Kerstoptredens in Wijktrefpunt Coolhaven

Dinsdag 8 december is er een gezellig samenzijn geweest in het wijktrefpunt met verschillende minioptredens van de kinderen van Christmas Carols.                                             Helaas moest het anders dit jaar maar door alle partijen, inclusief het publiek, is daar creatief mee omgegaan en konden de RIVM regels worden opgevolgd. Schermen, mondkapjes en wisseling van gasten en artiesten hebben ervoor gezorgd dat de deelnemers van Christmas Carols hun zangkunsten hebben kunnen laten horen aan de buurtbewoners en iedereen die binnen en buiten stond, heeft kunnen genieten van de goed getrainde kerst- en andere nummers onder het genot van warme chocolademelk met allerlei lekkernijen. Het wijktrefpunt was mooi gedecoreerd in kerstsfeer en iedereen ging met een goed gevoel naar huis.   Merry Christmas!!  

kerstuitvoeringen

Er wordt nog druk gerepeteerd maar binnenkort is het zover! Dinsdag 8 december en zondag 13 december heeft het jong talent van Delfshaven en Vlaardingen in Wijktrefpunt Coolhaven en in het World Music & Dance Center een aantal uitvoeringen voor Christmas Carols. Helaas dit jaar met een klein publiek maar daar hebben we iets op gevonden! We doen gewoon meerdere kleine uitvoeringen over een aantal dagdelen verspreid. De week erna zijn er ook uitvoeringen in het Leespaleis en op de Nieuwe Binnenweg.

Zangles via Jeugdfonds Cultuur of Kinderhulp

Wat is het?

Gratis zangles voor jongeren uit gezinnen met onvoldoende financiële middelen. Een serie van zangworkshops in een tijdsbestek van 12 maanden (één jaar). Leerlingen hebben in samenspraak met de docent een aantal lessen afgesproken in privé-of groepsverband.

Doelstelling

Competenties ontwikkelen, zangkwaliteit aanbrengen en de omgeving hierin laten meedelen.

Projectduur

Voor de duur van 12 maanden op afspraak

Doelgroepen

Deelnemers: jongeren tussen 4 en 21 jaar

Inhoud van het project

De Stichting Cultuur is voor Iedereen, het Jeugdfonds Cultuur en de Stichting Nationale Kinderhulp werken samen om leerlingen die graag zingen of willen leren zingen de gelegenheid te geven dit te doen op een afgesproken tijdstip.

De deelnemers krijgen zanglessen in een lokaal bij hen in de buurt of op een nader aan te geven locatie.

De jongeren krijgen zangtechnieken aangeleerd door professionele zangdocenten die gaan kijken op welke manieren zij in die weken de verschillende competenties van de jongeren kunnen ontwikkelen. Bij de één kan dat solozang zijn en bij de ander samenzang. Er wordt gewerkt met de vernieuwende Complete Vocal Technique , een zangtechniek die tot snellere resultaten leidt.

De Stichting Cultuur is voor Iedereen! is al jaren succesvol en heeft vele jongeren geënthousiasmeerd om te zingen en de competenties, die zij op zanggebied hebben, meer inhoud te geven. Een aantal jongeren werd zo enthousiast dat zij zich hebben opgegeven voor professionele opleidingen of zijn de zangwereld in gegaan.

Doel van het project

Het doel is de jeugd, van wie de ouders een dusdanig inkomen hebben dat ze niet zo gemakkelijk de zanglessen kunnen bekostigen, een kennismaking en/of ontwikkeling in zang te geven. Er kan gewerkt worden naar een zangoptreden, maar alleen als de leerling dat zelf wil !

Werving deelnemers en financiering

De leerlingen kunnen zich aanmelden via een intermediair van hun school of via een andere leerling die al les heeft die de leerling in contact brengt met de stichting (te bereiken op telefoonnummer: 06-41391429). Daarna zal er een intakegesprek plaatsvinden.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer info of wil je je meteen aanmelden? Contact ons dan via de volgende gegevens:

Telefoonnummer 06-413914 | E-mail: ddebaan@telfort.nl

COVID-19

Onze stichting en de docenten volgen de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid.

We houden de groepen momenteel zo klein mogelijk houden en bieden één op één of duo lessen aan.

A Christmas carol and prose

Zing of schrijf je kerstverhaal

Wat is het

Het stimuleren van zingen en schrijven van verhalen over de kersttijd/wintertijd d.m.v. het verzorgen van een serie van 60 zangworkshops en een schrijfwedstrijd voor verhalen laten plaatsvinden voor in het totaal 100 jongeren met een migratieachtergrond uit Rotterdam Delfshaven en Vlaardingen-Oost, waarna deze jongeren gezamenlijk vier optredens verzorgen met hun zang- of schrijfkerstrepertoire op verschillende locaties in Delfshaven en Vlaardingen. We hebben gekozen voor meer workshops en kleinere groepen om, indien nodig, aan de anderhalve meter samenleving te kunnen voldoen

Doelstelling

Competenties ontwikkelen met betrekking tot zang en het verbeteren van de Nederlandse taal d.m.v. schrijfvaardigheidsoefeningen, zang – en taalvaardigheidskwaliteit aanbrengen bij jongeren en de wijk laten meedelen in de ontwikkelde kennis.

Projectduur

1 oktober 2020 tot eind december 2020

Hoe, waar en wanneer

De deelnemers krijgen zanglessen en lessen tekstanalyse en uitspraak in zanglokalen van de Pupillen, het wijktrefpunt Coolhaven en op basisschool Avonturijn op dinsdagmiddag van 15.15-17.30 uur, op woensdagmiddag tussen 15.30-18.00 uur en op woensdag -en donderdagavond tussen 18.00 tot 20.30 uur.

Op dinsdag- en donderdagmiddag van 15.45 -17.15 uur worden schrijfvaardigheidsoefeningen in het Leespaleis aan de Heemraadstraat gegeven i.s.m. de basisscholen in de buurten. Het doel is de jeugd, die geen zanglessen kan betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komt, een kennismaking en/of ontwikkeling met zang te geven. De leerlingen die niet willen zingen maar zich wel op een andere manier willen uitdrukken krijgen ondersteuningslessen op het gebied van schrijfvaardigheid en grammatica.

Er wordt toegewerkt naar 6 optredens tussen 15 en 25 december van de verschillende gevormde groepen of solisten. Dit gebeurt in Rotterdam-Delfshaven voor een publiek dat niet bewust naar een zang-concert of verhalenvoordracht gaat en verrast wordt door de verhalen die, door hun eigen jeugd, op verschillende manieren worden gepresenteerd.

Aan de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid zal een wedstrijd voor het meest originele verhaal worden gekoppeld om de leerlingen te stimuleren.

Opgeven: naylan@ zangh.nl

Zingen op school

AVONTURIJN

De herfst is weer begonnen en we zijn inmiddels alweer een paar weken geleden met zanglessen op basisschool Avonturijn van start gegaan! Op Avonturijn wordt schoolbreed les gegeven door middel van onder andere digitaal materiaal volgens de SLO methode en de technieken van de Complete Vocal Technique (CVT). Taal en muziek worden op een innovatieve manier met elkaar verbonden en door middel van liedjes, attributen en herhaling bij de leerlingen gelegd. We maken dus gebruik van een combinatie van beeldend materiaal en digitale middelen en maken onderscheid tussen leerlingen die auditief, kinesthetisch, innerlijk beeldend en visueel zijn ingesteld. De reacties van vorig schooljaar waren erg enthousiast. De lessen worden op een toegankelijke en sprankelende manier verzorgd, waardoor spelenderwijs leren centraal wordt gesteld. De activerende didactiek en de variatie die daarmee wordt aangebracht in de lessen werkt erg doeltreffend. De spanningsboog wordt zo verlengd en de kinderen blijven actief betrokken bij de les.

Er worden schoolbreed binnenschoolse lessen aangeboden volgens het schoolprogramma en buitenschools voor diegenen die zich graag willen ontwikkelen maar veelal onvoldoende financiële middelen hebben om reguliere lessen te kunnen betalen. Zij worden gesubsidieerd door onze stichting in samenwerking met het Jeugdfonds Cultuur en Avonturijn die de ruimte en middelen beschikbaar stelt.

ONZE METHODE

De Complete Zang Techniek (CVT) heeft als doel om zang dichter bij de zanger te brengen in begrijpelijke taal. Iedereen bezit alle stemkarakters en passen die onbewust toe. Bij CVT wordt men bewust gemaakt hoe en op welke manier men deze stemkarakters op een verantwoorde manier kan toepassen.

De methode die wij gebruiken om leerlingen kennis te laten maken met muziek is flexibel, eenvoudig, divers, vak-geïntegreerd en bovendien opgebouwd volgens de SLO-leerlijn.

Afwisselend

Aan elk thema passen we ons aan en daardoor laten we kinderen op een aantrekkelijke manier kennismaken met verschillende tradities, zoals: Kerstmis, Sinterklaas, Halloween, de Kinderboekenweek… Niets is ons te gek en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerlingen een zo compleet mogelijk beeld van het behandelde thema meekrijgen.

Bewustwording

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfverzekerd in hun schoenen staan en er is geen betere manier om dit te bereiken dan gezamenlijk muziek maken! Leerlingen durven zich te laten horen en ze krijgen een juiste houding aangeleerd waarmee ze actief bezig zijn in de les, maar die ze ook op alle andere gebieden van het leven met zich meenemen en kunnen toepassen. Ook een gezond en duidelijk stemgebruik wordt ze aangeleerd in onze lessen. Kinderen leren luisteren en samenwerken. Tevens leren ze vaste vormen te herkennen en van elkaar te onderscheiden, zoals vorm vs klank, contrast en tegenstellingen.

Cultuur

Muziek verbindt. We bieden de leerlingen daarom graag een breed muziekpakket aan. Men maakt op een toegankelijke manier kennis met allerlei muziekstijlen, van hedendaags tot klassiek. Ook hebben we een verzameling kinderliedjes uit diverse landen en culturen. Hierdoor leren kinderen elkaar en elkaars achtergrond ook beter begrijpen en wordt hun inlevingsvermogen vergroot.

Vak-geïntegreerd

Muziek is verweven met alle aspecten van het leven. Daarom bieden we liedjes die bij uitstek geschikt zijn voor tijdens andere lessen. Ook geven we regelmatig aan op welke wijze een lied aansluit bij bijvoorbeeld een taal- of biologieles. Hier spelen we zelf ook op in door de vak-geïntegreerde aspecten te belichten, te behandelen en te herhalen.

Volgens SLO-leerlijn

In elke les houden wij ons aan van tevoren vastgelegde leerdoelen die in overeenstemming zijn opgebouwd volgens de SLO-leerlijn. In veel lessen gebruiken we extra ondersteunend materiaal zoals dans- of bewegingslessen, spel-ideeën en attributen die de onderwerpen uit de liedjes fysiek maken. Alle leerdoelen voor basisschoolleerlingen zijn vastgelegd in de kerndoelen van Thule en de landelijke SLO-leerlijn. Om deze doelen te bereiken met de klas hebben we het volgende gedaan:

· De SLO einddoelen zijn vertaald naar praktische leerdoelen per leerjaar.

· Elk leerdoel is gekoppeld aan een domein (zingen, horen, weten, spelen, maken). Per liedje komen maximaal twee domeinen aan bod.

An easy Sunday

Op zondag 29 maart is het weer zo ver Tijdens het programma van “an easy Sunday”in Grounds zullen een aantal van onze leerlingen weer een spetterend optreden verzorgen. U komt toch ook? aanvang : 13.00 uur

  • World Music and Dance Centre
  • Pieter de Hoochweg 125
  • Coolhaveneiland, Rotterdam

Rotterdamse senioren kunnen zingen!

Terugblik op project ‘Rotterdamse senioren kunnen zingen!’

Het project ‘Rotterdamse senioren kunnen zingen’ had als doel om een groep van circa honderd ouderen bij elkaar te brengen in 3 wijken van Rotterdam. Het stond in het teken om hen te helpen ontwikkelen, te bemoedigen maar vooral een ieder op zijn/haar eigen wijze te laten groeien in zang.

Na een wat moeizame start om iedereen bij elkaar te krijgen zijn we er in het tweede kwartaal van 2019 in geslaagd de ouderen bij elkaar te krijgen in de voormalige deelgemeenten Delfshaven, Hillegersberg-Schiebroek en Noord. Omdat het culturele aanbod in Delfshaven groter is dan in de andere gebieden hadden we verwacht dat het project daar iets minder aan zou slaan, maar het tegenovergestelde bleek waar.

Doelgroepgericht werken

Tijdens de evaluaties na afloop van het project kwam naar voren dat er een grotere sociale cohesie bestaat in Delfshaven dan in de gebieden Noord en Schiebroek/Hillegersberg. De mensen worden meer voorgelicht door verschillende welzijns- en vrijwilligersorganisaties en zijn meer gewend aan een gedifferentieerd cultureel aanbod en appreciëren dat ook. De anderen wijken bestaan uit een minder homogene groep senioren en die groep kijkt veel meer de spreekwoordelijke kat uit de boom. Wat wel duidelijk werd is dat in alle wijken het geven van lessen op verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen er voor heeft gezorgd dat het volgen van de zanglessen laagdrempelig was en voor iedereen passend.

De in totaal ruim negentig actieve deelnemers waren te onderscheiden in twee categorieën ouderen. Een groep die wat meer hulp en begeleiding nodig hadden om te zingen, daar werd dan vooral mee geoefend in koorverband uitgevoerd in samenzang. Als ook een actievere groep, veelal beter mobiele, ouderen die zich meer richtten op individuele groei in het ontwikkelen van zang. Dit laatste resulteerde dan weer in de kleinere uitvoeringen. Omdat de groepen zo gedifferentieerd waren in omvang, niveau en mobiliteit hebben we gekozen voor meer uitvoeringen dan gepland, weliswaar op kleinere schaal. Dit idee kwam uit de ouderen zelf. Dit bracht hun eigen achterban meer in contact met zingen dan de grootschalige optredens, was men van mening. Voordeel was een directer contact met iedereen en een vertrouwd gevoel. Alles bij elkaar hebben we in de drie voormalige deelgemeentes 224 repetities en 11 uitvoeringen gehad. Na afsluiting van het project hebben we met alle afzonderlijke groepen geëvalueerd.

Succes mede dankzij samenwerkingspartners

Voor de werving en uitvoeringen hebben we veel steun gehad aan de medewerkers van WMO Radar en de contacten in de verschillende wijken. Op die manier hebben we echt de doelgroep kunnen bereiken en bedienen die we voor ogen hadden.

De docenten hebben met hun CVT-methode ingezet op ontwikkeling van zangkwaliteit op een plezierige manier. Doordat de methode toegankelijk is voor iedereen kon het door de didactisch en pedagogische vaardigheden van de docenten op een verantwoorde manier gebracht worden en werd de motivatie voor zang enorm gestimuleerd.

Aanzet tot vervolgproject ‘Gospel’

Eén van de pedagogische middelen was een groep dames, en later ook heren, gospelnummers te laten zingen. Uit gesprekken bleek namelijk dat ze in allerlei kerken kwamen en een gemeenschappelijke interesse hadden in het aanleren van dit soort nummers. Om deze groep bij elkaar te houden hebben we er uitgebreid met hen over gesproken. Uiteindelijk hebben we aangeboden de wens voor gospelzang te faciliteren mits iedereen welkom zou zijn, gospel als culturele uiting was ons uitgangspunt.

Iedereen stemde in met deze opzet. Hiermee hebben we passend bij onze missie ouderen bij elkaar gebracht die graag door willen blijven gaan met zingen. We bieden hen een gezellige en ongedwongen tijd waarin volop gelegenheid is zich verder te ontwikkelen in zang. Bij de laatste evaluatie is besloten een Gospelgroep Delfshaven te formeren waar we verder mee gaan i.s.m. de gemeente Rotterdam, WMO Radar, de Pupillen en het wijktrefpunt Coolhaven. Het plan voor komend jaar is deze groep samen met leerlingen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en SAM& een optreden te laten verzorgen tijdens het jaarlijks terugkerende festival Werelds Delfshaven. Inmiddels hebben we reeds 39 aanmeldingen ontvangen van senioren die hieraan willen deelnemen.

Terugblik Kerst

Het project ‘Zing of schrijf je kerstverhaal’ had als doel om competenties bij jongeren te ontwikkelen met betrekking tot zang en het verbeteren van de Nederlandse taal d.m.v. schrijfvaardigheidsoefeningen.  Kortom : zang – en taalvaardigheidskwaliteit aanbrengen en daarbij  de directe omgeving laten meedelen in de ontwikkelde kennis. Buiten dat het in het teken stond de jongeren te ontwikkelen was het ook te doen om hen te bemoedigen en een ieder op zijn/haar eigen wijze te laten groeien in de verschillende disciplines. Na het stimuleren van zingen en schrijven van verhalen over de kersttijd,  in 30 zangworkshops en een schrijfwedstrijd, zouden deze jongeren vier optredens verzorgen op verschillende locaties in Rotterdam-Delfshaven.

Zoals gepland vonden de lessen plaats in oktober, november en december 2019.  Alles verliep volgens schema.. De deelnemers kregen zanglessen, tekstanalyse en uitspraak in gedifferentieerde groepjes, van gediplomeerde docenten, in ’t leespaleis, het wijktrefpunt Coolhaven en  wijkcentrum de Pupillen. Het doel: de jeugd, die geen zanglessen kan betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komt, een kennismaking en/of ontwikkeling van/met zang te geven of jongeren die niet willen (leren) zingen maar zich wel op een andere manier willen uitdrukken ondersteuningslessen te geven op het gebied van schrijfvaardigheid en grammatica, is voor een groot deel gehaald. De jongeren hebben zich aangemeld via de wijkwerkers en de scholen en verder deed de ‘van mond tot mond’ reclame zijn werk.

De zangbijeenkomsten waren dusdanig georganiseerd dat er, in groepjes van dezelfde leeftijd of hetzelfde niveau, kon worden gerepeteerd. Dit omdat er dan een meer gerichtere onderlinge samenwerking kon plaatsvinden en dat de lessen niet resulteerden in demotivatie en het daarbij samenhangende gedrag. Differentiatie op leeftijd, niveau of in groepsgrootte heeft hierbij geholpen.

De leerlingen  vonden het gezellig en er werd om het half uur pauze gehouden om iets te drinken of te eten zodat de spanningsboog niet te groot was. De betrokken vrijwilligers spraken dan met de leerlingen wat ze prettig vonden en wat er anders zou moeten. We waren daardoor continu op de hoogte van de stand van zaken door middel van deze korte evaluaties.

Voor de zanglessen werd toegewerkt naar 4 optredens in Delfshaven, De lessen werden als ontspannen en leerzaam ervaren. Het toewerken naar de optredens vonden de jongeren spannend maar leuk. Er werd, vanuit de docenten, de nadruk gelegd op “in je kracht staan door te doen waar je goed in bent” Er werd gedifferentieerd les gegeven op niveau , leeftijd en voorkeur om op die manier ieder op z’n gemak te stellen en het plezier in zang optimaal te krijgen.

Velen kozen voor solozang en een zestal voor duet. Ook werd er een koor geformeerd voor jongeren die niet in een solo of kleine groep durfden te zingen voor een groter publiek dan alleen de medeleerlingen en toehoorders tijdens de repetities. Bij elkaar hebben 88 jongeren meegedaan tijdens het 3 maanden durende project en zijn er optredens geweest in het WMDC, op de Nieuwe Binnenweg,  in het Wijktrefpunt en in de Pupillen. Voor de groep jongeren die zichzelf niet goed genoeg vonden of die zich niet voor een vreemd publiek wilde laten horen hebben we mini optredens georganiseerd op een aantal middagen in het Wijktrefpunt. Op deze wijze maakten zij een kleine stap naar het zichzelf leren presenteren en laten horen wat ze geleerd hadden. De meesten maakten later kenbaar dat ze wellicht volgend jaar klaar zijn voor een groter optreden.

De samenwerking met alle partners is bijzonder goed verlopen. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en dat overgebracht naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en altijd beschikbaar zodat de jongeren uit Delfshaven  erin geslaagd zijn om een  mooi en warm zangfestijn neer te zetten, dit zowel tijdens de lessen als in de vier uitvoeringen.

Alle bekende Kerst-klassiekers kwamen voorbij en ook werden er een aantal nieuwe nummers van deze tijd ten gehore gebracht. De groei van de leerlingen die al wat meer ervaring hebben, hebben de andere leerlingen geënthousiasmeerd en dat was duidelijk hoorbaar. De presentatie en de zangkunsten zijn in drie maanden goed vooruit gegaan en dat werd door het publiek opgemerkt. We merkten dat inzet leidt tot  vooruitgang en die vooruitgang- tot het overbrengen van liefde voor zang op anderen.  Al met al was het een  geslaagd project waarin met name de kerstperiode een bijzonder moment in het jaar is om zang te introduceren en promoten bij jongeren die normaliter niet zo snel actief participeren in een culturele activiteit.

Aanzet tot vervolg: Na de optredens hebben 28 jongeren zich aangemeld bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur om bij onze organisatie verder te gaan met het ontwikkelen in zang. Voor hen zijn er verschillende vormen van zanglessen ontwikkeld en wordt er een podium geboden in het voorprogramma van ‘An easy Sunday’ van Podium Grounds.

 

Rotterdamse senioren kunnen echt zingen!

De Rotterdamse senioren hebben deze maand verschillende uitvoeringen gehad. Gezellig veel senioren uit Delfshaven, Noord en Hillegersberg hebben op zondag 8 december op het mooie podium van Grounds de nummers laten horen waar ze de afgelopen maanden zo hard aan hebben gewerkt. Het publiek is in grote getale op komen dagen. De reacties waren ontzettend lovend. De senioren kijken terug op een geslaagde, maar vooral warme en gezellige middag.

Bij deze nodigen we u van harte uit om…

… zondag 8 december aanwezig te zijn bij een muzikale zangmiddag met kerst- én popnummers. De uitvoering wordt verzorgd door leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus, die zelf het initiatief heben genomen om op te gaan treden. Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom. Nodig vooral zoveel mogelijk mensen uit zodat men kan zien dat zingen voor iedereen bereikbaar is!


Tijden:


12. 15 – Soundcheck voor de zangers


13.00 – Deuren open voor publiek


13.30 – Begin concert


16.30 – Einde


17.00 – Gebouw sluit


Locatie:


GROUNDS – World Music and Dance Centre


 

Pieter de Hoochweg 125


 

Coolhaveneiland, Rotterdam


 

info@grounds.nu


 

010 2444 515


Tot zondag!

 

Zing of schrijf je kerstverhaal!


Donderdag 12 december is er in het Leespaleis een uitvoering van “Zing of schrijf je kerstverhaal”! Iedereen is van harte welkom vanaf 16.00 uur om hiernaar te komen luisteren onder het genot van een hapje en een drankje.


Locatie: Het Leespaleis

 


 

Heemraadstraat 60


3023 VJ Rotterdam


 

Zaal open vanaf 15.30 uur

Tot dan!


 


 

Onze methode

 

De methode die wij gebruiken om leerlingen kennis te laten maken met muziek is flexibel, eenvoudig, divers, vak-geïntegreerd en bovendien opgebouwd volgens de SLO-leerlijn.


 

Afwisselend Aan elk thema passen we ons aan en daardoor laten we kinderen op een aantrekkelijke manier kennismaken met verschillende tradities, zoals: Kerstmis, Sinterklaas, Halloween, de Kinderboekenweek… Niets is ons te gek en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerlingen een zo compleet mogelijk beeld van het behandelde thema meekrijgen.


 

Bewustwording Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfverzekerd in hun schoenen staan en er is geen betere manier om dit te bereiken dan gezamenlijk muziek maken! Leerlingen durven zich te laten horen en ze krijgen een juiste houding aangeleerd waarmee ze actief bezig zijn in de les, maar die ze ook op alle andere gebieden van het leven met zich meenemen en kunnen toepassen. Ook een gezond en duidelijk stemgebruik wordt ze aangeleerd in onze lessen. Kinderen leren luisteren en samenwerken. Tevens leren ze vaste vormen te herkennen en van elkaar te onderscheiden, zoals vorm vs klank, contrast en tegenstellingen.


 

Cultuur Muziek verbindt. We bieden de leerlingen daarom graag een breed muziekpakket aan. Men maakt op een toegankelijke manier kennis met allerlei muziekstijlen, van hedendaags tot klassiek. Ook hebben we een verzameling kinderliedjes uit diverse landen en culturen. Hierdoor leren kinderen elkaar en elkaars achtergrond ook beter begrijpen en wordt hun inlevingsvermogen vergroot.


 

Vak-geïntegreerd Muziek is verweven met alle aspecten van het leven. Daarom bieden we liedjes die bij uitstek geschikt zijn voor tijdens andere lessen. Ook geven we regelmatig aan op welke wijze een lied aansluit bij bijvoorbeeld een taal- of biologieles. Hier spelen we zelf ook op in door de vak-geïntegreerde aspecten te belichten, te behandelen en te herhalen.


 

Volgens SLO-leerlijn In elke les houden wij ons aan van tevoren vastgelegde leerdoelen die in overeenstemming zijn opgebouwd volgens de SLO-leerlijn. In veel lessen gebruiken we extra ondersteunend materiaal zoals dans- of bewegingslessen, spel-ideeën en attributen die de onderwerpen uit de liedjes fysiek maken. Alle leerdoelen voor basisschoolleerlingen zijn vastgelegd in de kerndoelen van Thule en de landelijke SLO-leerlijn. Om deze doelen te bereiken met de klas hebben we het volgende gedaan:


 

· De SLO einddoelen zijn vertaald naar praktische leerdoelen per leerjaar.


 

 

· Elk leerdoel is gekoppeld aan een domein (zingen, horen, weten, spelen, maken). Per liedje komen maximaal twee domeinen aan bod.


 

· Alle domeinen zijn vertegenwoordigd in de selectie van liedjes die wij per leerjaar hebben gemaakt en klaargezet in de website.