Groove.me: een succes!

Voor het tweede schooljaar in successie wordt aan alle leerlingen van deze basisschool uit Vlaardingen met de methode Groove.me Engels geleerd met als doel dat kinderen beter voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. Een ‘native speaker’ is ingehuurd om de lessen te verzorgen.
  Engels leren door middel van muziek die past bij hun belevingswereld staat voorop. Met bekende liedjes, liedjes die die aanspreken en leuke melodietjes komen thema’s als de jaargetijden, het lichaam en de familie aan de orde en wordt waar mogelijk aangesloten bij de thema’s in groepen voorkomen. Tijdens het thema ‘herfst’ in diverse groepen wordt door Groove.me aangesloten met het thema ‘Autumn’.
  Bij deze digibordlessen staat muziek dus centraal. Muziek helpt kinderen beter onthouden, hun motivatie om te leren wordt vergroot en geeft zelfvertrouwen. Bovendien leren ze sneller Engels door het gebruik maken van meerdere intelligenties zoals zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen.
  In de groepen 1 tot en met 4 wordt elke week 30 minuten aan Engels besteed, 45 minuten in de groepen 5 en 6 en in de groepen 7 en 8 een uur. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk Engels te spreken en waar nodig wordt de hulp ingeroepen van de reguliere leerkracht. Voor veel leerlingen van deze school is Engels de derde taal!
  Groove. me biedt een doorlopende leerlijn. Afhankelijk van het instapmoment van de leerling wordt de leerlijn vormgegeven en behaalt de leerling een bepaald ERK- niveau (variërend van A1 – A1/A2 tot A2).
  In groep 1 tot en met 4 staat Bobo de rockstar centraal, Zijn liedjes zijn het uitgangspunt voor spelletjes, praatplaten en zingen waarbij de kinderen samenwerken of individueel bezig zijn om hun woordenschat te vergroten en korte zinnetjes te maken.
  In de groepen 5 tot en met 8 zijn er 15 songs van populaire (rock)sterren op basis waarvan woorden, idioom en grammatica worden afgeleid. Voorbeelden zijn songs van Bruno Mars, Martin Garrix en de Red Hot Chili Peppers en ook de actualiteit wordt niet vergeten (Douwe Bob). Een song wordt afgesloten met een karaoke waarbij de leerlingen naar hartenlust kunnen meezingen en/of dansen. Verwerking vindt plaats via werkbladen (worksheets). Een kennis en/of een vaardigheidstoets is per song beschikbaar om te checken wat een leerling heeft geleerd.
  Differentiatie in de onderbouw zit hem erin dat de activiteiten (activities) iets moeilijker gemaakt kunnen worden en in de groepen 5 tot en met 8 zijn er:
  * 2 of 3 niveaus per song
  * Extra opdrachten bij de worksheets
  Naast deelname aan groepslessen kunnen leerlingen derhalve ook zelfstandig aan de laptop op een hoger niveau werken.
  Leerlingen vinden het leuk om op deze manier met de Engelse taal bezig te zijn en leren spelenderwijs de beheersing van het Engels te vergroten.
Jingle bells, jingle bells… Christmas Carols!

Jingle bells, jingle bells… Christmas Carols!

Het najaar is in aantocht en dat betekent dat het oefenen voor de winterse kerstprojecten langzaamaan weer van start gaat... Vanaf volgende week begint het repeteren voor het inmiddels alom bekende sfeervolle project 'Christmas Carols' weer in het tevens bekende Rotterdams Centrum voor Theater (RCTh). Voor de jongeren zal het repeteren plaatsvinden op de woensdagmiddag, van 15.30 uur tot 18.00 uur. Hierbij worden zij onderverdeeld in twee groepen. Ook op de donderdag zal er een groep gaan oefenen. Zij oefenen tevens van 15.30 tot 18.00 in twee groepen. Met dit repeteren wordt er toegewerkt naar een spectaculaire muzikale uitvoering die voor kerst plaats zal gaan vinden in het RCTh.


Ook de ouderen kunnen de stembanden weer laten klinken, aangezien ook zij langzaam maar zeker beginnen met het oefenen van de o, zo heerlijk warm klinkende kerstliederen. Het Nozepandje en Plaza Arcadia zijn de enthousiaste locaties waar de participanten alvast in de stemming kunnen komen. In het Nozapandje openen de deuren zich op de woensdagavond om 19.30 uur en in Plaza Arcadia zal het bijeenkomen om 13.45 uur van start gaan. Wij hebben er zeer veel zin in! U ook?

Diner Chantant: een spetterende afsluiter

Diner Chantant: een spetterende afsluiter

Afgelopen vrijdag is wegens succes van de eerste twee edities een derde editie van het Diner Chantant met enorm veel succes uitgevoerd. Deze keer was er een aantal solisten dat elkaar afwisselde en alle favoriete nummers en de verzoeknummers van de aanwezigen ten gehore bracht. Er werd uit volle borst meegezongen, gedanst en er werden heuse polonaises gehouden. Daarnaast werd er gesmikkeld van het heerlijk bereide driegangenmenu dat ieders maag tussen alle plezier door goed heeft gevuld.
  De aanwezige senioren hebben er naar eigen zeggen enorm veel van genoten. Het is een avond geweest die eenzaamheid tegen is gegaan en verbindingen heeft gelegd tussen jong en oud, maar ook tussen oud en oud en jong en jong. Verschillende mensen met variërende achtergronden zijn tot elkaar gekomen tijdens deze spectaculaire avond, waar velen een hartverwarmende herinnering aan hebben overgehouden.  

We zijn weer begonnen!

Het nieuwe seizoen is denderend van start gegaan met een aantal geslaagde lessen. Het project 'Zingen in de Pupillen', dat gehouden wordt in Wijkcentrum de Pupillen, is een nog groter succes gebleken dan voorheen gedacht werd. Een grote, maar gezellige opkomst en een heleboel interesse resulteerden in een middag waarin veel geleerd en beleefd werd. Bovendien zijn de jongeren, die onderverdeeld zijn in twee groepen, zich meer verbonden gaan voelen met elkaar, doordat er gezamenlijk allerlei leuke liederen werd gezongen die bij eenieder in de smaak viel.
  'Zingen in de Pupillen' wordt gehouden op de donderdagmiddag in twee groepen: een groep jongeren van 15.45 - 16.45 en een groep die van 16.45 tot 17.45 aan de slag gaat. 
  Ook de ouderen hoeven niet langer meer met smart uit te kijken naar het moment waarop zij hun stembanden weer kunnen laten klinken: het zingen in de Schans is weer begonnen, tevens op de donderdagmiddag. Wat een blijdschap en wat een vreugd ontstaat er hiermee onder de bewoners van de Schans. Van Neerlands bekendste smartlappen tot 'You'll never walk alone', alles wat maar enigszins bekend klinkt in het oor van een oer-Hollander passeert wel de revue. Met de eenvoudige zangtechnieken die de toehoorders toegediend krijgen wordt het meezingen een heel stuk eenvoudiger, en daarmee veel leuker!    
Daylani in Jong010

Daylani in Jong010

Ons eigen jonge talent in de dop, Daylani, staat met een heus interview over het Jeugdcultuurfonds en Cultuur is voor Iedereen! in kinderkrant Jong010. Het artikeltje en de foto komen in de Jong010 die op donderdag 6 oktober uitkomt. De krant wordt aan een groot aantal basisscholen uitgedeeld.
  Daylani (12): ‘Ik zit al 4 jaar op zangles bij Cultuur is voor Iedereen!. Ik zong eerst alleen thuis voor de spiegel. Ik ben door de lessen beter geworden in zingen. Ik geef nu ook optredens. Als je ergens les in wilt gaan volgen, dan moet je vooral je hart volgen. Je kan dat doen door een aantal verschillende lessen te volgen. Je merkt dan vanzelf waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Daarna moet je niet meer twijfelen en gewoon kiezen.’
 
Daylani volgt dankzij het Jeugdcultuurfonds zangles bij Cultuur is voor Iedereen! in Delfshaven. Foto: Angelique van Tilburg.

  Wil jij dansen, muziek maken, toneelspelen of zingen, maar is er thuis geen geld voor lessen? Kijk dan met je ouders, verzorgers of leerkracht op www.jeugdcultuurfonds.nl/rotterdam. Daar kan je je ook aanmelden om lessen te volgen bij Cultuur is voor Iedereen!.
Zingende pupillen!

Zingende pupillen!

Jazeker, de donderdagmiddag staat nu ook bol van leuke nieuwe CIVI-activiteiten, door het recentelijk gelanceerde project: ''Zingen in De Pupillen'', wat gehouden wordt in Wijkcentrum De Pupillen.

Van 15.45 tot 17.45 is het plezier hebben geblazen en ontzettend veel leuke nieuwe dingen leren voor de jongeren in de Heemraadsstraat, in het bruisende centrum van Rotterdam. Zo bruisend als het buiten is, zo is het zeker binnen ook. Maar liefst drie groepen nemen deel aan dit project: een groep jongeren van 5 t/m 13 jaar, een groep van 6/7 jaar en een groep van 8/11 jaar. De bedoeling is dat de kinderen nummers uitzoeken die zij zelf leuk vinden en waarvan zij denken dat het bij hen past. Met veel plezier en hard werken hoopt de docent ze naar het beoogde resultaat te begeleiden: de sterren van de hemel zingen tijdens de uitvoeringen!

Maar liefst 20 jongeren hebben interesse getoond in het project en hebben een al een kennismaking achter de rug. Het is een ontzettend leuke en gevarieerde groep gebleken. Dat belooft wat!
Dag zomer, hallo CIVI!

Dag zomer, hallo CIVI!

Het einde van een heerlijke zomer is nu toch echt een beetje in zicht. Dit betekent dat Cultuur is voor Iedereen! weer een aantal prachtige projecten op de planning heeft staan, die binnenkort uitgevoerd zullen gaan worden. Oude vertrouwde keren terug, maar ook een aantal pilots zullen van start gaan.
  CIVI vindt het erg belangrijk dat de eenzaamheid onder ouderen zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. Daarom zal er in de nabije toekomst een ouderengroep (50+) starten. Zij zullen op de donderdagavond bijeenkomen en gezamenlijk hun stembanden laten klinken. Er is al een aantal mensen dat zich heeft aangemeld. Dit project vindt plaats in het kader van het programma “Lang leve kunst!”, wat is ontwikkeld om met name ouderen in contact te laten komen met een kunstzinnige of culturele uiting en zich daarin verder te ontwikkelen.

Rotterdam Zingt!: hoe is het gegaan?

In december vorig jaar is er gestart met het bij elkaar zoeken van groepen senioren die willen zingen. Dit op initiatief van een aantal buurtbewoners die zich zorgen maakten over het toenemend gevoel van eenzaamheid en isolement onder ouderen. Eind april van dit jaar is dit project met succes afgerond. Dat verdient een evaluatie op dit bijzondere en nieuwe project.

Hoofddoel was (potentiële) eenzaamheid tegen te gaan d.m.v. een laagdrempelige activiteit en daardoor mensen met elkaar te verbinden.  Als activiteit is er voor zingen gekozen omdat men het spreekwoordelijke “eten en zingen verbindt mensen” als uitgangspunt het best geschikt vond.
Zingen is uiteraard voor je plezier dus  is er gekozen om de mensen te laten kiezen uit een makkelijke en moeilijkere variant. Het ene was zingen met zangtechnieken om de zangkwaliteiten te verbeteren en/of te ontwikkelen en de ander was meezingen met zelf uitgekozen liederen en gezellig een middag samen zijn. Op deze manier kwamen beide groepen met zang in aanraking op een wijze die zij het prettigst vonden.
De zangworkshops vonden op woensdag– en vrijdagmiddag plaats in Plaza Arcadia en in Borgsate. Bij het eerste was het zingen gericht op zangontwikkeling  en bij het tweede op meezingen. De zangworkshops in Plaza Arcadia waren een kennismaking voor velen, zowel wat betreft zang als  voor het gerevitaliseerde Huis van de wijk  ’Plaza Arcadia’ waar allerlei activiteiten in ontwikkeling zijn voor verschillenden mensen uit de wijken.
Er zijn in totaal 25 personen die kennis gemaakt hebben met zang op deze manier. Zestien hiervan hebben inmiddels te kennen gegeven graag verder te willen met zingen en meer te gaan optreden. De Diners Chantant, georganiseerd door dhr Pierweijer, hebben hier mede een aanvullende en positieve werking op gehad. Wel zijn er wensen wat tijd en duur van de workshops betreft waar de zangdocenten rekening mee kunnen houden bij een volgend traject. Deze hebben te kennen gegeven dat dit wat hen betreft geen enkel probleem is.
In Borgsate heeft een vaste groep van 35 senioren liedjes gezongen die men zelf uit kon zoeken. Dit resulteerde in dansen, zingen en een hoop plezier. Deze middag werd georganiseerd in een zaal die ook toegankelijk was voor bewoners van de wijk. Er werd gekaart en gezongen en er was een goede interactie van de bewoners van buiten en binnen Borgsate. Ook kwamen er mensen van buiten die spontaan solonummers ten gehore brachten die enthousiast (en meegezongen) werden verwelkomt door de deelnemers en het publiek.  De groep mensen van buiten groeide gestaag en er was behalve enthousiasme ook behoorlijk animo om te zingen. Op den duur telden we rond de 55 personen die aan het zingen, kaarten en spelletjes aan het spelen waren.
Na deze nieuwe zangervaring  hebben ook de deelnemers van deze middagen  gevraagd om met elkaar te blijven zingen omdat ze merkten dat zingen verbindt en ze weer eens iets gezelligs onder elkaar hebben.
Alle lessen en workshops zijn gegeven door ervaren, gecertificeerde zangdocenten die d.m.v. de toegankelijke CVT zangtechniek de mensen sneller hebben kunnen laten groeien op zanggebied. Met name de deelnemers van de groep in Plaza Arcadia hebben dit gemerkt en zijn enthousiast over deze snel werkende methode. De docenten houden hun vakkennis bij op het Complete Vocal Institute in Kopenhagen en leren omgaan met verschillende groepen, wensen en niveaus  met een daarbij aansluitende vakdidactiek en de juiste pedagogische middelen.
De zangnummers werden door de deelnemers samen met de zangdocent uitgekozen. Dit gebeurde iedere voorafgaande week in de vorm van verzoeknummers die de week erop gezamenlijk werden gezongen.
Het doel “ouderen contact met elkaar laten maken om (potentieel) isolement  terug te dringen” is bijna bereikt… al zijn we er nog niet. Mensen bij elkaar houden vergt een behoorlijke inzet van verschillende kanten maar door het enthousiasme en de input van de vrijwilligers van Arcadia, CIVI en Borgsate is hier een behoorlijke bijdrage toe geleverd die gecontinueerd kan worden. De deelnemers zijn, door dat ze weten wat ze kunnen verwachten, behoorlijk enthousiast geraakt en willen graag verder. De wens is kenbaar gemaakt dat men wederom op wil treden tijdens bijvoorbeeld de Diners Chantant of in verzorgingshuizen waar steeds minder geld is voor allerlei activiteiten.
De missie “door gerichte werving ouderen bij elkaar krijgen. Iedereen moet een gezellige ongedwongen tijd hebben. Er zal een zekere interactie ontstaan door de bijeenkomsten die bevorderen dat ouderen iets met elkaar ondernemen waar zij plezier aan beleven”  is ook geslaagd te noemen. Vele deelnemers hebben de middagen als inspirerend ervaren en men onderneemt nu bijvoorbeeld actie om met elkaar te gaan eten in de gelegenheid die Plaza Arcadia daar dagelijks biedt. Ook heeft men te kennen gegeven met meer mensen door te willen gaan en er het liefst ook andere groepen, bijvoorbeeld jongeren, in te laten deelnemen.
De vrijwilligers die hun medewerking aan dit project hebben verleend hebben met veel plezier hun bijdrage geleverd en zijn wederom bereid om met een volgend project mee te doen.
Diner Chantant: feestelijk genieten

Diner Chantant: feestelijk genieten

1 juli jl. is wegens succes van de eerste editie, de tweede editie van het Diner Chantant met enorm veel succes uitgevoerd. En wat was het weer een feestelijk genot. Er was een gezellige drukte die varieerde van jong tot oud. Allen deden vrolijk mee met de klassiekers die werden gezongen door het koor. Er werd geklapt, gedanst en er werden zelfs heuse polonaises gehouden. Daarnaast werd er gesmikkeld van het heerlijk bereide driegangenmenu dat ieders maag tussen alle plezier door goed heeft gevuld. Na afloop van de spetterende avond is er meerdere malen gevraagd of er nog een avond kon worden georganiseerd waarbij zang en eten en jong en oud elkaar treffen en verbonden worden.
Zelfs de participanten en bezoekers werden verbonden op deze avond. Zij hebben allen namelijk een heerlijk avondvullend programma doorlopen waarbij de brede glimlachen op de gezichten voorlopig nog niet zullen verdwijnen.
Collage diner
Iedereen aan het genieten! Klik op de afbeelding om deze groter en scherper in beeld te krijgen.
 
Ghostbusters!

Ghostbusters!

Wekenlang is er met de jongeren geoefend en nu is het eindelijk zover: de uitvoering van het theatrale zangstuk GHOSTBUSTERS. Een oud Engels verhaal staat centraal in dit stuk en daaromheen worden allerlei liederen gezongen met een spannend tintje... De jongeren hebben zelf inbreng gehad in de nummers, wat maakt dat zij zich verbonden voelen met hetgeen ze ten gehore gaan brengen.
  2 oktober 2016 om 16.00 uur zal de uitvoering plaatsvinden in het Rotterdams Centrum voor Theater (Mathenesserdijk 293, 3026 GB Rotterdam, gebouw met de paarse deuren). Iedereen is van harte welkom! Durf jij het aan?

Diner Chantant

In april 2016 heeft Cultuur is voor Iedereen! een nieuw concept voor het eerst met enorm veel succes uitgevoerd: Diner Chantant. De naam verraadt het al: een overheerlijke maaltijd in combinatie met geweldige zangers die liederen ten gehore brengen en die het smullende publiek aanmoedigen om zelf ook nummers mee te zingen. Zo gezellig als het klinkt, zo gezellig was het ook. Maar liefst 80 personen waren aanwezig die allemaal konden genieten van dit bijzondere project. Zij gaven aan dat zij wel in waren voor een wekelijkse uitvoering van het Diner Chantant.

  Het centrale idee is de binding van jong en oud door middel van zang en in dit geval ook eten. CIVI staat hier uitgesproken voor: het verbinden van verschillende leeftijden en verschillende sociale achtergronden, door middel van de kunsten.
  Het project werd gehouden in activiteitencentrum Plaza Arcadia. Het oefenen hier en de uitvoering zorgden voor een kennismaking van de senioren met Plaza Arcadia en de activiteiten die daar plaatsvinden waaraan zij kunnen deelnemen.  
Momenteel wordt er heel wat afgezonden met een ontzettend enthousiaste zanggroep op de woensdagmiddag. Dit is zo'n succes, dat er binnenkort op de vrijdag ook geoefend zal gaan worden door de grote vraag hiernaar van de deelnemende senioren.
  Bijgevoegd op onderstaande link een poster met de aankondiging van het volgende Diner Chantant, dat op vrijdag 1 juli zal plaatsvinden. Het belooft weer een heerlijke avond te worden, vol muziek en overheerlijke hapjes. U bent bij deze van harte uitgenodigd!
  Klik hier om de poster van Diner Chantant te bekijken (hij komt bij uw downloads te staan).
   

Nieuw Seniorenproject!

Senioren van West zingen!


12 februari 2016 starten we  van 14.45 uur  tot 16.15 met het project “Senioren van West Zingen!”.
  Dit doen we 6 keer achter elkaar in de Put (adres: Pinkstraat 10, 3028 XX Rotterdam).
  De data zijn:
  12 en 19 februari
  4 en 11 maart
  25 maart en 1 april.
  Iedereen die wil leren zingen of al kan zingen  is van harte welkom!
  Op een makkelijke, toegankelijke manier zullen de cursisten  nummers met elkaar  zingen die men samen met de docent uitzoekt.
  Dit zal gebeuren onder leiding van Naylan Heiland, een jonge maar ervaren zangdocent.
  Het opgeven voor dit project kan bij Naylan. Tel.: 06 15107116
    Hopelijk tot dan!
Uitvoering Grounds!

Uitvoering Grounds!

Gister heeft een aantal solisten en groepen die bijeen zijn gebracht door zangdocent Naylan Heiland aan Delfshaven laten zien welke talenten zij in huis hebben tijdens het zangspektakel ‘Delfshaven Zingt!’. De participanten zijn zangers/zangeressen die eerder hebben meegedaan aan een pilot of aan een ander project van CIVI en een zodanig grote groei hebben doorgemaakt dat hen een plaats is aangeboden bij Podium Grounds, zodat zij hun ontwikkelingen kunnen delen met de andere deelnemers en de inwoners van Delfshaven. Podium Grounds is gevestigd in het World Music and Dance Centre (WMDC), waar het prominente conservatorium Codarts lesgeeft in wereldmuziek aan studenten afkomstig uit landen van over heel de wereld.
Er heerste een enorm spontane en gezellige sfeer onder de deelnemers, die allen varieerden in leeftijd. Zij hebben een enorme prestatie neergezet en er erg van genoten. Het was een soort concert geworden, waarbij de kinderen voor de pauze hun stemgeluid konden laten horen en de ouderen na de pauze.
  Er heerste een enorm hoog niveau onder de kinderen. De spontaniteit en de durf van de kinderen spatten van het podium. De technieken die de docent met hen had behandeld waren mooi terug te horen en de groei die zij hebben doorgemaakt was duidelijk hoorbaar.
  Nadat alle kinderen waren geweest, werd er een pauze gehouden waarbij er heerlijke hapjes werden geserveerd. Er was voor ieder wat wils. Na de pauze waren de jongeren en senioren aan de beurt. Er waren ook twee groepsnummers, die door alle jongeren en ouderen samen werden gebracht. ‘Lean on me’ was het eerste groepsnummer. Dit klonk heerlijk ontspannen en koor en solist wisselden elkaar mooi af met het vragen van de ene groep en het antwoorden van de andere. Het tweede nummer was ‘Why tell me why’ van Anita Meijer. Dit was een spetterend vervolg op het eerste groepsnummer. Het was een mooie verbinding om de jongeren en senioren samen deze nummers ten gehore te laten brengen. Het publiek bemerkte op deze manier dat er wel degelijks een brug te leggen valt tussen de ouderen en de jongere generatie.  
  Het was een geweldig leuke avond met enorm veel variatie en verbindingen die zijn gelegd. Enorm veel dank gaat uit naar Grounds!
Klik hier voor een stukje van het nummer 'Why tell me why'!

Delfshaven Zingt!

logo

Zondag  31  januari

 Delfshaven zingt!

 Solisten en zanggroepen uit Delfshaven o.l.v. Naylan Heiland

 Zangdocent Naylan Heiland heeft verschillende solisten en groepen, die les van hem krijgen, bijeengebracht. De zangers/zangeressen variëren in leeftijd maar hebben één ding gemeen: ze zijn gek op zingen en komen uit Delfshaven. Wekelijks wordt er op verschillende locaties in de wijken zangles gegeven en op deze middag wil de docent de verschillende niveaus en leeftijden met elkaar verbinden en aan Delfshaven laten zien welke talenten ze in huis hebben. Ook kunnen de bezoekers zien wat mogelijk is op zanggebied, want geloof ’t of niet maar Iedereen kan leren zingen!


Deur open:                      14.30 uur


  Aanvang:                          15.00 uur


                       Entrée:                            2,50 euro incl. hapjes


Pieter de Hoochweg 125 | Coolhaven| Rotterdam

www.grounds.nu

Wij zijn Cultuurkaart-acceptant!

De cultuurkaart, ook wel bekend als de CJP-pas, is een platform voor cultuurliefhebbers. "We houden van cultuur in alle vormen en willen anderen inspireren om dat ook te doen. Daarom maken we een selectie uit het culturele aanbod en schrijven daarover in onze magazines, nieuwsbrieven en op de website. Ook organiseren we culturele events en werken we samen met culturele partners. Op die manier kunnen we korting geven op (film)festivals, concerten, theaters en musea. Inmiddels al meer dan 50 jaar. Zónder subsidie. Onze missie is om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen onder de 30 jaar, door flinke kortingen. (...) Zo ondersteun je de culturele sector." (bron: https://www.cjp.nl/wat-is-cjp/)
cjp  
  Wist u dat wij ook cultuurkaart-acceptant zijn?  
  Veel jongeren komen via school voor het eerst in aanraking met kunst en cultuur. Aanbieders van culturele activiteiten die geschikt zijn voor 12- tot 18-jarigen, kunnen zich aanmelden als Cultuurkaart-acceptant en Cultuurkaart-geld innen. Maar wat is precies een Cultuurkaart-acceptant?
  Alle scholen in het voortgezet onderwijs kunnen een CJP Cultuurkaart aanvragen voor hun leerlingen. Hiermee kunnen zij gebruik maken van CJP-korting. Daarnaast is er een cultureel budget aan de Cultuurkaart gekoppeld. Het ministerie van OC&W stelt hiervoor jaarlijks minimaal € 5,- per leerling beschikbaar. 89% van de scholen vult dit bedrag zelf aan met € 10,- per leerling. Scholen kunnen hun Cultuurkaart-tegoed uitgeven bij aangesloten cultuuraanbieders (dit zijn de zogenoemde Cultuurkaart-acceptanten). Cultuur is voor Iedereen! is nu ook een Cultuurkaart-acceptant, wat dus betekent dat middelbare scholen bij ons projecten kunnen inkopen ter stimulering van de culturele ontwikkeling van de leerlingen en dat een deel van het bedrag gesubsidieerd wordt door de overheid.