrekkelijke manier kennismaken met verschillende tradities, zoals: Kerstmis, Sinterklaas, Halloween, de Kinderboekenweek… Niets is ons te gek en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerlingen een zo compleet mogelijk beeld van het behandelde thema meekrijgen.

Bewustwording

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfverzekerd in hun schoenen staan en er is geen betere manier om dit te bereiken dan gezamenlijk muziek maken! Leerlingen durven zich te laten horen en ze krijgen een juiste houding aangeleerd waarmee ze actief bezig zijn in de les, maar die ze ook op alle andere gebieden van het leven met zich meenemen en kunnen toepassen. Ook een gezond en duidelijk stemgebruik wordt ze aangeleerd in onze lessen. Kinderen leren luisteren en samenwerken. Tevens leren ze vaste vormen te herkennen en van elkaar te onderscheiden, zoals vorm vs klank, contrast en tegenstellingen.

Cultuur

Muziek verbindt. We bieden de leerlingen daarom graag een breed muziekpakket aan. Men maakt op een toegankelijke manier kennis met allerlei muziekstijlen, van hedendaags tot klassiek. Ook hebben we een verzameling kinderliedjes uit diverse landen en culturen. Hierdoor leren kinderen elkaar en elkaars achtergrond ook beter begrijpen en wordt hun inlevingsvermogen vergroot.

Vak-geïntegreerd

Muziek is verweven met alle aspecten van het leven. Daarom bieden we liedjes die bij uitstek geschikt zijn voor tijdens andere lessen. Ook geven we regelmatig aan op welke wijze een lied aansluit bij bijvoorbeeld een taal- of biologieles. Hier spelen we zelf ook op in door de vak-geïntegreerde aspecten te belichten, te behandelen en te herhalen.

Volgens SLO-leerlijn

In elke les houden wij ons aan van tevoren vastgelegde leerdoelen die in overeenstemming zijn opgebouwd volgens de SLO-leerlijn. In veel lessen gebruiken we extra ondersteunend materiaal zoals dans- of bewegingslessen, spel-ideeën en attributen die de onderwerpen uit de liedjes fysiek maken. Alle leerdoelen voor basisschoolleerlingen zijn vastgelegd in de kerndoelen van Thule en de landelijke SLO-leerlijn. Om deze doelen te bereiken met de klas hebben we het volgende gedaan:

· De SLO einddoelen zijn vertaald naar praktische leerdoelen per leerjaar.

· Elk leerdoel is gekoppeld aan een domein (zingen, horen, weten, spelen, maken). Per liedje komen maximaal twee domeinen aan bod.