Schoolbreed Engels weer van start

Op basisschool Avonturijn in Vlaardingen wordt er nu al een tijdlang met veel succes schoolbreed Engels gegeven. Deze lessen worden gegeven door een native speaker van Cultuur is voor Iedereen!. Zang wordt als basis gebruikt om kinderen de taal aan te leren. Dit gebeurt in samenwerking met Groove Me. Wegens succes zal dit project na de zomer opnieuw gegeven gaan worden.


Groove.me is een revolutionaire digibordlesmethode Engels voor groep 1 t/m 8. Het is de eerste complete lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.